SZEMÉLYNÉVMUTATÓK

Mindkét személynévmutatóban a névalakok írásmódja szöveghű, az (ön)élet­rajzíró írásmódját követi. Mivel azonban ekkor még korántsem rögzült a családnevek névalakja (még egy életrajzon belül, a családtagok vezetéknevének feltüntetésénél sem következetes, sőt, nem egy esetben az önéletrajzíró a saját vezetéknevét is hol így, hol úgy írja), a konkrét személyek után kutakodó olvasó figyelmét felhívjuk arra, hogy a keresett vezetéknév minden lehetséges formájára keressen! Az azonos hangzású magán- és mássalhangzókat tartalmazó neveket, még ha más módon is írjuk, összevontan szerepeltettük (pl. a Szücs, Szüts, Szűcs és Szűts, vagy a Leőke és Lőke nevűek egy helyen fordulnak elő).

aa = a

= á

ch = cs

cz, tz = c

= ő

gh = g

i = j

ö, öő = ő

s = zs

th = t

ts = cs

ü = ű

y = i

stb.


SAJÁTSZEMÉLYNÉV-MUTATÓ

Itt szerepelnek mindazok nevei, akik saját maguk önéletrajzot írtak (lelkészek, helyettes lelkészek, vallásoktató lelkészek, segédlelkészek, árvaházi lelkészek és segédlelkészek, püspöki és esperesi segédlelkészek, főiskolai és gimnáziumi tanárok, nyugalmazott lelkészek, lelkészözvegyek és lelkészlányok), illetve akikről később önálló életrajzot írtak (elhunyt lelkészek). A vastagon feltüntetett számok az (ön)életrajz helyét, a normál számmal írtak az egyéb említéseket jelölik.

A

Acsai József (dudari lelkész) 567–569

Agyagási Sándor (garamvezekényi lelkész) 95–97, 205

Akucs Lajosné, Varannay Julianna 130–131

Alsószőllősi Szánthó Ilona Babay Kálmánné, Alsószőllősi Szánthó Ilona

Ambrus György (kastélyosdombói lelkész) 733–735, 778

Antal Berta Nagy Sándorné, Antal Berta

Antal Gábor (révkomáromi vallásoktató segédlelkész) 344–346

Antal Gyula (polgárdi lelkész) 425–427, 608, 988

Antal (Sulacsik) Zoltán (balassagyarmati lelkész) 176–180, 181

Á

Ábrahám János (móri lelkész) 419–420

Ábrahám Kornél (apácaszakállasi lelkész) 228–229, 270

B

B. Major János Bőcsi Major János

Babay Ilona Szalay Benőné, Babay Ilona

Babay Kálmánné, Alsószőllősi Szánthó Ilona 372–373

Baditz Antal (ősi lelkész) 423–424, 516

Bajkay Zsigmond (elhunyt lelkész) 22, 129–130

Bajkay Zsigmondné, Varannay Irén 130, 135

Bajusz Erzsébet Bíró Lászlóné, Bajusz Erzsébet

Bakocs Istvánné, Vecsey Mária 917–918

Bakos Dezső (szentkirályszabadjai lelkész) 217, 1037

Bakos Lajos (balatonarácsi lelkész) 980

Bakó Béla (szabadhídvégi lelkész) 451–452, 615

Bakó Kálmán (pápai szénior, segédlelkész) 451, 615–616

Bakó Lajos (balatonfőkajári lelkész) 22, 217, 350, 368–369, 403, 420, 427, 458, 459, 463, 503, 571, 615

