L

L. Juhász József Juhász József (garamvezekényi lelkész)

L. Nagy Árpád 591, 978, 1023

Labancz Ilona 206, 207, 214,

Labancz László (Labancz László lelkész apja) 205

Labancz László (Labancz László lelkész fia) 206, 207

Labáth Zsuzsanna 779

Ladányi Ferenc 113–114

Lady Mária (Csuka Lajos lajoskomáromi lelkész anyja) 404

Lady Mária (Farkas Endre kádártai lelkész anyósa) 998

Laidlaw, John 477

Lakatos Erzsébet Mária 567

Lakatos János 568

Lakatos Jenő 292

Lakatos Károly 291

Laky Irén Gábor Györgyné, Laky Irén

Laky István (abai lelkész) 498, 499

Laky István (Laky István abai lelkész fia) 498, 499

Laky Julianna Szőke Aladárné, Laky Julianna

Laky Margit 498, 499

Laky Rózsa Salamon Róbertné, Laky Rózsa

Laki Vendel 829

Laky Vilma Johanna 497, 499, 502

Lakos Béla 136

Lakos Lídia 380

Lampérth Béla 635

Lampérth Ferenc 633

Lampérth Lajos 633

Lampérth néni 634

Lampérth Sára 559, 673

Lampérth Zoltán 635

Lantay János 650

Lantay Mária 650

Lasics Istvánné 481

Laufer Lajosné, Kiss Jolán 168

Laufer Piroska 168

Lányi Csilla 151

Lányi Ferenc 150

Lányi Ilona 99

Lányi Irma 449

Lányi Jenő (Lányi Jenő soponyai lelkész fia) 449

Lányi Karolina 101

Lányi Lajos 449

Lányi Miklós 151

László Attila 938

László Csaba 938

László Dávid 569, 964

László Gábor 965

László Gabriella 314

László Géza 314

László Gézáné (László Géza héregi lelkész 1. felesége) 314

László Gézáné, Képes Ilona (László Géza héregi lelkész 2. felesége) 314

László Gyöngyike 938

László István 900

László János 569, 922, 938

László József (kocsi lelkész) 900, 934, 936

László József (földbirtokos, László Zsigmond nagysápi lelkész apja) 936

László Levente 569, 922

László Margit 508, 938

László Mária 236

László Pál 314

László Sándor 645

László Zsigmond (László Zsigmond lelkész fia) 938

László Zsófia (Szabó Antal lévai vallásoktató lelkész anyósa) 128

László Zsófia (Farkasdy Béla csilizpatasi lelkész felesége) 245

Lászlófalvi Velits Mariska 902

Lázár Andor 391

Lebó Mária 185

Leel–Őssy Krisztina 781

Leeuwen, Jacobus van 970, 971

Lehmann, Johannes 793

Leidenfrost Paula 205

Leitgeb Ferenc (királyfalvi lakos) 521

Leitgeb Franci (Leitgeb Ferenc királyfalvi lakos fia) 521

Lelkes Etelka 299, 300

Lelkes Ilona 236

Lelkes Lajos 231

Lelkes Pál 236

Lencz Géza 583, 969

Lengyel Imre 702

Lengyel Terézia 129

Lenhossék Mihály 292

Leőke Lőke

Lepsényi Sándor 746

Lerch Ferenc 771

Lerch Klára 771

Léczfalvy Sándor 501

Léczfalvy Sándorné, Tánczos Irén 501, 837

Lénárt Lajos 235–236

Létay Menyhért 972

Lévay Ilona 582

Lévay Lajos 497, 665

Liebenberger Aladár 287

Ligárt Mihály 612, 952

Liszkay testvérfiúk 100

Lítz Ferenc 704

Lítz László 704

Lítz Piroska 704

Lohmann, Johannes 990

Longauer Viktor 193

Losonci Kármán Krisztina 694

Lovass Dezső 462

Lovasi Szakáll Mária Lovassy Mária

Lovassy Mária 701

Lóska Lajos 109

Lóska Lenke 109

Lőczi Julianna 659

Lőczi Sándor 537

Lőczy Katalin 861

Lőczy Lajos (bürüsi tantó, Lőczy Lajos zselickisfaludi lelkész apja) 860, 861

Leőke Béla 953

Leőke Ilona 953

Leőke István 953

Leőke László Károly 953

Leőke Margit 953

Leőke Margit Veronika 953

Lőke Mária 1023

Lőke Sándor 217

Lőkös Barnabás 969

Lőrinc Ferenc 722

Lőrinc Gábor 722

Lőrincz János 733

Lőrincz László 733

Lőrincz Márta Etelka 733

Ludrovszky Géza 999

Luka János 778

Luka Julianna 867

Lukács Géza 14, 15

Lukács István 434, 851

Lukács Sarolta 803

Lukács Zsuzsanna 468

Lukácsy Imre 734

Lütgert, Wilhelm 794

M

Maclean, J. H. 686

Madar Julianna 580

Madar Júlia Kovács Ambrusné, Madar Júlia

Madar Károly 580

Madar Vilma 580

Madarász Endre (patai lelkész) 732, 850

Madarász Endre (Madarász Endre patai lelkész fia) 732, 733

Madarász Erzsébet 700

Madarász Etelka 732

Madarász Julianna 840, 847

Madarász Rózsa 114

Magda Karolin 480

Magda Sándor 14, 18, 204, 275

Magdika Etelka 733

Magdika Julianna Borsóné, Magdika Julianna

Magyar Bertalan 1039

Magyar Gyulai Rezső Gyulai Rudolf Gyula

Magyar József 519

Magyari Gyulai Rezső Magyary Szulpic Ferenc

Magyari Kossa Mária Kossa Mária

Magyary Szulpic Ferenc 470

Mahling, Friedrich 793, 1043

Mailáth László 120

Majláth Margit 205

Mailáth Mária 742

Major Dénes 984

Major Ferenc 1023

Major Ida 1023

Major Margit 984

Major Mária 1023

Major Zsófia 625

Makár János (Makár János lelkész apja) 220

Makár Tamás József 222

Makay Ilona 209

Makay István 610

Makay Lenke 209

Makay Lujza 209

Makay Margit 209

Makay Mihály 208

Makay Sándor (Makay Sándor lelkész apja) 208

Makay Sándor (Makay Sándor lelkész fia) 209

Makkai Sándor (erdélyi püspök) 8, 9, 127, 487

Maksay Áron 832

Maller Ágnes 638

Maller Erzsébet 638

Maller Géza 867

Maller Ilona 358

Maller József 408

Maller Katalin 1058

Maller Kálmán (Maller Kálmán soproni lelkész fia) 638

Maller Károly 1058

Maller Mária (Demjén Márton veszprémi lelkész felesége) 371, 500

Maller Mária (Szente János csőszi lelkész felesége) 497

Maller Róza 569, 922, 938

Maller Sándor 968–969

Marcelly Kornélné, Csekey Jolán 114

Marcsó Erzsébet 184

Mardits gondnok Mándi Ferenc

Markovič Iván 193

Markó Mária 129

Marosi János 558

Marosy Mária 965

Marton Árpád 110

Martsa Júlia Ágnes 964

Martsa Sándor (alistáli lelkész) 224, 226, 963

Martsa Sándor (Martsa Sándor alistáli lelkész fia) 226

Masarik, Tomas 139, 159, 283

Masarikova, Alice 139

Masznyik Endre 820

Masztis Karolina 210

Matolcsy István 736–737

Matolcsy József 737

Matolcsy László 737

Matolcsy Sándor 741, 830

Matolcsi Zsófia 112, 660

Matthew, Henry 144

Mácsai Sándor 584

Málnásy Ilona 664

Málnásy Mihály 664

Málosi Maller Zsófia 732

Mándi Ferenc 188

Mándi Márton István 608, 619, 655

Márkus Emília 78, 207

Márkus Gábor 384

Márkus Imre 807

Márkus Piroska (Komáromy Imre nemeskisfaludi lelkész felesége) 807

Márkus Piroska (Márkus Sándor hetesi tanító lánya) 696

Márkus Sándor (hetesi tanító) 690, 696

Márkus Sándor (Márkus Jenő tatai lelkész fia) 963

Márkus Veronika 963

Márton Albert 608

Márton Ferenc (tótvázsonyi lelkész) 241, 1018–1019, 1039

Márton Ferenc István (Márton ferenc tótvázsonyi lelkész fia) 1019

Márton Ilona 1019

Márton Miklós 881

Márton Tamás 608

Márton Zsófia 655

Máté Gizella 319

Máté Ilona 717–718

Máté János 649, 650

Máté Lajos (darányi lelkész) 717, 817, 839

Máthé Lajos (gazdasági intéző) 79

Máthé Lídia 350

Máthé Sarolta 79

Máténé, Tóth Ilona 650

Mátyás Eszter 655

Mátyás Éva 997

Mátyás János 802

Mátyás Julianna 1009, 1014

Mátyás Mihály 802

Mátyás Zsófia 918

Mátyusföldi (Soós Károly írói álneve) 238

Máyer Ilona 383

Medgyasszay András 714

Medgyasszay Balázs 622

Medgyasszay Béla 580

Medgyasszay Bella 622, 865

Medgyasszay Gy[ula] Vince (kálozi, balatonfőkajári lelkész) 389, 580

Medgyasszay Gyula Dániel (táci lelkész) 389

Medgyasszay Gyula Vince (dudari lelkész) 580

Medgyasszay Ilona 621

Medgyasszay Izabella 305

Medgyasszay Katalin Bondár Györgyné, Medgyasszay Katalin

Medgyasszay Lajos 622

Medgyasszay László 622

Medgyasszay Pál 714

Medgyasszay Zoltán (Medgyasszay Gyula Vince dudari lelkész fia) 580

Medgyasszay Zoltán (Medjgyasszay Vince nyugalmazott püspök fia) 622

Medgyasszay Zsigmond 621

Megyercsy Béla 291–292, 1042

Melegh M. kisasszony 188

Merétey Ilona 921

Metternich család 940

Metz Erzsébet 848, 850

Mezei Eszter 667, 804, 805, 806

Mezei István 842

Mezei János (Mezei János kisasszondi lelkész apja) 744

Mezey János (Horváth Endre inkei lelkész apósa) 804

Mezey Mária 842, 845

Mezey Pál 842–843, 845

Méregh Gizella 670

Mészáros Albertina 130

Mészáros András 215–216

Mészáros Berta 130

Mészáros Eszter 645

Mészáros Etelka 326, 573

Mészáros Gergely 141

Mészáros György 139

Mészáros Gyula (szilsárkányi lakos) 397

Mészáros Gyula (újszőnyi tanító) 550

Mészáros Ilona (Kenéz Sándor nagyatádi lelkész felesége) 772

Mészáros Ilona (Schmidt Béla istvándi lelkész felesége) 716

Mészáros István (Kenéz Sándor nagyatádi lelkész apósa) 772

Mészáros István (Mészáros János balatonszabadi lelkész apja) 373

Mészáros János (kecskeméti lelkész) 479

Mészáros János (lévai lelkész) 326

Mészáros János (Mészáros János balatonszabadi lelkész nagybátyja) 373

Mészáros János (Mészáros János lévai lelkész apja) 326

Mészáros Károly (Mészáros János kecskeméti lelkész apja) 479

Mészáros Károly (Mészáros Sándor Péter lábatlani lelkész apja) 921

Mészáros Károly (Mészáros Sándor Péter lábatlani lelkész fia) 922

Mészáros Kornélia 404

Mészáros Lídia 448, 658, 817

Mészáros Margit 540

Mészáros Sándor (Mészáros Sándor Péter lábatlani lelkész fia) 922

Mészáros Terézia 1011

Mészöly Gáspár 471

Mészöly János 471

Mészöly Krisztina Sárbogárdi Mészöly Krisztina

Mészöly Sándorné, Bózsa Irma 428

Micheli / Michelim Mária (Balogh Sándor kálozi lelkész felesége, Balogh Elemér püspök anyja) 79, 417