Bakó Zoltán (bodajki lelkész) 28, 377–380

Balla Árpád (kadarkúti lelkész) 718–719

Balogh Gábor (tatabányai segédlelkész) 973

Balogh Imre (lajoskomáromi lelkész) 387–388

Balogh Imréné, Óváry Vargha Jolán 388

Barabás Árpád (tapolcafői lelkész) 644

Baranyay Károly (diósjenői lelkész) 190–191, 207, 212

Baráth József (gyermelyi lelkész) 905–908

Barcsa Endréné, Somody Erzsébet 957–958

Barla Szabó József (elhunyt lelkész) 22, 842–847

Barsi István (esztergomi segédlelkész) 903–904

Barsi Lajos (bokodi lelkész) 28, 867–878, 891

Barsi Miklósné, László Margit 964

Barthalos Gizella Benedek Józsefné, Barthalos Gizella

Bábás József (öcsi lelkész) 1023–1024

Bányay Lajosné, Szilágyi Lenke Ilona 973

Bátky Miklós (nagysápi lelkész) 935–936

Beck Gergely (somogykutasi lelkész) 828–830

Begedy Etelka Varga Dezsőné, Begedy Etelka

Beke Kálmán (elhunyt lelkész) 22, 269-270

Bende Gyula Dezső (győrszemerei lelkész) 571–572

Benedek Józsefné, Barthalos Gizella 997

Bertalan Ibolya (székesfehérvári vallástanár) 465–467

Bertha Ferenc (zalaegerszegi lelkész) 166, 552–554

Bertók Mária Szeness Imréné, Bertók Mária

Besse Lajos (tarjáni lelkész) 382, 958–962

Biszkup Margit Kőrössy Istvánné, Biszkup Margit

Bíró Lászlóné, Bajusz Erzsébet 674

Boda József (veszprémi lelkész) 991, 1042–1046

Bognár Károly (pápai vallásoktató lelkész) 614–615

Boldizsár György (elhunyt lelkész) 114, 623

Boldizsár Györgyné, Csekey Aranka 114, 623

Bolla József (görzsönyi lelkész) 569–570

Bolla Pál (inkei lelkész) 707–714, 808

Bolla Vince (nagypiriti lelkész) 592–593

Borkay Lenke Czakó Gyuláné, Borkay Lenke

Boross Kálmánné, Perlaky Laura 351–352

Boross Kornél (nemesoroszi lelkész) 151–152

Borza Julianna Páli Lajosné, Borza Julianna

Bosznai Endre (csökölyi lelkész) 666, 667

Bosznai Sándor (nyugalmazott lelkész) 666–667

Bódás János (székesfehérvári lelkész) 452–456, 464

Bódizs József (kaposvári segédlelkész) 728

Bódiss Lajos (nyugalmazott lelkész) 371–372, 983

Bódis Sándor (böhönyei lelkész) 664

Bóna József (székesfehérvári vallásoktató lelkész) 456–460

Bóna Sándorné, Szabó Erzsébet 831–832

Bózsa Sándor (sáregresi lelkész) 427–428

Böröczky Béla (székesfehérvári hitoktató segédlelkész) 22, 462–464

Böröczky Gábor (füleki segédlelkész) 29, 200–202

Böszörményi László (losonci lelkész) 199–200

Bőcsi Major János (orci lelkész) 747, 808

Bujáky Miklós (mezőlaki lelkész) 578–579, 590

Bujtár János (somogyviszlói lelkész) 558, 603, 848–850, 918, 919

Burián István (darányi lelkész) 676–678

C

Czakó Gyuláné, Borkay Lenke 625–626

Czeglédy István (nagysallói lelkész) 149

Czeglédy Pál (lévai lelkész, esperes) 88, 91, 103, 109, 121, 125, 127, 148, 158, 164, 166

Czibor József (deáki lelkész) 259–264

Czike Pálné, Németh Margit 920

Czippán János (csurgói segédlelkész) 670–671

Cs

Csajtay Máténé, Szeness Apollónia 995–996

Császár Károly (padragi lelkész) 607

Császár Lajos (kupi lelkész) 520, 566, 574–578

Csekes Béla (szapi lelkész) 19, 359–360

Csekey Aranka Boldizsár Györgyné, Csekey Aranka

Cseresnyés János (nyugalmazott lelkész) 390, 436, 468–469

Cseresnyés Sándor (sárkeszi lelkész) 436–437, 468

Csiba Imréné, Galambos Erzsébet 352–353

Csizmadia Dániel (neszmélyi lelkész) 28, 945–952

Csizmadia Károly (mosonmagyaróvári lelkész) 923–925

Csomasz Dezső (elhunyt lelkész) 22, 623–624, 625, 669, 670

Csomasz Tóth Kálmán Tóth Kálmán (csurgói lelkész)

Csonka Jenő (alsoki lelkész) 652–655

Csontó Géza (garamsallói lelkész) 91

Csóka Gyula (ötvöskónyi lelkész) 808–809

Csötönyi Jánosné, Draskóczy Edith 912

Csuka Lajos (lajoskomáromi lelkész) 404

Csukás Zsigmond (révkomáromi árvaházi segédlelkész) 348–349

Csúzy Sándor (siómarosi lelkész) 447–448, 817

Csuzi Sándorné, Máté Jolán 448, 817

D

Darab Erzsébet Varga Dezsőné, Darab Erzsébet

Darab Ferenc Albin (nemesdédi lelkész) 798–804

Dávid Lajos (középbogárdi lelkész) 403–404, 448, 988

Deák Mihály (iszkaszentgyörgyi lelkész) 996

Demjén Mártonné, Maller Mária 1058–1059

Dersenyei Lévay Pál Sándor (salgótarjáni vallásoktató segédlelkész) 218–220

Domián Aladár (farnadi lelkész) 87–88

Dózsa Józsefné, Pőcze Julianna 964–965

Döbrőssy Lajos (szombathelyi lelkész) 549–552

Dömjén Károly (sárszentmihályi lelkész) 437–438

Dömötör Lajosné, Györke Lenke 674–676, 710

Dörnhőfer Róza Tuba Károlyné, Dörnhőfer Róza

Dőczy József (kisbajomi lelkész) 746–747

Draskóczy Edith Csötönyi Jánosné, Draskóczy Edith

Dukon Béla (perbetei lelkész) 325


E

Eöri Szabó S. Zsigmond (bajkai lelkész) 80–84, 103

Eötvös Sándor (mezőszentgyörgyi lelkész) 406, 409–414

Erdélyi Pál (felsőgelléri lelkész) 272–273

F

Faa Imréné, Márkus Emília 384–385

Falussy József (falubattyáni lelkész) 390–391, 468

Farkas Endre (kádártai lelkész) 918, 998–999, 1022

Farkas Teréz Horváth Endréné, Farkas Teréz

Fazekas Julianna Rácz Istvánné, Fazekas Julianna

Fazekas Margit Kiss Lajosné, Fazekas Margit

Fazekas Mihály (püspöki titkár, Pápa) 613–614, 618, 656, 989

Fábián Mihály (hetesi lelkész) 693–698, 852

Fehér Lídia Juhász Pálné, Fehér Lídia

Fejérváry Kálmán (hoboli lelkész) 704–705

Fejes Gábor (elhunyt lelkész) 22, 624, 625

Fejes Gábor (nagyrákosi lelkész, esperes) 22, 509, 513, 516, 530, 531, 533, 539–545, 1001

Fejes Gáborné, Tóth Kornélia 624–625

Fekets Emil (ipolypásztói segédlelkész) 195

Fekecs István (nagykorpádi lelkész) 699, 792–798, 857

Fekets Sándor (nyugalmazott lelkész) 307, 310

Fekete János (galamboki lelkész) 679

Felsőeöri Fábián Imre Mihály Fábián Mihály

Felsőgelléri Takács Gyuláné, Patay Irma 195–197

Felsőtopai Kalitza László Kalitza László

Filep József (kisdobszai lelkész) 747–748

Fodor Gyula (nyugalmazott lelkész) 559, 673–674

Földes Lajos (csallóközaranyosi lelkész) 27, 236, 238–241

Füles György (esperesi segédlelkész, Hedrehely) 691

Füles Károly (komlósdi lelkész) 748–749

Fülöp József (körmendi lelkész, esperes) 81, 392, 530, 532, 534–538, 576, 802, 959, 1044

Fülöp László (igari lelkész) 28, 392–396, 537

G

Galambos Erzsébet Csiba Imréné, Galambos Erzsébet

Galambos János (komáromszentpéteri lelkész) 281–285

Galambos Zoltán (révkomáromi lelkész) 19, 20, 27, 28, 278, 286, 328–343, 350, 361

Galgóczy János (csurgói gimnáziumi tanár) 241, 672–673, 674

Gaál Dénes (szentgyörgyvölgyi lelkész) 548–549

Gál Kálmán (csurgói segédlelkész) 671–672, 830

Gáspár József (kulcsodi lelkész) 252, 253, 285, 301

Gáty Ferenc (felsőörsi lelkész) 988–990

Gergely Győző (magyarújfalui lelkész) 755–757

Gombos István (szalafői lelkész) 547–548

Gueth Gyula (kislángi lelkész) 401–403, 988

Gulyás Kornél (nyugalmazott lelkész) 469–475

Gulyás Lajos (balatonszepezdi segédlelkész) 273, 1064–1065


Gy

Gyalókay Béláné, Szemerey Erzsébet 890, 920

Gyalókay László (nyugalmazott lelkész) 235, 261, 295, 313–314, 323, 356, 365, 849

Gyimóthy Géza (környe–bánhidai lelkész) 577, 921

Györgydeák Dániel (pázmándfalui lelkész) 632–633

Györke Lenke Dömötör Lajosné, Györke Lenke

Győr Sándor (merenyei lelkész) 762–767

Győrbíró Róza László Dávidné, Győrbíró Róza

Győrffy Lajos (nemesvámosi lelkész) 1019–1022

Győrffy Lajos (szőnyi lelkész) 955–957

Győry Elemér (püspök) 7, 21, 22, 24, 25, 31, 36, 177, 216, 239, 316, 386, 516, 639, 713, 907, 908–910, 919, 924, 1029