Micsky Janka 934, 935, 1057

Mitsky Johanna Micsky Janka

Mitsky Katalin (Czike Lajos ószőnyi lelkész felesége) 867, 920

Mitsky Katalin (Kiss Ádám dadi lelkész felesége) 595

Mihályka Ernő 420

Mihályka Ida 420

Mihályka Ilona Katalin 421

Mihályka János (Mihályka János nádasdladányi lelkész apja) 420

Mihályka Lajos 420, 421

Mihályka Zsófia 420

Mihályka Zsuzsanna 421

Mike Imre 893

Mikes Béla 286

Mikes Edit 286

Mikes Erzsébet 403

Mikes József 286, 314

Miklós Alice Tánczos Béláné, Miklós Alice

Miklós András 499

Miklós Géza (ifjabb, Miklós Géza nyugalmazott lelkész fia) 498

Miklós Ödön 21, 181

Miklós Rózsa 498

Miklós Sándor 476, 497

Miklósvári Gyenge Anna 953

Miklósvári Gyenge Zoltán 953

Miklovicz Bálint 1021

Miklovicz Emília 973, 1021

Mikolás Kálmán 720

Mikolás Rózsa 720

Mikos Barnabás Lajos 891

Mikos Johanna 886

Mikos Kálmán 886, 891, 892

Mikos Krisztina 886

Mikos Lajos (Mikos Lajos dadi lelkész apja) 886, 891

Mikos Pál Sámuel 891

Mikos Zsuzsanna Erzsébet 891

Mikó Judit 994

Mikó Pál 994

Mirtse Árpád 232

Miskolczy Júlia 269

Mitrovics Gyula (idősebb, sárospataki tanár, majd debreceni lelkész) 183

Mitrovics Gyula (ifjabb, sárospataki, miskolci, majd debreceni tanár) 584–585

Mitsky Micsky

Mocsy Jolán 81

Mocsy Lajos 81

Modly J. Módly Zoltán

Moharos Kálmán 635

Mohácsy Endre 650

Mohácsy László (Mohácsy László tápi lelkész apja) 645

Mohácsy László (Mohácsy László tápi lelkész fia) 650

Mohácsy Tibor 650

Mohácsy Vilma 650

Mokos János 286

Mokos Kálmán (kisújfalui tanító, Mokos Kálmán madari lelkész apja) 286

Mokos Vilma 102, 273

Molnár Béla 999

Molnár Dénes 100

Molnár Ervin Gyula 282

Molnár Erzsébet (Kiss Gyula kisigmándi lelkész anyja) 916

Molnár Erzsébet (Vecsey Viktor martosi lelkész anyja) 296

Molnár Eszter 492

Molnár Gyula (Molnár József csőszi lelkész fia) 417

Molnár Ilona 270, 603

Molnár István (nádasdladányi lelkész) 414, 415, 421

Molnár István (bodajki tanító) 381

Molnár István (Molnár Gyula kenesei lelkész apja) 369

Molnár István (Molnár Bálint segédlelkész apja) 350

Molnár József (Molnár József csőszi lelkész apja) 414, 421

Molnár József (Molnár József csőszi lelkész fia) 417

Molnár Katalin 839

Molnár Károly 625

Molnár Lajos 219

Molnár Lídia 574

Molnár Lőrinc 407

Molnár Mária (misszionáriusnő) 550, 948

Molnár Mária (Molnár József csőszi lelkész lánya) 417

Molnár Miklós 186

Molnár Péter 296

Molnár Szeréna 407

Molnár Zsófia 476, 497

Monori Kovács Gyula Kovács Gyula

Monory Ágnes 387

Monory Éva 387

Moór Péter 697

Moór Reinhard 697

Mosonyi Sándor Mozsonyi Sándor

Mozsonyi Sándor 683, 852

Mozgay Sámuel 538

Mód Matild 604

Módis László 126, 127

Módly Zoltán 488

Móra János 510

Móritz Jenő 684

Móritz Judit Katalin 684

Móricz Zsigmond 92

Mórocz György 261, 315

Mórocz Mária 261, 315

Mórocz Mihály 261, 315

Mórocza Kálmán 410

Mórocza Lilla 78, 202, 1022, 1059

Mózes Imre 113, 659

Mózs Kálmán 711

Mracskó János 116

Muck Mária 416

Mudri Nagy István Gesztelyi Nagy István

Munkácsy család 594

Munkácsy Albert 594

Munkácsy Dániel (tengődi lelkész) 665

Munkácsy Dániel (Munkácsy Albert szaporcai és Munkácsy Dániel tengődi lelkész apja) 594, 665

Munkácsy Lajos (becefai lelkész, Munkácsy Lajos bürüs–váradi lelkész apja) 664, 665

Munkácsy Mária 594, 603

Munkácsy Rózsa Irén 666

Munkácsy Sándor Lajos 666

Muraközy Gyula 726–727

Musnai László 1021

N

Nagy fiúk 188

Nagy Albert (somogyjádi lelkész) 818, 819

Nagy András (debreceni kántor) 859

Nagy András (Nagy András nagyacsádi lelkész fia) 592

Nagy András (földműves, Kiss Gyula vámosladányi lelkész fia, Kiss Gyula felesége, Boros Eszter 1. férje) 168

Nagy Antal (orci lelkész) 811

Nagy Antal Tivadar (Nagy József somogyszobi lelkész fia) 833

Nagy Bálint (nemesborzovai lakos) 188

Nagy Bálint (Végh Kálmán ekeli lelkész apósa) 271

Nagy Benő (pécselyi lelkész) 1018, 1019, 1022

Nagy Benő (praeorans tanító, Nagy Sándor csökölyi lelkész apja) 667

Nagy Berta Sarolta 917, 955

Nagy Csaba Alpár (Nagy István alsófegyverneki lelkész fia) 79

Nagy Dániel (nórápi segédlelkész) 577

Nagy Dániel (Nagy Imre segédlelkész apja) 280

Nagy Dénes 608

Nagy Eleonóra 279

Nagy Emília 817

Nagy Ernő (szomajomi lelkész) 725, 731, 1001

Nagy Ernő (pápai főorvos) 955

Nagy Ernő (szigetvári körjegyző) 818

Nagy Erzsébet (Nagy József somogyszobi lelkész lánya) 833

Nagy Erzsébet Nagy Sándor alistáli lelkész lánya) 225

Nagy Erzsébet (Nagy András nagyacsádi lelkész lánya) 592

Nagy Erzsébet Ilona Margit (Nagy János csúzi lelkész lánya) 257

Nagy Eszter (Szabó Zsigmond nagyodi lelkész felesége) 142, 145

Nagy Eszter (Kovács Károly bori lelkész anyja) 84

Nagy Éva (Nagy Sándor alistáli lelkész lánya) 225

Nagy Éva (Jeremiás Lajos pázmándfalui lelkész anyja) 879

Nagy Éva Ildikó (Nagy István alsófegyverneki lelkész leánya) 79

Nagy Fáni 208

Nagy Gábor (Nagy Lajos simontornyai lelkész apja) 385

Nagy Gábor (pápai vallástanár) 730, 913, 955

Nagy Gábor (pápakovácsi, ercsi tanító) 574, 575, 1007

Nagy Gedeon 115, 206, 632

Nagy Gergely (somogyjádi lelkész) 818

Nagy Gergely (Nagy Gergely somogyjádi lelkész apja) 818–819

Nagy Gyula (debreceni tanár) 476–477

Nagy Gyula (Nagy Sándor ógyalla–bagotai lelkész apja) 315

Nagy Hermin 115, 206

Nagy Ida 325

Nagy Ilona (Labancz László lelkész felesége) 206

Nagy Ilona (Lelkes Ferenc bátorkeszi lelkész felesége) 236

Nagy Ilona (Nagy Sándor győri vallásoktató lelkész lánya) 911

Nagy Ilona (Nagy Sándor alistáli lelkész leánya) 225

Nagy Ilona (Varga László csányoszrói lelkész felesége) 704

Nagy Irén (Nagy Sándor alistáli lelkész felesége) 224

Nagy Irén (Nagy Sándor szomódi lelkész lánya) 955

Nagy Irén (Nyirő Károly pilismaróti lelkész anyósa) 213

Nagy István (szokolyai lelkész) 115, 207, 214, 449

Nagy István (hegyközszentimrei lelkész) 184

Nagy István (debreceni teológus) 794

Nagy István (Nagy Mihály diósförgepatonyai lelkész fia) 265

Nagy István (Nagy Sándor szomódi lelkész apja) 901

Nagy János (somogyjádi lelkész) 818, 819

Nagy János (Nagy Lajos dégi lelkész fia) 386

Nagy Jenő (ösküi evangélikus lelkész) 1004

Nagy Jenő Károly (Nagy Sándor mohi lelkész fia) 106

Nagy Jolán (Nehézy Károly kisújfalui lelkész felesége) 281

Nagy Jolán (Nagy András nagyacsádi lelkész lánya) 592

Nagy József (gyulafirátóti presbiter) 410

Nagy József 184 Nagy István (hegyközszentimrei lelkész)