Győry Sándor (gyöngyösmelléki lelkész) 682–684

Gyulay Imre (lévai segédlelkész) 128

H

Hajda Gyula (vilonyai lelkész) 1039, 1059–1061

Hamar István (vágfarkasdi segédlelkész) 362

Hanák Mária Vörös Jánosné, Hanák Mária

Herczeg Lajos (balatonhenyei lelkész) 982–986

Herczegh Vilmos (szomódi segédlelkész) 955

Hetessy Elvira Rápolthy Lászlóné, Hetessy Elvira

Hodossy Lajosné, Magyar Rózsa 519–520, 578

Holló Gézáné, Koszorus Margit 207

Horváth Endréné, Farkas Teréz 804–806

Horváth Imre (nyugalmazott lelkész) 667–668, 804

Horváth Lajos (kéttornyúlaki lelkész) 457, 573–574, 1022

Horváth Lajos (mihályházi lelkész) 588–591

Horváth Zsigmond (hontfüzesgyarmati lelkész) 97–98, 258

Hölgye Endre (várpalotai lelkész) 1027, 1041

I

Ikafalvi Farkas Béla (kaposvári lelkész) 707, 726–727, 760, 790, 807

Illés József (szőnyi helyettes lelkész) 957

Imre Ferenc (erdőcsokonyai lelkész) 678–679

Izsák Aladár (somogyjádi lelkész) 775, 817–824, 854

Izsákné, Székely Erzsi 819, 824–827

J

Jákóy Pál (nyugalmazott lelkész) 655, 1050–1058

Jezerniczky Jenő (magyarszecsődi lelkész) 447, 538–539

Jóba Ferenc (nyugalmazott lelkész) 702, 751

Juhász Pálné, Fehér Lídia 151, 353–354

K

Kalitza László (zsigárdi lelkész) 364–366

Kalmár Kálmán (székesfehérvári segédlelkész) 273, 460–462

Karafiáth Zsuzsanna Sörös Béláné, Karafiáth Zsuzsánna

Karikó Julianna Kecskeméthy Jenőné, Karikó Julianna

Kathona Géza (nagymegyeri lelkész) 303–307

Kádár Lajos (nagykanizsai lelkész) 764, 779–787

Kálnay Károly (kismányai lelkész) 22, 107–108

Kántor Gyula (inotai lelkész) 27, 516, 994–995, 996, 1020, 1035

Káplán Margit Medgyasszay Vincéné, Káplán Margit

Kecskeméthy Jenőné, Karikó Julianna 896, 933–935

Kelecsényi Klára Kerekes Józsefné, Kelecsényi Klára

Kelemen Béla (ácsi lelkész) 622, 864–865

Kelemen Jánosné, Szmertka Ilona 864, 865

Kelemen Jolán Tóth Jánosné, Kelemen Jolán

Kelemen Kálmán (nemesócsai lelkész) 253, 312, 338

Keményik József (kisölvedi lelkész) 108–109

Kenéz Ferenc (balassagyarmati segédlelkész) 181

Kenéz Sándor (nagyatádi helyettes lelkész) 771–773

Kerekes József (elhunyt lelkész) 22, 258–259, 354 (Miután az életrajz túl vázlatos, itt részletesebb életrajz van róla!), 978