Nagy József Gyula (Nagy József somogyszobi lelkész fia) 833

Nagy Julianna (Kocsis Sándor héregi lelkész anyósa) 914

Nagy Julianna (Vikár János szalafői lelkész felesége) 625

Nagy Julianna (Kelemen Kálmán nemesócsai lelkész anyósa) 312

Nagy Katalin (Nagy József somogyszobi lelkész lánya) 833

Nagy Katalin (Perjési Ferenc lelkész felesége) 973

Nagy Katalin (Varga István mezőcsokonyai lelkész anyja) 767

Nagy Kálmán (lakszakállasi lelkész) 261

Nagy Kálmán (tarjáni lelkész) 934

Nagy Károly (nagyenyedi, kolozsvári tanár, erdélyi püspök) 496, 546

Nagy Károly (ősi lelkész) 424

Nagy Károly (galamboki tanító, Nagy Antal orci lelkész fia) 811–812

Nagy Károly (csécsénypatonyi gazdálkodó) 224

Nagy Károly (vágfarkasdi birtokos) 325

Nagy Klára Éva 386

Nagy Lajos (bürüsi, magyaratádi lelkész) 776–777

Nagy Lajos (lábodi lelkész, somogyi esperes) 11, 112–113, 541, 659, 679, 680, 755, 796, 810, 812, 836, 854

Nagy Lajos (simontornyai lelkész, Nagy Lajos dégi lelkész apja) 385, 396

Nagy Lajos (nyíregyházi lelkész) 581, 582

Nagy Lajos (pápai, sárospataki tanár) 610

Nagy Lajos (Nagy István alsófegyverneki lelkész apja) 78

Nagy Lajos (Nagy Kornél dunaalmási lelkész apja) 895

Nagy Lajos (Nagy Lajos dégi lelkész fia) 386

Nagy László (tótszentgyörgyi lelkész) 817, 818

Nagy László (nemesdédi, rédei tanító) 803, 804

Nagy László (tatabányai tanító) 973

Nagy László (Nagy Sándor alistáli lelkész apja) 224

Nagy László István (Nagy Lajos dégi lelkész fia) 386

Nagy Lenke (Nagy Sándor mohi lelkész lánya) 106

Nagy Lenke (Végh Kálmán ekeli lelkész felesége) 271

Nagy Lenke (Nagy András nagyacsádi lelkész lánya) 592

Nagy Lídia (Antal Lajos ászári lelkész anyja) 888, 955

Nagy Lídia (Tárnok Gyula marcelházi lelkész anyja) 290

Nagy Margit (Tóth Sándor vásárosbéci lelkész felesége) 859

Nagy Margit Julianna (Nagy Sándor mohi lelkész lánya) 106

Nagy Mária (Gaál Dénes hetesi lelkész 2. felesége, Gaál Dénes szentgyörgyvölgyi lelkész anyja) 548

Nagy Mária (Bakó Zoltán bodajki lelkész anyósa) 378

Nagy Mária (Horváth Endre inkei lelkész anyósa) 804

Nagy Mária (Szabó Géza tótvázsonyi lelkész anyósa) 1039

Nagy Márton (Nagy József somogyszobi lelkész apja) 832

Nagy Mihály (püspök) 287, 389

Nagy Mihály (diósförgepatonyi lelkész) 265

Nagy Mihály (Nagy Ernő szomajomi lelkész apja) 725

Nagy Nándor 253–254

Nagy Pál 182

Nagy Péter 1018

Nagy Piroska 911

Nagy Sándor (csökölyi lelkész) 541, 667

Nagy Sándor (héregi, gyermelyi lelkész) 645

Nagy Sándor (mohi lelkész) 106, 436

Nagy Sándor (szomódi lelkész, Nagy Gábor pápai vallástanár apja) 730, 901, 910, 917, 955

Nagy Sándor (komáromi tanítóképzői igazgató) 18, 340

Nagy Sándor (egyházmegyei gondnok) 289

Nagy Sándor (Nagy Károly ősi lelkész apja) 424

Nagy Sándor (Nagy Lajos lábodi lelkész apja) 113

Nagy Sándor (Nagy Lajos rétsági lelkész apja) 213

Nagy Sándor (Nagy Sándor győri vallásoktató lelkész fia) 911

Nagy Sándor (Nagy Sándor ógyalla–bagotai lelkész fia) 316

Nagy Sándor (nemesborzovai ifjú) 188

Nagy Sándor (tanuló) 186

Nagy Terézia (Bosznai Sándor csökölyi lelkész felesége) 667

Nagy Terézia (Zalay József nagyszecsei lelkész felesége) 168

Nagy Vilma (Nagy Lajos simontornyai lelkész lánya) 396

Nagy Vilma (Szabó János szennai lelkész felesége) 654, 776

Nagy Zsigmond 244

Nagy Zsuzsanna (Sebestyén Dávid kocsi lelkész anyja) 363

Nagy Zsuzsanna (Nagy Sándor alistáli lelkész lánya) 225

Nagy Szabó Ágnes 500

Nagykállói Paál Farkas Paál Farkas

Nagykeszi Vida Dániel Vida Dániel

Nagyváthi Mária 224

Narancsik Imre 19, 262

Nádasdy Benő 540

Nádasdy Julianna 131, 384, 465

Nádasdy Lajos (Nádasdy Lajos lelkész apja) 617

Nádasdy Tamás gróf 421

Nádházy Bertalan 998–999

Nádházy Éva 998

Nánik Péter 145

Negyedi Szabó Alajos 777

Nehézy Károly (Nehézy Károly lelkész apja) 281

Nehiba Lajos 470

Nemcsik Gizella 461

Nemes Béla 230

Nemes Emília (Szekeres László padány–bögellői lelkész felesége) 134, 320

Nemes Katalin 230

Nemes Mária 1022

Nemes Rebeka 452

Nemes Sándor (Szekeres László padány–bögellői lelkész apósa) 320

Nemes Sándor (Nemes Kálmán nyugalmazott lelkész apja) 229

Nemes Sándor (Nemes Kálmán nyugalmazott lelkész fia) 230

Nemeskisfaludi Madarász Endre Madarász Endre

Nemeskisfaludi Madarász Julianna Madarász Julianna

Nemespétselli Miklós Géza Miklós Géza (ifjabb)

Neuhauser Izabella 988

Neupor Béla 604, 632

Neupor Irma 632

Neupor László 604

Nevelits Antalné Abai Arany Ida

Németh Bertalan Lajos 430

Német Bubin Anna NémethBuhin Anna

Németh Erzsébet 984

Németh Eszter 959

Német Ferenc 736

Németh Gerő 984

Németh István (püspök) 13, 28, 112–113, 114, 132, 240, 304, 310, 376, 378, 416, 589, 611, 636, 637, 653, 661, 730, 796, 888, 889, 909, 920, 926, 936, 948, 989, 994, 1017, 1061

Németh István (Németh Lajos sárkeresztesi lelkész apja) 429, 529

Németh János (harkányi lelkész) 695

Németh János (nemeskei lelkész) 736

Németh József (nemesdédi, hedrehelyi lelkész) 425, 689, 849, 993

Németh József (Németh Sándor csajági lelkész apja) 380

Németh József (tanító, Németh Lajos sárkeresztesi lelkész öccse) 430, 431

Németh Kálmán 579

Németh Lajos András (Németh Lajos sárkeresztesiv lelkész fia) 430

Németh Margit 680

Németh Mária (Vargha József padányi lelkész 1. felesége) 879–880

Német Mária (Hollósy Károly pilismaróti lelkész anyja) 115

Németh Péter (Németh János balatonkövesd-csopaki lelkész fia) 986

Németh Péter (Németh József noszlopi lelkész apja) 593

Németh Péter (Németh József noszlopi lelkész fia) 593

Németh Péter (Németh Károly keszthelyi lelkész apja) 736

Németh Péter (Németh Lajos sárkeresztesi lelkész testvére) 430, 431

Németh Piroska 579

Németh Sándor (Németh Károly keszthelyi lelkész testvére) 736

Németh Sára (Molnár József nyugalmazott lelkész anyja) 414, 421

Németh Sára (Németh József noszlopi lelkész lánya) 593

Németh Titus 265

Németh Vilmos 470

Németh Zsigmond (alsoki lelkész) 653, 654, 720, 736, 738

Németh Zsigmond (evangélikus tapolcafői tanító) 145

Németh Zsófia 986

Németh Zsuzsanna Eszter 430

Németh–Buhin Anna 435, 850

Nogáll Janka Szabóné, Nogáll Janka

Nizsnyánszky Hermin 96

Nulics (rablóvezér) 1051

Ny

Nyáregyházi Nyáry Pál Nyáry Pál (idősebb)

Nyáry Erzsébet 891

Nyáry Jenő 785

Nyáry Judit 816

Nyáry László 891

Nyáry Pál (idősebb, pécsi lelkész) 336, 677, 815, 891, 1047

Nyáry Pálné, Csete Erzsébet (idősebb Nyáry Pál pécsi lelkész felesége) 677, 815, 891, 892, 1047

Nyáry Pálné, Vargha Etelka (idősebb Nyáry Pál pécsi lelkész anyja) 892

Nyikos Dániel 499

Nyikos Janka Nyikos Johanna

Nyikos Johanna 241, 355

Nyikos Kálmán 499, 500, 1009

Nyikos Sándor 355

Nyíri Zsófia 438

Nyírő Csaba 213

Nyírő Csongor 213

Nyirő Gizella 384

Nyirő Lenke 407

Nyírő Károly (Nyírő Károly pilismaróti lelkész apja) 211

Nyírő Károly (Nyírő Károly pilismaróti lelkész fia) 213

Nyolczas Mária 565

Nyulassy Gizella 566

O

Obbink, Herman 970, 971

Oláh Klára 229, 652, 1028

Oláh Mihály 652, 1028

Olasz Imre 1019

Orbán Hermina 917

Orbán István (tanító) 828

Orbán István (Orbán István tanító apja) 828

Orbán Jenő 87, 114

Orbán Lídia 624

Orczy család 758

Oroszy Jenő 208, 251

Oroszi Nagy Zsuzsanna 356, 357

Oroszy Pál 208

Osvald Dániel 120

Osvald Ilona 230

Osvald János 230

Osváld Krisztina 390

Osvald Vilma 405

Osváth József 1063

Osváth Polixena 827

Ó

Ócsai Sárközy Julianna 264

Ódor Erzsébet 811

Ódor Ida 802

Ódor József 792

Ógyallai Szabó Lajos 106

Ólé Ferenc 608

Ólé Gyula 612

Ólé István (Ólé Sándor pápai lelkész apja) 608

Ólé István (Ólé Sándor pápai lelkész testvére) 426, 608

Ólé János 608

Ólé József 608

Ólé Katalin (Ólé Sándor pápai lelkész lánya) 612

Ólé Katalin (Ólés Sándor pápai lelkész testvére) 608

Ólé Margit 426

Ólé Vilma 612

Ónody András 328

Ónody Jolán 328

Ónody Zsigmond 328, 468

Óvári Kis Károly Kis Károly (garamvezekényi lelkész)

Óváry Vargha Dániel 388

Ö

Öllős Rozália 1041

Ömböli Aladár 414

Öreg János 471

Ő

Őri Fülep Gábor 8

Őry Lajos 206–207

Őry Mária 593

Öry Zsófia 650

P

Paál Pál

Padányi Bíró Márton 1010, 1064

Padányi Gulyás család 469

Padányi Gulyás Jenő 469

Padányi László József László József

Pais Erzsébet 509

Pais Gábor 509, 543

Pais György (Pais Sándor lelkész apja) 509

Pais György (Pais Sándor lelkész dédapja) 509

Pais György (Pais Sándor lelkész másik dédapja) 509

Pais Ildikó 514

Pais Mária 509

Pais Péter 509

Pais Zsuzsanna 513

Pajor Sándor 786

Paksay Mária 309

Paksi Ferenc 1021

Palkovits Gizella 200

Palkovits Gyula 200

Palkovits Ilona (Böszörményi László losonci lelkész felesége) 200

Palkovits Ilona (Dersenyei Lévay Pál Sándor salgótarjáni vallásoktató segédlelkész anyósa) 219

Pallang Lídia 556

Palotay József 592

Palotay Mária 592

Papp Erzsébet 754

Papp Ferenc 754

Pap Gábor (püspök) 229, 264, 313, 356, 652, 654, 937, 964, 1028

Pap Géza 285

Pap Gusztáv 183

Pap Ilona 829

Pap Imre 686

Pap István (vámosi lelkész) 229, 652, 654, 1028–1029

Pap István (veszprémi, inotai tanító) 1057

Pap István (tanító, Pap István vámosi lelkész apja) 652, 1028

Papp István (Papp István magyarladi lelkész apja) 753

Papp István (Papp István magyarladi lelkész fia) 754

Pap József (búcsi kántortanító, Pap József kis- és nagysárói lelkész apja) 109

Papp József (Papp István magyarladi lelkész bátyja) 754

Pap Józsefné, Kossa Amália 109, 116

Pap Julianna Csonka Ferencné, Pap Julianna

Pap László 829, 830

Papp Margit Sarolta 788

Papp Mária 308

Pap Mihály 109

Pap Rozália 895

Pap Sándor (Galambos János komáromszentpéteri lelkész feleségének 1. férje) 285

Pap Sándor (Galambos János komáromszentpéteri lelkész fogadott fia) 285

Papp Sándor (zalaegerszegi polgár) 788

Pap Zoltán 285

Papp Zsófia (Papp István magyarladi lelkész húga) 754

Pap Kovách Árpád 363, 365

Pap Kovács Gábor Pap Gábor

Pap Kovács Ödön 23

Pap Szász Jusztina 612

Papy Dezső 648

Papik Mária 181

Parais Éva Erzsébet 359

Parais László István 359

Parcsami Zsófia 885

Parragh Árpád (Parragh Árpád csöglei lelkész fia) 567

Parragh Dezső 567

Parragh Levente 230

Pataky Géza 517

Patay Csilla 149

Patay József 195

Patay Kálmán 191

Patay Károly (nagypeszeki lelkész, Patay Károly szecsei lelkész apja) 104

Patay Károly (szecsei lelkész, barsi esperes) 13, 18, 103–104, 114, 138, 139, 140, 145, 148, 170, 256, 301, 346, 624

Patay Lajos 939

Patay Pál 599

Patay Péter 103–104

Patay Zsuzsanna 149

Pathy család 757

Pati Nagy Mária 357

Patkó Gizella 1009

Patkó Jolán 571

Patkó Sándor 902

Patonay Ágnes 934

Patzolay Győző 147

Patzolay István 147

Patzolay Julianna 228

Patzolay Márta Rózsa 147

Pauer János (püspök) 485

Paál Farkas 840, 847

Pál Ferenc 257

Paál Irma 840

Paál János (garamsallói lelkész) 133

Paál János (Paál János garamsallói lelkész apja) 133

Paál Katalin 133

Paál Lajos 181

Paál Lujza 700

Paál Margit 181

Pál Mária 997

Paál Mihály 181

Paál Sándor 133

Pálfi Amália 498

Pálffy Dénes 849, 918

Pálffy Emma 1038

Pálffy Gábor 1038

Pálffy Irén 918

Pálfy János 914

Pálffy Jolán 603, 848, 849

Pálffy Lídia (Martsa Sándorné, Kiss Julianna lelkészözvegy anyja) 225

Pálfy Lídia (Kocsis Sándor héregi lelkész felesége) 914

Pálfi Terézia 284, 631

Páli Erzsébet 318

Páli Etelka (Páli Sándor esztergomi lelkész lánya) 902

Páli Ilonka 317, 318

Páli Jolán 318

Páli Julianna 318

Páli Katalin 318

Páli Lajos (idősebb, etei lelkész, esperes) 900

Páli Lajos (ifjabb, diósförgepatonyi, kismányai lelkész) 317

Páli Margit 317, 318

Páli Mariska (Páli Sándor esztergomi lelkész lánya) 902

Páli Piroska 318

Páli Sándor (ifjabb Páli Lajos lelkész fia) 318

Pálóczi Czinke István 14–15, 18, 19, 121, 238

Pálóczi Horváth Erzsébet 199

Pályi Bálint 942

Pályi Dániel 942

Pályi Etelka (Szőnyi József naszályi lelkész anyja) 936, 942

Pályi Gyula 88

Pályi István 397, 942

Pályi Pál (idősebb, etei lelkész) 942

Pályi Pál (ifjabb, naszályi lelkész) 942

Pályi Sándor (Tóth Imre garamlöki lelkész gyermekeinek keresztapja) 90

Pályi Zsuzsanna 397

Pápay Aladár 230

Pápai József 188

Pápai Sándor 188

Párducz Erzsébet 198, 199

Párducz Géza 199

Párducz Mária 199

Párducz Rezső 199

Pázmándy Dénes 389

Pázmándy Endre 654

Pázmándy Johanna 867

Pekarik Rózsa 135

Pekarik Vilmos 101, 102, 135

Peleskei János 695

Peleskei Katalin 694

Pentz Lajos 612

Penyigei Jakab Áron Jakab Áron

Perey Terézia 593

Perjési Csaba 973

Perjési Csilla 973

Perjési Ferenc (Perjési Ferenc tatabányai vallásoktató lelkész fia) 973

Perlakiak 152

Perlaky Géza 351

Perlaky Laura 151

Perlik István 318

Perpéth Ferenc (balkányi igazgatótanító, Perjési Ferenc vallásoktató lelkész apja) 967

Pertl Lászlóné, Szekeres Ilona 133

Peterdi Éva 679

Peterka Károly 141

Pethe Ferenc 1047

Peti Jolán 344

Peti Lőrinc 344, 820

Peti Sándor 344, 820

Pethő Attila Endre 534

Pethő Erzsébet 424

Pető Irén 169

Pethő József 453

Pethő László Gyula 534

Pető Mihály 99

Pethő Olga Kornélia 533

Pethő Szidónia 529

Petri Elek 274, 472, 697

Petri Viktorné 363

Petrics Jánosné 803

Petrovics János 702

Petrovics Jánosné, Begedy Irén 702

Péchy Béla 185

Pécsvárady Aranka 408

Pécsvárady Béla (Pécsvárady Béla mezőkomáromi lelkész fia) 408

Pécsvárady Gergely 407

Pécsvárady Irén 408

Pécsvárady Jolán 408

Pécsvárady József 407, 417, 498

Pécsvárady Julianna 417

Pécsváradi Mária 938

Pénzes Mária 955

Péter bácsi ? 166

Péter Lídia 371

Péter Mihály 14, 15, 19

Péter Sándor 726

Péter Zoltán 1040

Picmaus ? 144

Pintér Erzsébet 350

Pintér Jolán 429

Pintér Terézia 700

Piskó Mária 354

Pokoly József 583–584

Polgár Eszter Kossa Jánosné, Polgár Eszter

Polgár Jenő 495

Polgárdi Sámuel 695

Polyák Mária 118

Pomothy György 787

Pongó Lenke 963

Pongrácz grófok 79

Pongrácz Etelka 466

Pongrácz József 27, 28, 81, 110, 216, 224, 233, 273, 290, 291, 332, 383, 392, 440, 596, 603, 688, 706, 757, 869, 926, 947, 1015, 1042

Pongrácz Julianna 1052

Ponoczky Erzsébet 195

Popper család 264

Porzsolt István 972

Pospesch Mária 336

Pozbai Katalin 284

Pozsgay Juliska 199

Pólya Eszter 171, 174

Pólya Lajos (nagyölvedi lelkész) 169, 171, 436

Pólya Lajos (rendőr) 174

Póth József 853

Póth Károly 20, 23

Pőcz Béla 1013

Pőcz Magdolna 1013

Práger Sándorné, Szekeres Emma 133

Prechtl Katalin 787

Précsényi (Precsányi) László 945

Précsényi Erzsébet 945

Prékopa Adél 302

Prikkel Lujza 308

Prohászka Ottokár 386–387, 819

Prusics Mária 624

Puskás Ágnes 408

Puskás Gabriella 1065

Puskás István 417

Puskás Károly 220–221

Q

Quendet Aliz 938

Quendet Tibor 938

R

–r., –s. (Kádár Lajos írói álneve) 779, 783

Rab István 452, 457

Racskay Terézia 228

Radechowski alezredes 255

Radocsányi Béla 855

Radocsányi Ilona 855

Raffay Sándor 495

Rahn, ? 646

Rainy, Robert 477

Raits Zsófia 536

Rakics Mária 245

Rakonta Mária 773

Raksányi Aranka 374

Raksányi Irén 281

Raksányi Jolán 849, 918

Raksányi Károly 984

Rakvic (Rakwitz) Franciska 355

Rauszek Jenő 369

Ravasz László 8, 9, 177, 268, 335, 337, 343, 377, 387, 461, 474, 492, 677, 726, 727, 740, 741, 861, 944, 945