Kerekes Józsefné, Kelecsényi Klára 259, 354–355

Keresztes Gyula (kaposmérői lelkész) 720–722

Kesztler Ella Szabó Zsigmondné, Kesztler Ella

Kis Emília Nagy Sándorné, Kis Emília

Kiss Gyula (kisigmándi lelkész) 916–917

Kiss Gyula (negyedi lelkész) 134, 279, 308–309, 321, 322

Kiss Gyuláné 168–169

Kiss János (csilizpatasi lelkész) 27, 240, 245–251, 253, 873, 949, 1012

Kiss Julianna Martsa Sándorné, Kiss Julianna

Kis Károly (negyedi segédlelkész) 309

Kiss Lajosné, Fazekas Margit 389

Kiss Sándor (pápai vallástanár) 620–621

Kiss Zoltán (nyárádi lelkész) 27, 28, 560, 590, 594–607, 634, 635, 850

Kocsis Sándor (héregi lelkész) 913–915

Kolener Emma Szekeres Mihályné, Kolener Emma

Komáromy Imre (nemeskisfaludi lelkész) 806–808

Komjáthy Aladár (tárkányi lelkész) 867, 974–975

Komjáthy Aladár (veszprémi segédlelkész) 1050

Komjáthy János (mocsai lelkész) 923, 974

Konta Dezső (zselizi lelkész) 169–174

Konta Károly (kiskálnai lelkész) 99–105, 276

Kossár István (kamocsai lelkész) 280

Koszorus Margit Holló Gézáné, Koszorus Margit

Koszorús László (vörösberényi lelkész) 1061–1063

Kosztolányi Jolán Szabó Zsigmondné, Kosztolányi Jolán

Kovács Bertalan (elhunyt lelkész) 717–718, 796

Kovács Elek (kerkanémetfalui lelkész) 29, 521–528

Kovács Gábor (nagysallói segédlelkész) 150

Kovács József (csetényi lelkész) 566

Kovács József (kaposszentbenedeki lelkész) 327, 723–725

Kovács Kálmán (mezőszilasi lelkész) 418–419

Kovács Károly (bori lelkész) 84–86

Kovács Károly (görgetegi lelkész) 681–682, 841

Kovács Sándor (pápadereskei lelkész) 632

Kovács Sebestyén József (perőcsényi lelkész) 178, 210–211, 219

Kovács Vince (papkeszi lelkész) 1024–1026

Kóczán Mór (csilizradványi lelkész) 251–255

Kövy Árpád (losonci lelkész) 17, 18, 197–199, 200, 205

Kőrössy Istvánné, Biszkup Margit 190

Kurucz Gyula (ászári lelkész) 866

Kutassy Dezső (nyugalmazott lelkész) 128–129

Kuti József (hajmáskéri lelkész) 992–994

Kúr Géza (ifjabb, csicsói lelkész) 127, 241–244, 245, 252

Kúr Gézáné, idősebb, Nagy Vilma 241, 244–245

L

Labancz László (nagymarosi lelkész, esperes) 22, 205–207, 214, 221

Lampérth Lajos (rédei lelkész) 560, 633–638, 918

Lányi Árpád (nyugalmazott lelkész) 150–151, 448

Lányi Jenő (soponyai lelkész) 151, 448–450

László Dávidné, Győrbíró Róza 965

László Margit Barsi Miklósné, László Margit

László Zsigmond (nagysápi lelkész) 508, 936–942

Lelkes Ferenc (bátorkeszi lelkész) 231–236

Leőke Károly (szomódi lelkész, esperes) 889, 890, 894, 897, 907, 914, 916, 921, 922, 945, 948, 953–955

Liber István (szigetvári lelkész) 701, 850, 853–855

Lőczy Lajos (zselickisfalusi lelkész) 860–861

Lőke Leőke

M

Madar Zoltán (mezőörsi lelkész) 580–587, 1039

Madarász Endréné, Patkó Lenke 732–733, 850

Magyar Rózsa Hodossy Lajosné, Magyar Rózsa

Magyaródi Dénes (kömlődi lelkész) 27, 920

Makay Sándor (nógrádverőcei lelkész) 208–210, 589

Makár János (szokolyai lelkész) 220–222

Maller Kálmán (banai lelkész) 638, 867

Maller Kálmán (soproni lelkész) 638–640, 867

Maller Mária Demjén Mártonné, Maller Mária

Martsa Dániel (tatai hitoktató lelkész) 226, 963–964

Martsa Sándorné, Kiss Julianna 225–227, 963

Márkus Emília Faa Imréné, Márkus Emília

Márkus Jenő (tatai lelkész) 962–963

Márton Ferencné, Nagy Ilona Zsófia 1018–1019

Máté Ella 796, 814, 840, 847–848

Máté Gabriella Julianna Máté Ella

Máté Jolán Csuzi Sándorné, Máté Jolán

Máté Lajos (csokonyavisontai lelkész) 814, 839–841, 847

Máté Lajosné, Paál Irma 814, 847

Medgyasszay Gy. Izabella Szüts Zoltánné, Medgyasszay Gy. Izabella

Medgyasszay Vince (nyugalmazott püspök–lelkész) 214, 219, 227, 269, 306, 316, 345, 381, 393, 419, 446, 458, 480, 484, 502, 512, 618, 621–623, 741, 865, 1005, 1028, 1063