Rábacsanaki Molnár Elekné, Száz Lenke 1059

Rábai Zsigmond 536

Rábai Zsigmondné, Johanovits Jusztina 536

Rácz Albert (kömlődi tanító) 965

Rácz András (Rácz Géza lelkész apja) 288

Rátz Barna Gáspár 266, 267

Rácz Bertalan 965

Rácz Béla (rádfalvai lelkész) 705

Rácz Béla (újbarsi segédlelkész) 101, 102, 170

Rátz Béla (kisenyedi kántor) 990

Rátz Dezső 267

Rácz Endre 627–628

Rátz Gábor János 266

Rátz Gáspár 240, 266

Rácz Géza 288

Rátz Gizella 240

Rácz György 371

Rácz Ilona 22, 238

Rácz Irén 243

Rácz István (csákberényi lelkész) 627

Rácz István (pápai tanár, Rácz István csákberényi lelkész fia) 627, 628

Rácz Julianna (Molnár Gyula balatonkenesei lelkész felesége) 371

Rácz Julianna (tanítónő) 627, 628

Rácz Katalin 533

Rácz Kálmán 110, 243, 457, 610, 879, 926, 956

Rácz Károly 371, 974

Rácz Lajos 102, 103

Rácz László 22, 238, 288

Rácz Margit 956

Rácz Rózsa 627, 628

Ráczkevy Béla 978

Ráczkevi János 800, 1056

Ráczkevi Mária 374, 515, 800, 1056

Ráday Gedeon 898

Rádóczy Pál 1017

Rády Bella 782

Rákóczi József (ötvöskónyi, kisbajomi tanító) 759

Rákóczi József (somogyudvarhelyi presbiter) 662

Rákosi István 662

Rápolthy Elvira 630, 631

Rápolthy Gyöngyike 630, 631

Rápolthy László (csöglei lelkész) 629, 630, 771

Rápolthy László (Rápolthy László csöglei lelkész fia) 630, 631

Rápolthy Tibor 630, 631

Rápolthy Viktor 383, 630

Rátz Rácz

Reich Margit 1034

Reich Sándor 1034

Reiz Miksa 612

Rell Karolina 190

Resch Aurél 1042

Rezdán Júlia 554

Réthy Júlia 752

Réthy Pál 752

Révay István 255

Révész Imre (ifjabb) 8, 9, 21, 306, 584, 969

Révész Imréné 726

Révész János 979

Révész Kálmán 13, 936

Révkomáromi Pathkó Vince 732

Réz László 18

Rieger, Franz 117

Rigács Katalin 608

Rigács Sándor 608

Riggenbach, Eduard 111, 112, 947

Rimaszombathy István 999

Robertson, dr. 359–360

Robertson, Frederick 810

Rohonyi Valéria 387

Rostetter János (győri gyógyszerész) 928–929

Rostetter János (győri gyógyszerész apja) 928

Roszulegh Etelka 287

Rott Nándor 1004

Rozs Ilka Szalay Józsefné, Rozs Ilka

Rózsa Aranka 401

Rózsa Johanna 284

Rózsa Sándor (nyugalmazott MÁV főraktárnok) 401

Russ Anna 479

Ruyter, Michiel de 906

Ruzsás Lajos 27

S

S. Szabó József 582

Sabatier, Louis 596

Saja Antal 726

Salamon Róbertné, Laky Rózsa 499

Sallay György 194

Samarjai János Somorjai Máté János

Sarkady István 700

Sarkady Julianna 782

Sarkady Károly (alsoki lelkész) 782

Sarkadi Lídia 699, 700

Sarudy György (pápai gimnáziumi tanár, Sarudy György szendi lelkész apja) 259, 610, 952

Sass Béla 583, 969

Sáfár Erzsébet 352

Sáfrán Ida 972

Sáhó Ilona 881

Sándor család 940

Sándor Benő 283, 308

Sándor János 825

Sándor Lőrinc 308

Sándor Móric 940

Sándor Pál 136

Sándor Paulina 940

Sándy Gyula 487

Sánta Béla 471

Sánta Lajos 471

Sár (Sohár Kálmán írói álneve) 297

Sárbogárdi Mészöly Krisztina 384

Sári Benő 918

Sári Gyula Zoltán 918

Sári Izabella Márta 919

Sári László 918, 919

Sárközy Antal 314

Sárközy György 821

Sárközy János 775

Sárközy József 330

Sáros Mihály 533

Sc. (Soós Károly írói álneve) 238

Schalk Julianna 352

Schelhen Aranka 82

Schickedanzné 794

Schilmann Mária 896, 934

Schirhan Mária Schilmann Mária

Schmidt Béla (Schmidt Béla istvándi lelkész apja) 716, 848

Schmidt Béla Ferenc (Schmidt Béla istvándi lelkész fia) 716

Schmidt Ilona Erzsébet 716

Schmidt Imre 159–160

Schmidt Mária 814

Schmidt Zoltán László 716

Schönbaumfeld Mária 929

Schőllaigner Krieger Eugénia 912

Schrantz János 80

Schulter Ernő 126

Schüller Johanna 806

Schütz Géza (lovasberényi uradalmi tiszttartó, Gulyás Kornél nyugalmazott lelkész veje) 475

Schütz Géza (Gulyás Kornél nyugalmazott lelkész unokája) 475

Schütz Rózsa (Gulyás Kornél nyugalmazott lelkész unokája) 475

Schwaiger bácsi ? 183

Sebestyén Béla 912

Sebestyén Dávid (kocsi lelkész) 363, 909, 912

Sebestyén Dávid (pápai tanár) 415, 611

Sebestyén Erzsébet 938

Sebestyén Ferenc 107

Sebestyén Gábor 997

Sebestyén Gizella 597, 997

Sebestyén Ida 909, 912

Sebestyén Jenő 274, 337, 441, 498, 740

Sebestyén Jolán 912

Sebestyén Mária 569

Sebestyén Mózes 997

Sebestyén Péter 363

Seeberg, Reinhold 793

Segesdy Ida 410

Segesdy Miklós 410, 611, 1010, 1011, 1020

Segesváry József 183

Selmeczi János (Selmeczi Árpád vámosladányi lelkész apja) 165

Selmeczi János (Selmeczi Árpád vámosladányi lelkész testvére) 165

Selmeczi Zoltán 165

Seres Erzsébet 955

Seres Éva 217

Seres Ferenc 217

Seres Sörös/Seres

Seszták Erzsébet 749

Siegmund–Schultze, Friedrich 1043

Silingi Ibolya 399

Silingi Lajos 399

Sillye Margit 677

Sillye Sándor 368

Simai Erdős József 583, 738, 969

Simogyi István 184

Simon Dénes 110

Simon Ilona 772

Simon Irma 827

Simon István 827

Simon János 485

Simon Julianna 792

Simon Károly 827

Simon Lenke 229

Simon Zsigmond 1027

Singer Miksa 99

Singl, Anton 491

Siposs Imre 986

Siposs Irén 986

Sipos József 187, 188

Sipos Julianna 479

Sipos Karolin 661

Sipos Katalin 608

Sipos Klára 344, 820

Sipos Sámuel 699

Sipos Zsófia 699, 839

Siskey Imre 23, 745

Siskey Piroska Eszter 745

Slemig G. 184

Sobrák Erzsébet 699

Sodró Sándor 200

Sohár Aranka 298

Sohár Kálmán (Sohár Kálmán megyercsi lelkész fia) 298

Soltész Elemér 488, 489, 979

Soltra Alajos 679–680, 736, 853

Soltra Sándor 679

Solymossy László 709

Solymosi Zsófia 997

Sommerville, Alexander 494

Somodi János (Barcsa Endréné, Somody Erzsébet lelkészözvegy nagyapja, beretkei lelkész) 957

Somodi János (Barcsa Endréné, Somody Erzsébet lelkészözvegy apja, hejőbábai lelkész) 957

Somody Julianna 978

Somodi Zsuzsanna 1028, 1050

Somogyi család 1030

Somogyi Antal 363

Somogyi Ádám 515

Somogyi Árpád 384

Somogyi Béla (Somogyi Gyula egyházasrádóci lelkész apósa) 515

Somogyi Béla (Somogyi Kálmán ádándi lelkész testvére) 374

Somogyi Benjámin (hajmáskéri lelkész) 515, 1054, 1055, 1056

Somogyi Benjámin (Somogyi Kálmán ádándi lelkész apja) 374, 800

Somogyi Edit Margit 1034

Somogyi Erzsébet 829

Somogyi Eszter 381, 905

Somogyi György 680, 720, 739

Somogyi Gyula (egyházasrádóci lelkész, őrségi esperes, Somogyi Gyula egyházasrádóci lelkész apja) 540, 800, 1056

Somogyi Gyula (Somogyi Gyula egyházasrádóci lelkész, őrségi esperes unokája; az önéletrajzot írt Somogyi Gyula egyházasrádóci lelkész fia) 516

Somogyi Gyula (Somogyi István csőszi lelkész apja) 921

Somogyi Ilona (Somogyi Gyula egyházasrádóci lelkész felesége) 515

Somogyi Ilona (Somogyi Gyula egyházasrádóci lelkész leánya) 516

Somogyi Ilona (Bakó Béla szabadhídvégi lelkész 1. felesége) 451, 615

Somogyi Ilona Bacsa Lajosné, Somogyi Ilona

Somogyi Irén 151

Somogyi István (Somogyi János homokbödögei lelkész öccse) 573

Somogyi Janka Szarka Zsigmondné, Somogyi Janka

Somogyi János (Somogyi János homokbödögei lelkész apja) 573

Somogyi János (Somogyi Sándor rétei lelkész apja) 326

Somogyi Karolina 765

Somogyi Katalin 818

Somogyi Kálmán 374

Somogyi Károly 1036

Somogyi Lajos 151, 173

Somogyi Leona 1034

Somogyi Mária Magdolna 384

Somogyi Márta 384

Somogyi Paulina 363

Somogyi Sándor (Somogyi Sándor rétei lelkész fia) 327

Somogyi Vilma 465

Somogyi Zoltán (Somogyi Zoltán szentgáli lelkész fia) 1034

Somogyi Zsigmond 1030

Somorjai Máté 306

Somorjai Máté János 306

Soóky bácsi ? 336

Soóky Julianna (Székely Dezső lelkész 1. felesége) 79

Soós Aladár 824

Soós Béla 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 120

Soós Endre 90

Soós Éva 135

Soós Ferenc Győző 237

Soós Géza (barsbaracskai praeoráns tanító) 134

Soós Ilona 237

Soós Jenő 237

Soos Julianna (Kőszeghy József kéttornyúlaki lelkész anyja) 574

Soós Julianna (Acsai József dudari lelkész anyja) 568

Soós Julianna Sóvári Soós Julianna

Soós Júlia (Medgyasszay Vince nyugalmazott püspök anyósa) 621

Soós Károly (csajági lelkész) 372

Sós Klára 633, 879

Soós Lajos (szentantalfai tanító) 1017

Soós Margit 237

Sós Pál 372

Soós Róza 993

Sóvári Soós Julianna (Soós Károly csajági lelkész lánya, Babay Kálmánné, Alsószőllősi Szánthó Ilona lelkészözvegy anyja) 372