Medgyasszay Vincéné, Káplán Margit 580

Mesteri Leőke Károly Leőke Károly

Mezei János (kisasszondi lelkész) 744–746

Mészáros János (balatonszabadi lelkész) 373–375, 516

Mészáros Sándor Péter (lábatlani lelkész) 921–922

Mihályka János (nádasdladányi lelkész) 420–421, 423, 765

Mikes László (lakszakállasi lelkész) 286

Miklós Géza (nyugalmazott lelkész) 476–500, 502

Mikos Lajos (dadi lelkész) 870, 886–892

Mikula László (jókai lelkész) 276–279

Mohácsy László (tápi lelkész) 645–650, 1023

Mokos Kálmán (madari lelkész) 286–287

Molnár Bálint (révkomáromi segédlelkész) 350–351

Molnár Gyula (balatonkenesei lelkész) 170, 301, 369–371

Molnár József (csőszi lelkész) 410, 414–418

Monori Kovács Ferenc Monory Ferenc

Monory Ferenc (enyingi lelkész) 386–387, 463

Mózes Ernő (bolhási lelkész) 659–664

Munkácsy Lajos (bürüs–váradi lelkész) 664–666

N

Nagy András (nagyacsádi lelkész) 110, 591–592

Nagy Gyula (fülei lelkész) 391–392

Nagy Ilona Zsófia Márton Ferencné, Nagy Ilona Zsófia

Nagy Imre (kamocsai segédlelkész) 280

Nagy István (alsófegyverneki lelkész) 78–79, 91

Nagy János (csúzi lelkész) 255–258

Nagy József (somogyszobi lelkész) 832–833

Nagy Kornél (dunaalmási lelkész) 895–899

Nagy Lajos (dégi lelkész) 385–386

Nagy Lajos (rétsági missziói lelkész) 207, 213–214

Nagy Mihályné, Pókos Erzsébet 265

Nagy Sándor (alistáli lelkész) 224–225

Nagy Sándor (győri vallásoktató lelkész) 910–911, 955

Nagy Sándor (ógyalla–bagotai lelkész) 315–316

Nagy Sándorné, Antal Berta 730, 901, 910, 917, 955

Nagy Sándorné, Kis Emília 105–106

Nagy Vilma Kúr Gézáné, idősebb, Nagy Vilma

Nagykeszi Vida Dániel Károly Vida Dániel

Nádasdy Lajos (püspöki segédlelkész, Pápa) 617–618

Nehézy Károly (kisújfalui lelkész) 19, 27, 93, 281, 347

Nemes Kálmán (nyugalmazott lelkész) 229–230, 320

Neupor Béláné 632

Németh János (balatonkövesd–csopaki lelkész) 429, 430, 431, 985–986

Németh József (noszlopi lelkész) 211, 593–594, 946

Németh Károly (keszthelyi lelkész) 736–742

Németh Lajos (sárkeresztesi lelkész) 29, 429–434, 986

Németh László (hencsei lelkész) 692–693

Németh Margit Czike Pálné, Németh Margit

Németh Margit Somogyi Györgyné, Németh Margit

Németh Sándor (csajági lelkész) 380–381

Ny

Nyáry Pál (somogyaszalói lelkész) 815–816, 891, 1047

Nyírő Károly (pilismaróti lelkész) 211–213, 461


O, Ó

Orbán Ágnes Simon Károlyné, Orbán Ágnes

Ógyallai Szabó Vilma Sebestyén Ferencné, Ógyallai Szabó Vilma

Ólé Sándor (pápai lelkész) 9, 27, 301, 368, 426, 603, 608–613, 634

Óváry Vargha Jolán Balogh Imréné, Óváry Vargha Jolán

P

Paál Gyula (nyugalmazott lelkész) 181–189

Paál Irma Máté Lajosné, Paál Irma

Pais Sándor (barabásszegi lelkész) 509–514, 543

Paizs József (inkei helyettes lelkész) 714–716

Papp István (magyarladi lelkész) 753–755

Pap József (kis- és nagysárói lelkész) 102, 109–125

Pap Kovách Árpádné, Sebestyén Margit 363–364

Parais Árpád (somorjai lelkész) 359

Parragh Árpád (csöglei lelkész) 567

Patay Gyula (nagypeszeki lelkész) 148–149

Pataky László (kercaszomori lelkész) 29, 517–519, 520

Patay Irma Felsőgelléri Takács Gyuláné, Patay Irma

Patkó Károly (litéri lelkész) 1009

Patkó Lenke Madarász Endréné, Patkó Lenke

Páli Lajosné, Borza Julianna 317–318

Páli Sándor (esztergomi lelkész) 220, 317, 900–903

Pályi János (garamlöki segédlelkész) 23, 88–91

Páti József (magyarújfalui segédlelkész) 757–762

Perjési Ferenc (tatabányai vallásoktató lelkész) 967–973

Perlaky Laura Boross Kálmánné, Perlaky Laura

Pethe Kálmán (veszprémi vallásoktató lelkész) 1047–1049

Pethő Antal (körmendi lelkész) 511, 512, 529–534, 556, 788

Pető Sándor (hontvarsányi lelkész) 98

Pécsvárady Béla (mezőkomáromi lelkész) 407–409

Pomothy Dezső (nagykanizsai helyettes lelkész) 764, 787–792

Pókos Erzsébet Nagy Mihályné, Pókos Erzsébet

Pőcz István (mohai lelkész) 1012–1013

Pőcze Julianna Dózsa Józsefné, Pőcze Julianna

Pöőr József (dunaszerdahelyi lelkész) 267

R

Rácz Béla (gyulafirátóti lelkész) 29, 990–992

Rácz Elemér (nyugalmazott lelkész) 22, 234, 288–290

Rácz Istvánné, Fazekas Julianna 627–628

Rátz Jenő (dunaradványi lelkész) 266–267

Rádóczy Kálmán (nemespécselyi lelkész) 1017–1018

Rápolthy Lászlóné, Hetessy Elvira 629–631

Réthy László (magyaregresi lelkész) 752–753

S

Sarudy György (szendi lelkész) 952–953

Sáhó Andor (győri segédlelkész) 881, 911

Sáhó István (bőnyrétalapi lelkész) 879–884, 911

Sántha László (kálozi segédlelkész) 399

Sári Imre (komáromi lelkész) 918–919

Sárosi István (gigei lelkész) 679–680, 702

Sárossy István Sárosi István

Schmidt Béla (istvándi lelkész) 716–717

Sebestyén Dávidné, Varjú Ida 363, 912

Sebestyén Ferencné, Ógyallai Szabó Vilma 106–107

Sebestyén Margit Pap Kovách Árpádné, Sebestyén Margit

Selmeczi Árpád (vámosladányi lelkész) 165–168

Simon Károlyné, Orbán Ágnes 828

Sohár Kálmán (megyercsi lelkész) 297–298

Somody Erzsébet Barcsa Endréné, Somody Erzsébet

Somogyi Györgyné, Németh Margit 720

Somogyi Gyula (egyházasrádóci lelkész) 515–516

Somogyi István (csőszi lelkész) 382–384, 921

Somogyi János (homokbödögei lelkész) 573

Somogyi Sándor (rétei lelkész) 326–327, 724

Somogyi Zoltán (szentgáli lelkész) 1030–1037

Somogyvári János (nagydobszai segédlelkész–tanító) 778–779

Soós Géza Endre (mohi lelkész) 134–135

Soós Károly (búcsi lelkész) 19, 20, 236–238, 257, 261, 268, 275, 278, 312, 617

Sörös Béla (elhunyt lelkész) 14, 17, 18, 19, 20, 22, 78, 89, 91, 109, 126, 127, 198, 199, 202–205, 268, 269, 275, 276, 277, 278, 289, 308, 323, 361, 362, 616