Sóvári Soós Károly Soós Károly

Sörös Anna Boriska Áldás 205

Sörös Géza 78, 202, 1022, 1059

Sörös Lilla Zsuzsanna Paula 204

Sörös Márta Júlia Lenke 205

Sörös Zsuzsanna Júlia Mária 204

Sörös/Seres Pál 166

Spurgeon, Charles 478

Stalker, James 493

Stefaics Endre 804

Stephaich Pál 813

Steier Mária 778

Stettner Gyula 1031

Steuernagel, Karl 794

Stolhofer Róza 740

Stunda István 283

Sulacsik Lajos 176

Sutka László 200

Süttő Kálmán 581

Süvegh Endre Kálmán 917

Süvegh Géza István 917

Süvegh Tibor Sándor 917

Sylvester Gábor 774

Sz

Szabadi Béla (pápai tanár) 462

Szabó Aladár 111, 335, 483, 697, 779, 871, 1032

Szabó András 656

Szabó Antal (balmazújvárosi lelkész) 186

Szabó Antal (görgetegi igazgatótanító) 681

Szabó Aranka 604

Szabó Árpád (Szabó Árpád szentantalfai lelkész fia) 1029

Szabó Borbála 828

Szabó Dénes 475

Szabó Dezső (balatonszőlősi, litéri lelkész) 988

Szabó Elemér 488

Szabó Ella 912, 959, 960

Szabó Ernő 115

Szabó Erzsébet (Bózsa Sándor bodajki lelkész felesége) 427

Szabó Erzsébet (Gaál Dénes hetesi lelkész anyja) 548

Szabó Erzsébet (Nagy János lelkész felesége) 257

Szabó Erzsébet (Pethe Kálmán veszprémi vallásoktató lelkész felesége) 1048

Szabó Erzsébet (Szabó Árpád szentantalfai lelkész felesége) 1029

Szabó Erzsébet (Szabó Béla somogyhatvani lelkész leánya) 828

Szabó Erzsébet (Szabó János szennai lelkész lánya) 722

Szabó Erzsébet (pozbai tanítónő) 157, 159, 160, 163

Szabó Eszter (Jókai Lajos kisölvedi lelkész felesége) 150

Szabó Eszter (Kovács Elek kerkanémetfalui lelkész anyja) 521

Szabó Eszter (Németh Lajos sárkeresztesi lelkész felesége) 430

Szabó Eszter (Papp István magyarladi lelkész anyja) 753

Szabó Eszter (Soós Géza Endre mohi lelkész anyja) 134

Szabó Etel (Szabó József alsósegesdi lelkész húga) 656

Szabó Etelka (Varga Dezső darányi lelkész unokája) 704

Szabó Éva (Gáspár József csicsói tanító anyja) 299

Szabó Éva Gizella (Szabó Géza tótvázsonyi lelkész lánya) 1039

Szabó Franciska 526

Szabó Ferenc (Falussy József falubattyáni lelkész veje) 390

Szabó Ferenc (Szabó Antal lévai vallásoktató lelkész apja) 126

Szabó Gábor 656

Szabó Gergely 831–832, 842

Szabó Géza Lajos Dezső (Szabó Géza tótvázsonyi lelkész fia) 1039

Szabó Gézáné, Barla Szabó Margit 778, 846

Szabó Gyula (pálfai lelkész) 23

Szabó Gyula (losonci borbély, Nagy János csúzi elekész apósa) 257

Szabó Hermina 925

Szabó Ibolya 828

Szabó Ida Szegetta Józsefné, Szabó Ida

Szabó Ilona (bánhidai tanítónő) 383

Szabó Ilona (Bakos Kálmán lelkész felesége) 185

Szabó Ilona (Somogyi Lajos bori, kiskálnai lelkész felesége) 151

Szabó Ilona (Szabó Gyula csákberényi és Szabó Kálmán etei lelkész testvére) 381, 905

Szabó Ilona (Tóth Mihály pápai segédlelkész anyja) 616

Szabó Ilona Anna (Dömjén Károly sárszentmihályi lelkész felesége) 438

Szabó Ilona Irma (Kovács Károly görgetegi lelkész felesége) 681

Szabó Ilonka Piroska (Szabó Bálint hedrehelyi lelkész lánya) 690, 696

Szabó Imre (idősebb, somorjai lelkész) 232, 284, 631

Szabó Imre (ifjabb, fasori lelkész) 9, 27, 232, 274, 284, 387, 391, 631, 1020

Szabó Imre (Szabó Zsigmond deáki lelkész fia) 912

Szabó Imre (Varga Dezső darányi lelkész veje) 704

Szabó Imre (Varga Dezső darányi lelkész vejének fia) 704

Szabó Irén 631

Szabó Irma 697

Szabó István (Beck Gergely lelkész nagyapja) 828

Szabó István (veleméri, szalafői igazgatótanító) 631

Szabó István (debreceni teológiai tanár) 21

Szabó Izabella 111

Szabó János (hódmezővásárhelyi lelkész, esperes) 721

Szabó János (szennai lelkész) 654, 722, 776

Szabó János (Szabó József rinyakovácsi lelkész apja) 813

Szabó Jolán (Szabó Zsigmond deáki lelkész lánya) 912, 913

Szabó József (dudari lelkész) 659

Szabó József (nemeskei lelkész) 831

Szabó József (sólyi, királyszentistváni tanító, Szabó Árpád szentantalfai lelkész apja) 1005, 1028

Szabó József (Szabó Dezső berhidai lelkész nagyapja) 376

Szabó József (Szabó József alsósegesdi lelkész apja) 656

Szabó József (Szabó József alsósegesdi lelkész fia) 656

Szabó József (nórápi lakos, Györffy Lajos nemesvámosi lelkész apósa) 1022

Szabó Julianna (Hetényi István ekeli lelkész felesége) 943

Szabó Karolin 1017, 1018

Szabó Katalin (Kovács Gábor nagysallói segédlelkész anyja) 150

Szabó Katalin (Bali Mihály polgárdi lelkész 2. felesége) 305

Szabó Kálmán (bodajki tanító, Szabó Gyula csákberényi és Szabó Kálmán etei lelkész apja) 381, 905

Szabó Kálmán (soponyai lelkész, Szabó Dezső kálozi lelkész apja) 397, 449

Szabó Kálmán (nagybajomi, mezőcsokonyai tanító) 113, 774

Szabó Kálmán (Szabó Dezső kálozi lelkész fia) 397

Szabó Károly (Szabó Béla somogyhatvani lelkész apja) 827

Szabó Károly (Szabó Dezső balatonszőlősi, litéri lelkész apja) 988

Szabó Károly (Szabó Dezső berhidai lelkész apja) 376

Szabó Károly (pápai tanár) 415

Szabó Klára 244

Szabó Kornél 198

Szabó Kornélné 198

Szabó Lajos (szinóbányai vasgyáros) 126

Szabó Lajos (nyírkarászi lakos) 186

Szabó László 684

Szabó Lenke (Győrffy Lajos nemesvámosi lelkész felesége) 1022

Szabó Lenke (Kőszeghy József kéttornyúlaki lelkész felesége) 574

Szabó Lídia 421

Szabó Lujza 238

Szabó Margit 807

Szabó Mária (Balla Endre csetényi lelkész felesége) 673

Szabó Mária (Magyaródi Dénes kömlődi lelkész felesége) 920

Szabó Mária (Németh József hedrehelyi lelkész felesége) 849

Szabó Mária Cseh Gyuláné, Szabó Mária

Szabó Mária Ilona (Domián Aladár farnadi lelkész anyja) 87

Szabó Márton 625

Szabó Mihály (csöglei lelkész, Szabó Kálmán soponyai lelkész apja) 397

Szabó Mihály (idősebb Szabó Imre somorjai lelkész apja) 284

Szabó Miklós 912

Szabó Pál 208

Szabó Sándor (Szabó Mihály csöglei lelkész apja) 397

Szabó Sarolta (Szabó Béla somogyhatvani lelkész leánya) 828

Szabó Sarolta Závory Zoltánné, Szabó Sarolta

Szabó Szabolcs Tamás Barna 1039

Szabó Terézia (Mezei Pál lelkész felesége) 842

Szabó Zsigmond (csilizradványi, deáki, győri lelkész) 238–239, 912, 959

Szabó Zsigmond (igari lelkész) 305

Szabó Zsigmond (kiskunhalasi lelkész, Szabó Zsigmond deáki lelkész fia) 912–913

Szabó Zsigmond (kömlődi lakos, Baráth József gyermelyi lelkész apósa) 907

Szabó Zsigmond Vince (Szabó Zsigmond nagyodi és Szabó István újbarsi lelkész apja) 136, 157

Szabó Zsófia 828

Szabóné, Nogáll Janka 826

Szakács Lajos (padragi presbiter) 607

Szakács Mária 607

Szakál ? csendőrőrmester 636

Szakál Elemér 556

Szakál Erzsébet 828

Szakál Károly 556

Szakál Katalin 556

Szakál Sarolta 556

Szakál Vince 648

Szakrásy Jenő 814

Szakrásy Margit 814

Szalacsi Sára 106

Szalay Benő (fehérvárcsurgói lelkész) 435, 850, 851

Szalay Emma 435, 851

Szalay Éva 266

Szalay Ferenc 476

Szalay Ilona 435, 850, 851

Szalay Imre 850

Szalay Irén 436, 851

Szalay József (nagybecskereki lelkész) 597, 642, 871

Szalai József (noszlopi tanító) 945

Szalai József (Szalay Benő fehérvárcsurgói lelkész apja) 435, 850

Szalay Józsefné, Rozs Ilka 369

Szalay Julianna (Szalay Benő fehérvárcsurgói lelkész testvére) 850

Szalay Julianna (sárkeresztesi tanítónő, Szalay Benő fehérvárcsurgói lelkész lánya) 436, 851

Szalay Karolin 987

Szalay Lajos 624

Szalay László 391–392

Szalay Lídia 1062

Szalay Margit (Nagy Gyula fülei lelkész felesége) 391

Szalay Margit (Szalay Benő fehérvárcsurgói lelkész lánya) 435, 851

Szalay Matild 731

Szalai Mária (Mészáros János balatonszabadi lelkész anyja) 373

Szalai Mária (Vargha Kálmán kálozi lelkész anyja) 405

Szalai Mihály 221

Szalay Minka 310

Szalay Zsuzsanna 595

Szalóky Dániel 840

Szalóky Eszter Zsófia 421

Szalóky Károly 565

Szalóky Lídia 778

Szalóky Zsuzsanna 565

Szametz János 134, 321, 322

Szappanos Júlia 369

Szarka Éva 237

Szarka Margit 933

Szarka Péteri Karolin 107

Szarka Zsigmond 136, 174

Szarka Zsigmondné, Somogyi Janka 174

Szaszák Imre 153

Számmer Imre 495

Számmer Pál 495

Szánthó Gizella 988

Szánthó Júlia 621

Szántó István 372

Szánthó Lajos 621

Szár Jolán 253

Szász Borbála 495

Szász Endre 205

Szász Erzsébet 805

Szász Gerő 494

Szász Kálmánné 205

Szász Károly (püspök) 128, 129, 202, 373, 479, 793, 1032, 1033

Szász Károly (országgyűlési képviselő, Szász Károly püspök fia) 1002

Szászy Margit 391

Száz Endre 1059

Száz Ferenc (királyszentistváni, veszprémi tanító) 1005, 1022

Száz Ferenc (királyszentistváni, veszprémi tanító fia) 1005

Száz Kálmán (kádártai, nemesvámosi lelkész) 1022, 1059

Száz Kálmán (Száz Kálmán kádártai, nemesvámosi lelkész fia) 1059

Száz Lenke Rábacsanaki Molnár Elekné, Száz Lenke

Százvári Zsófia 998

Szegetta Józsefné, Szabó Ida 397

Szekeres Árpád 133

Szekeres Emília 134, 321, 322

Szekeres Emma Práger Sándorné, Szekeres Emma

Szekeres Erzsébet (Szaszák Bertalan pozbai lelkész anyja) 153

Szekeres Erzsébet (Szekeres László padányi lelkész leánya, Kiss Gyula negyedi lelkész felesége) 134, 309, 321, 322