Sörös Béláné, Karafiáth Zsuzsánna 78, 204, 205

Sörös Lenke Száz Kálmánné, Sörös Lenke

Süvegh István (kocsi lelkész) 917, 955

Sz

Szabó Antal (lévai vallásoktató lelkész) 91, 126–128

Szabó Árpád (szentantalfai lelkész) 1028–1030

Szabó Bálint (hedrehelyi lelkész, esperes) 436, 684–690, 696, 713, 747, 770, 852, 861, 987

Szabó Béla (somogyhatvani lelkész) 827–828, 850

Szabó Dezső (berhidai lelkész) 376–377

Szabó Dezső (kálozi lelkész, esperes) 397–399, 464, 571

Szabó Erzsébet Bóna Sándorné, Szabó Erzsébet

Szabó Géza (nagydobszai lelkész) 776–778

Szabó Géza (tótvázsonyi lelkész) 1039–1041

Szabó Gyula (csákberényi lelkész) 381, 905

Szabó Imréné, Végh Ilona 232, 284, 631

Szabó István (újbarsi lelkész) 89, 102, 157, 157–165

Szabó József (alsósegesdi lelkész) 614, 656–658

Szabó József (rinyakovácsi lelkész) 796, 797, 807, 813–815, 840, 848

Szabó Kálmán (etei lelkész) 381, 905

Szabó S. Zsigmond Eöri Szabó S. Zsigmond

Szabó Sándor (kaposvári segédlelkész) 728–731

Szabó Zsigmond (nagyodi lelkész) 136–145, 157, 158

Szabó Zsigmondné, Kosztolányi Jolán 136, 156–157, 157

Szabó Zsigmondné, Kesztler Ella 912–913, 959

Szakál Ernő (adászteveli lelkész) 533, 534, 556, 563

Szalay Benő (szennai lelkész) 436, 696, 850–853

Szalay Benőné, Babay Ilona 434–436

Szalóky Béla (bakonyszentkirályi lelkész) 565

Szaszák Bertalan (pozbai lelkész) 153–154

Szántó László (patai lelkész) 809

Száz Kálmánné, Sörös Lenke 1022, 1059

Szekeres Emília Vargha Sándorné, Szekeres Emília

Szekeres László (padányi lelkész) 134, 252, 318–325

Szekeres Mihályné, Kolener Emma 132, 133, 865

Szemerey Erzsébet Gyalókay Béláné, Szemerey Erzsébet

Szeness Apollónia Csajtay Máténé, Szeness Apollónia

Szeness Imréné, Bertók Mária 994, 1027–1028, 1041

Szentmártony Ilona Tóth Kálmánné, Szentmártony Ilona

Székely Dezső (alsószecsei lelkész) 79–80

Székely Erzsi Izsákné, Székely Erzsi

Szijj József (takácsi lelkész) 640–643, 872

Szikszay László (belegi lelkész) 658

Szilassy Kálmán (monoszlói lelkész) 1014

Szilassy Sándor (magyarbarnagi lelkész) 1009–1012, 1015

Szilágyi Lenke Ilona Bányay Lajosné, Szilágyi Lenke Ilona

Szinay Sándor (nagyölvedi lelkész) 145–148, 603

Szirmai János (érsekkétyi lelkész) 87, 114

Szmertka Ilona Kelemen Jánosné, Szmertka Ilona

Szombathy Antal Dezső (tatai segédlelkész) 725, 964, 1001

Szombathy István (kaposszentbenedeki missziói segédlelkész) 725, 1001

Szombathy István (királyszentistváni lelkész) 725, 964, 999–1006

Szőke Károly (köveskáli lelkész) 533, 1007–1009

Szőke László (magyaratádi lelkész) 750

Szőnyi József (naszályi lelkész) 936, 942–945

Szúdy Nándor (garamszentgyörgyi lelkész) 92–95

Szücs Árpád (ipolypásztói lelkész) 191–195

Szüts István (salgótarjáni lelkész) 214–218

Szücs János (nyugalmazott lelkész) 980–982, 1064

Szücs József (alsóörsi lelkész, esperes) 421, 422, 463, 653, 978–979

Szüts Lajos (elhunyt lelkész) 22, 420, 421–423

Szücs Lajos (szódói lelkész) 138, 154–156

Szücs László (bajánsenyei lelkész) 508, 893, 938

Szüts Zoltánné, Medgyasszay Gy. Izabella 389–390

T

Takácsy Dániel (nyugalmazott lelkész) 644

Tapsonyi Sándor (nagyigmándi lelkész) 925–933

Tálos Sándor (balatonszőlősi helyettes lelkész) 987

Tánczos Béla (táci lelkész) 499, 500–505, 837