Szekeres Flóra 133

Szekeres Gizella 133

Szekeres Ilona Pertl Lászlóné, Szekeres Ilona

Szekeres József 422

Szekeres Julianna 755, 856

Szekeres Katalin 134, 320, 322

Szekeres László (Szekeres László padányi lelkész fia) 134, 320

Szekeres Margit 133

Szekeres Mihály (idősebb, takácsi lelkész) 131, 318, 634, 635, 929

Szekeres Mihály (ifjabb, noszlopi, győri lelkész) 132, 133, 865, 929, 946, 984

Szeles Sándor 581

Szelestey Margit 929

Szelle Géza 273

Szelle Julianna 385

Szemes Zsuzsanna 634, 921

Szemző Gyula 276

Szende Miklós 253

Szendy Károly 251

Szeness Erzsébet 1027

Szeness Imre (papkeszi lelkész) 994, 1000, 1020, 1027–1028, 1041, 1061

Szeness Imre (Szeness Imre papkeszi lelkész fia) 1027

Szeness József 1027

Szenes László (szentkirályszabadjai tanító) 995

Szenes László (Szenes László szentkirályszabadjai tanító apja) 995

Szeness László (csöglei körorvos) 1027

Szeness Lenke 1027, 1041

Szeness Mária 1027

Szeness Sarolta 1027

Szente János 497

Szente Katalin 736

Szente Lenke 308

Szente Mária 456

Szenthe Pál 695

Szente Zsuzsanna 369

Szentes Julianna 840

Szentgyörgyi Erzsébet 831

Szentgyörgyi István 831

Szentkuti Kis Károly 217

Szentmártony Antal 355

Szentmártoni Ilona 241

Szentmihályi József 1011

Szentmihályi Pál 1011

Szentmiklósi Dezső 229

Szentpétery Gyula 892, 951

Szentpétery János 697

Szentpéteri Sándor 188, 189

Szentpéteri Kun Béla 584, 969

Szenyéri Apollónia (Badic László ősi lelkész felesége) 131, 465

Szenyéri Apollónia (Harangozó Nagy Sándor szabadhídvégi tanító felesége) 746

Szenyéri Ádám 131, 384–385, 465

Szenyéri Julianna 384

Szenyéri László 465

Szeredi Zsófia 426

Szeremley Sámuel 687

Széber Zsigmond 264

Széchényi Alice 742

Székács család 206

Székely Etelka 603

Székely István 27

Székely János 373

Székely Klára 221

Székely Piroska 808

Széky Aladár 438

Széky Aladárné, Csaby Karolina 438, 682

Széki Albert 515, 840

Széky Béla Széki Albert

Széky Elemér 840

Széki Pál 515

Széky Vilma 800

Széll Emília 215

Széll Ilona 945

Széll Kálmán (nagyszalontai esperes) 686

Szénássy Katalin 312

Szénássy Sándor 312

Szép Ádám 500

Szép Ilonka 320

Szép Katalin 215

Szép Lajos 500

Szépe Pál 470

Szigethy Gyula Sándor 821

Szigethy János 765

Szigethy Mária 818

Szigethy Sándor 765

Szigethy Terézia 272

Szigeti Zsuzsánna 109

Szíjj János 288–289

Szijj József (Szijj József takácsi lelkész apja) 640

Szijj Mária 238, 288

Szijj Sámuel (mezőörsi lelkész) 565, 589

Szijj Sámuel (Szijj Sámuel mezőörsi lelkész apja) 565

Szijj Vilma 529

Szijj Zsuzsanna 634

Szikszai György 439, 539, 948

Szikszay Ödön (hencsei, somogyudvarhelyi lelkész) 658

Szikszay Ödön (őriszentpéteri tanító) 521

Szikszay Paulina 344

Szikszói Boldizsár Julianna 694

Szilassy Béla 14, 19, 120, 121, 269

Szilassy János 1009

Szilassy Paula 1014

Szilassy Sándor (Szilassy Sándor magyarbarnagi lelkész apja) 1009, 1014

Szilassy Valéria 1014

Szilády Áron 911

Szilágyi Anna 371

Szilágyi Árpád (kunmadarasi lelkész) 704

Szilágyi Árpád (vámosi, balatonkövesdi tanító) 1019

Szilágyi Árpád Barna (Szilágyi Árpád kunmadarasi lelkész fia) 704

Szilágyi Béla 593

Szilágyi Eszter 704

Szilágyi János 415, 416

Szilágyi Julianna 515

Szilágyi Katalin Erzsébet 704

Szilágyi Lajos 967

Szilágyi László 973

Szilágyi Lenke 1021

Szilágysomlyói Szilágyi Piroska 967

Szili György 911

Szili Mária (Nagy Sándor győri vallásoktató lelkész felesége) 911

Szili Mária (László Zsigmond nyugalmazott lelkész anyósa) 937

Szili Sára 694

Szinay András 145

Szinay Erzsébet 145, 146, 147

Szinay Rózsa 146–147

Szinay Sándorné, Tompos Erzsébet 145, 148, 603

Szinok Balázs 677

Szinok Zoltán 677

Szinnyei József, idősebb (bibliográfus) 21, 780

Szinnyei József, ifjabb (egyetemi tanár) 780

Szlatinszky Emília Sarolta 266, 267

Szlatinszky Margit Komlósyné, Szlatinszky Margit

Szlivka Andor 300

Szmertka Vencel 865

Szmutny Jozefin 126

Szoby Endre 191

Szobi János 103

Szoboszlai Rácz András Rácz András

Szobovits Gizella 737

Szokó Irén 408

Szokó István 408

Szokó János 408

Szombat Éva 1011

Szombathy Anna 999

Szombathy Antal (kolbásai lelkész) 999

Szombathy Antal (pénzügyi tanácsos, Szombathy Antal kolbásai lelkész fia) 999

Szombathy Aranka 725, 1001

Szombathy Áron 999

Szombathy Attila 725

Szombathy Attila Elemér Kázmér (Szombathy István királyszentistváni lelkész fia) 1001

Szombathy Borbála 999, 1001

Szombathy Ernő 999

Szombathy Erzsébet 999

Szombathy György 1002

Szombathy László 999, 1002

Szombathy Lenke 1001

Szombathy Malvin 1001

Szombathy Sándor 999–1000

Szombathy Sára 1002

Szombathy Szabolcs István 1001

Szombathy Tibor Béla 1001

Szombati Zsófia 1037

Szomju Ilona 754

Szőcs Etelka 1000

Szőts Farkas 472, 496

Szőts Lenke 383

Szőke Aladárné, Laky Julianna 499

Szőke Anna 427

Szőke Erzsébet 1009

Szőke Eszter 913

Szőke Gizella 1009

Szőke István (rozsnyói lelkész) 18, 19, 205, 268

Szőke István (Szőke László magyaratádi lelkész fogadott apja) 750

Szőke Karolin 914

Szőke Katalin 125, 216, 233

Szőke Károly (Szőke Károly köveskáli lelkész apja) 1007

Szőke Piroska 750

Szőnyi Benjámin 943, 944

Szőnyi István 92

Szőnyi János Szőnyi Virág János

Szőnyi Julianna 936

Szőnyi Sándor (őriszentpéteri lelkész) 516

Szőnyi Sándor (tanító, Szőnyi József naszályi lelkész apja) 936, 942, 944

Szőnyi Sándor (Szőnyi József naszályi lelkész fia) 945

Szőnyi Virág János 943

Szőnyi Zsuzsanna 945

Szőts Szőcs

Sztárai Mihály 821

Sztranyovszky Jolán 964

Sztrányava Kató 171

Sztronga Mária 200

Szunyogh Lajosné 774

Szupper Katalin 622

Szutter Mária 1050

Szúdy Eszter Ágnes 95

Szúdy János (Szúdy Nándor garamszentgyörgyi lelkész apja) 92

Szúdy János (Szúdy Nándor garamszentgyörgyi lelkész fia) 93, 95

Szúdy Lilla 94, 95

Szücs András 191

Szücs Attila Pál 192

Szücs Árpád Béla Endre (Szücs Árpád ipolypásztói lelkész fia) 192

Szücs Béla 326, 573

Szűcs Dániel 696

Szüts Dezső (tápi lelkész) 214, 598, 646, 916, 980

Szűcs Dezső (csajági lelkész, mezőföldi esperes) 408, 424, 449

Szűcs Dezső (kisigmándi lelkész) 916–917

Szücs Dezső (pápai tanár) 136, 522

Szücs Ernő 891

Szücs Erzsébet 508

Szüts Gedeon 493

Szüts Ilona 215, 216

Szüts István (csetényi lelkész) 214, 215, 598

Szüts István (Szüts István csetényi lelkész apja) 215

Szűcs István (Szűcs János enyingi lelkész apja) 305, 416

Szűcs János (enyingi lelkész, mezőföldi esperes) 304, 305, 408, 416, 622

Szücs Jolán (Szücs Béla vilonyai lelkész lánya, Somogyi János homokbödögei lelkész felesége) 573

Szücs Jolán (Jakab István lelkész anyja) 635

Szűcs Jolán (Somogyi Sándor rétei lelkész anyja) 326

Szücs József (tiszadadai lelkész) 750

Szücs Józsefné Bódás Lídia

Szüts Károly 986, 1019, 1022, 1061

Szücs Lajos (Szücs József alsóörsi lelkész apja) 978

Szücs Lajos (Szücs Lajos szódói lelkész apja) 154

Szüts Lajos (Szüts Lajos nádasdladányi lelkész apja) 421

Szüts Lajos (Szüts Lajos nádasdladányi lelkész fia) 423

Szűcs László (Szücs László bajánsenyei lelkész apja, szintén bajánsenyei lelkész, esperes) 508, 530, 938