Tánczos Dezső (somogyvisontai lelkész) 499, 501, 503, 837–839, 841

Tárnok Gyula (marcelházi lelkész) 28, 232, 290–296

Temesváry Béla (kiskovácsi lelkész) 400–401

Temesváry Kálmán (alsóörsi segédlelkész) 979

Toldi Sándor Nagy Sándor

Topa Józsefné, Varga Mária 265–266

Tóth János (kálmáncsai lelkész) 719–720

Tóth Jánosné, Kelemen Jolán 865–866

Tóth József (pettendi lelkész) 809–812

Tóth Kálmán (csurgói lelkész) 419, 669–670

Tóth Kálmán (nagykeszi lelkész) 298–301

Tóth Kálmán (révkomáromi árvaházi lelkész) 338, 346–348

Tóth Kálmán (zánkai lelkész) 1063–1064

Tóth Kálmánné, Szentmártony Ilona 355–356

Tóth Kornélia Fejes Gáborné, Tóth Kornélia

Tóth Lajos (zádori lelkész) 860

Tóth Mihály (lábodi lelkész) 749–750

Tóth Mihály (pápai segédlelkész) 616–617

Tóth Sándor (császári lelkész) 399, 884–885

Tóth Sándor (vásárosbéci lelkész) 859

Tóth Sándorné, Varga Etelka Mária 703, 733

Tóth Zsigmond (nagymadi lelkész) 226, 301–303, 323

Tömösközi Ferenc (ekecsi lelkész) 268–269

Trombitás Dezső (nagyvázsonyi lelkész) 1014–1016

Trócsányi Dezső (pápai főiskolai tanár) 618–620

Tuba Károlyné, Dörnhőfer Róza 268

Tury Károly (nyugalmazott lelkész) 743–744

U

Udvardy Gyuláné, Vályi Margit 287–288

V

Varannay Irén Bajkay Zsigmondné, Varannay Irén

Varannay Julianna Akucs Lajosné, Varannay Julianna

Varasdy Imre (tótszentgyörgyi lelkész) 808, 855–859

Varasdy Kálmán Imre Varasdy Imre

Vargha Dezső (diósförgepatonyi lelkész) 232, 264

Varga Dezsőné, Begedy Etelka 699–704, 733, 927

Varga Dezsőné, Darab Erzsébet 157, 676, 801

Varga Etelka Mária Tóth Sándorné, Varga Etelka Mária

Varga Gyula (kaposvári hitoktató lelkész) 728

Varga István (mezőcsokonyai lelkész) 767–771

Varga Kálmán (ajkai lelkész) 557

Vargha Kálmán (csepi lelkész) 885–886

Vargha Kálmán (lepsényi lelkész) 405–406

Varga Kálmán (simontornyai lelkész) 28, 438–447, 533–534

Vargha Károly (tatabányai lelkész) 966–967, 1015

Vargha Károlyné, Závory Eszter Piroska 356–359

Varga Mária Topa Józsefné, Varga Mária

Vargha Sándor (magyaralmási lelkész) 407

Vargha Sándorné, Szekeres Emília 131–134

Varjú Ida Sebestyén Dávidné, Varjú Ida

Vágó Ede (nemeshodosi lelkész) (310–312

Vámos Gábor (tihanyi lelkész) 1038–1039

Vámos Géza (balatonfüredi lelkész) 982, 1020

Vályi Margit Udvardy Gyuláné, Vályi Margit

Várady Zoltán (nagybajomi lelkész) 773–776, 796

Vecsey Mária Bakocs Istvánné, Vecsey Mária

Vecsey Viktor (martosi lelkész) 296–297

Vendégh Béla (alsószőlősi lelkész) 227–228, 267

Veress László (alsóváradi lelkész) 80, 97

Végh Ilona Szabó Imréné, Végh Ilona

Végh János (adorjánházi lelkész, esperes) 557–564, 572, 577, 601, 603–604, 635

Végh Kálmán (ekeli lelkész) 270–272

Vida Dániel (somogyudvarhelyi lelkész) 834–837

Virágh Vince (tanyi lelkész) 361-362

Vörös Béla (révkomáromi segédlelkész) 349–350

Vörös Jánosné, Hanák Mária 569, 945, 965

Vörös József (kaposvári segédlelkész) 731

Vörös Lajos (őriszentpéteri lelkész) 546–547

Z

Zákányi József (homokszentgyörgyi lelkész) 705–707, 727

Zámbó István (dunamocsi lelkész) 266

Závory Eszter Piroska Vargha Károlyné, Závory Eszter Piroska

Zergi István (nyugalmazott lelkész) 1017

Zs

Zsemlye Lajos (hetényi lelkész) 18, 28, 102, 273–276

Zsoldos Gyula (dorogi lelkész) 893–895