Szücs László (Szücs László bajánsenyei lelkész fia) 508

Szüts László (Szüts István salgótarjáni lelkész fia) 217

Szücs Margit (abonyi tanítónő) 873

Szücs Margit (Szücs László bajánsenyei lelkész lánya) 508

Szücs Márta Éva Lilla 192

Szücs Piroska 750

Szücs Sándor (berhidai lelkész) 508

Szűcs Sándor (harkányi lelkész) 696

Szücs Sándor (révkomáromi tanító) 470

Szűcs Zoltán (enyingi lelkész) 304–305, 389, 445

Szüts Zoltán (dudari kántortanító, Szüts István salgótarjáni lelkész testvére) 215

Szücs Zoltán Dániel (Szücs Árpád ipolypásztói lelkész fia) 192

Szügyi Dániel (dévaványai lelkész) 782

Szügyi Dániel (kántor, Szügyi Dániel dévaványai lelkész apja) 782

Szüts Szücs

Szvaty Ilona 665

T

Takaró Géza 482–483, 688

Takáts Albert 1027

Takács Attila 197

Takács Árpád 196

Takács Gyula 196

Takács Janka 880

Takács Katalin 389

Takács Mária 538, 1027

Takács Olga 197

Takács Péter 608

Takáts Rebeka 694

Takács Rozália 814

Takács Sándor 229

Takács Tibor 197

Takács Zsuzsanna 995

Takó Ilona 973

Takó Katalin 509

Takó Péter (Pais Sándor lelkész dédapja) 509

Takó Péter (Pais Sándor lelkész nagyapja) 509

Takó Péter (Pais Sándor lelkész ükapja) 509

Tallián Gyula 845

Tamaska Júlia / Julianna Karolina 499, 500, 837

Tamaska Lídia 500

Tamás Éva 232

Tamás Vilma (Győry János takácsi lelkész felesége) 602

Tamás Vilma (Bakos Lajos balatonarácsi lelkész felesége) 980

Tancsa Pál 880

Tanitó Árpád 786

Tanitó Béla 787

Tankó Béla 584

Tapsonyi Judit 932

Tapsonyi Piroska 930, 931

Tapsonyi Sándor (Tapsonyi Sándor nagyigmándi lelkész fia) 930, 933

Tapsonyi Tivadar 931, 932

Tarczy Dezső 397

Tarczy Klára 317

Tarczy Lajos 152, 351, 397, 608, 1051

Tarczy Laura 152, 351

Tarczy Lenke 397

Tariska Gábor 581

Tarkó Katalin 23

Tasnády Nagy András 391

Tassy Julianna 382, 958

Tatay Imre 480, 493

Tatay Jolán 388

Tatay Julianna (Jákóy Pál nyugalmazott lelkész felesége) 1052

Tatay Julianna (Márton Tamás csóri lelkész anyja) 608

Tatay Sámuel 1052

Tatai Sándor 1052

Tatár Bálint 778

Tatár Emma 718

Tatár Gábor 778

Tatár János (szeghalmi lelkész) 718

Tatár János (Tatár János szeghalmi lelkész apja) 718

Taubinger Árpád 205

Taubinger László 204

Tácsik Julianna 108

Tálos Sándor (Tálos Sándor balatonszőlősi helyettes lelkész apja) 987

Tálos Zsófia 633

Tánczos Béláné, Miklós Alice 498, 499, 502

Tánczos Gyula 499, 500, 837

Tánczos Irén Léczfalvy Sándorné, Tánczos Irén

Tánczos János 499

Tánczos Miklós 839

Tánczos Olivér 839

Tánczos Zoltán 501, 837

Tánczos Zsolt Béla 499, 503

Tárnok András 296

Tárnok Gábor 296

Tárnok Géza 295

Tárnok Gyula (Tárnok Gyula marcelházi lelkész apja) 290, 292

Tárnok Gyula (Tárnok Gyula marcelházi lelkész fia) 296

Tárnok László 296

Teleki család 794

Teleky Béla 742

Teleki Margit Khuen–Héderváry Károlyné, Teleki Margit

Teleki Pál gróf 121

Teleki Polixéna 832

Teleki Tibor 742

Temesváry József 400

Temlin Mátyás 738

Tengerdy Irén 1001

Tenke Ágnes 111

Técsői Vernyika Zsuzsanna 303

Téglás Józsefné 267

Téringer Erzsébet 424

Thaly Dezső 931

Thulmon Emília 113, 541

Thulmon Katalin 811

Thunyogy Erzsébet 130

Thuróczy Gyula 185

Thury Etele 110, 111, 611, 906, 926

Thury János 111

Thury Károly (zánkai lelkész, Tury Károly nyugalmazott lelkész apja) 111, 743, 1018

Thury Rózsa 1018

Tibold Géza 318

Tibold Zsuzsa 318

Tihanyi Kiss Sándor 1062

Tildy Judit 320

Tildy Zoltán 27, 445, 680, 740

Timár Eszter 640

Tislér Karolina 982

Tisza Anna 825

Tisza Ilona 930

Tobak Jolán 982

Tolonits Julianna 129

Tompa Julianna 508

Tompa Lajos 500

Tompa Mihály 329

Tompaházi Tompa Julianna Tompa Julianna

Tompos Erzsébet Szinay Sándorné, Tompos Erzsébet

Tompos Gábor 145

Tompos Mária 746

Topa József 265, 271

Topos Judit 867

Torkos Elek 938

Torkos Erzsébet 508, 938

Torkos Jakab 10

Torma Etelka 830

Tormásy család 927

Tornyay János 152

Tóth Albert 298

Tóth Alojzia Tóth Lujza

Tóth Amália 300

Tóth Andor (Tóth Sándor vásárosbéci lelkész gyermeke) 859

Tóth Apollónia 515

Tóth Auguszta 559

Tóth Ákos Kálmán 720

Tóth Árpád (Tóth Gyula zámolyi tanító fia) 475

Tóth Barnabás 90

Tóth Béla (császári tanító) 399

Tóth Béla (Tóth Kálmán deáki lelkész fia) 355

Tóth Dániel (pápai teológiai tanár) 416, 936

Tóth Dániel (Tóth Dániel pápai teológiai tanár apja) 416

Tóth Edit 475

Tóth Emma 959

Tóth Endre 8, 212, 445, 466, 891, 963, 971

Tóth Enikő Márta 670

Tóth Ernő 859

Tóth Erzsébet (Csomasz Gyula szentkirályszabadjai lelkész anyósa) 1062

Tóth Erzsébet (Mészáros János lévai lelkész anyja) 326

Tóth Erzsébet (Tóth Sándor zselckisfaludi lelkész lánya) 733

Tóth Etelka (Tóth Sándor zselickisfaludi lelkész lánya) 703, 733

Tóth Etelka (Tóth Kálmán debreceni tanár lánya) 786

Tóth Éva (Páli Sándor esztergomi lelkész unokája) 902

Tóth Éva Gizella (Tóth Kálmán csurgói lelkész lánya) 670

Tóth Ferenc (őriszentpéteri tanár) 521

Tóth Ferenc (püspök) 8, 597, 608–609

Tóth Gábor (nyírbogdányi lelkész) 970

Tóth Gábor (Tóth Imre garamlöki lelkész fia) 90

Tóth Gáspár 299–300

Tóth Gizella 616

Tóth Györgyike 786

Tóth Gyula (zámolyi tanító) 475

Tóth Gyula (Tóth Gyula zámolyi tanító fia) 475

Tóth Hajnalka 302

Tóth Ilona (Darab Ferenc Albin nemesdédi lelkész felesége) 803

Tóth Ilona (Fazekas József mihályházi lelkész felesége) 389, 565

Tóth Ilona (Tóth Lajos zádori lelkész lánya) 860

Tóth Ilona (Tóth Mihály pápai segédlelkész testvére) 616

Tóth Ilona (Kovács Sebestyén Kálmán lelkész felesége) 79, 210

Tóth Ilona Máténé, Tóth Ilona

Tóth Imre (garamlöki lelkész) 23, 90–91, 102, 103, 127

Tóth Irene 786

Tóth Irma 449

Tóth István (erdész, Páli Sándor esztergomi lelkész veje) 902

Tóth István (nagykövesdi tanító, Tóth Kálmán nagykeszi lelkész veje) 26, 300

Tóth István (Tóth Zsigmond nagymadi lelkész fia) 302

Tóth Iván 786

Tóth Izabella (Tóth Sándor vásárosbéci lelkész lánya) 859

Tóth Izabella (Tóth Kálmán nagykeszi lelkész lánya) 300

Tóth Izabella (Tóth Kálmán deáki lelkész lánya) 355

Tóth János (vágfarkasdi lelkész) 239

Tóth János (izsapi tanító, Tóth Kálmán deáki lelkész apja) 241, 355

Tóth János (Tóth János kálmáncsai lelkész apja) 719

Tóth Jolán 154

Tóth József (füzesgyarmati lelkész) 210

Tóth József (Darab Ferenc Albin nemesdédi lelkész apósa) 803

Tóth József (Tóth Kálmán komáromi árvaházi lelkész apja) 346

Tóth József (Tóth Mihály lábodi lelkész apja) 749

Tóth Júlia (Vargha Sándor révkomáromi lelkész menye) 132

Tóth Julianna (Simai Erdős József anyja) 583

Tóth Julianna (Kiss Károly garamvezekényi lelkész anyja) 105

Tóth Julianna (mezőlaki tanítónő) 925

Tóth Jusztina 886, 891

Tóth Kálmán (deáki lelkész, esperes) 241, 262, 310, 321, 355, 866, 879

Tóth Kálmán (debreceni tanár) 786

Tóth Kálmán (tapolcafői tanító, Fejes Gáborné, Tóth Kornélia lelkészözvegy apja) 624, 669

Tóth Kálmán (Tóth Kálmán nagykeszi lelkész fia) 299

Tóth Kálmán (Tóth Kálmán zánkai lelkész fia) 1064

Tóth Kálmán (nyugalmazott ezredes) 294

Tóth Kálmán (tanú) 198

Tóth Károly 480

Tóth Klára (Dukon Béla perbetei lelkész anyósa) 325

Tóth Klára (Ónody Zsigmond komáromszentpéteri lelkész anyja, Tóth Sámuel lelkész lánya) 328

Tóth Klára (Tóth Gyula zámolyi tanító lánya) 475

Tóth Klára (Tóth Imre garamlöki lelkész lánya) 90

Tóth Krisztina 934

Tóth Lajos (pápai teológiai tanár) 27, 81

Tóth Lajos (pápai zenetanár) 449, 1063

Tóth Lajos (jogtudományi doktor) 584

Tóth Lajos (kabai rektor) 581

Tóth Lajos (iratterjesztő) 550

Tóth László 703, 733

Tóth Lídia 705

Tóth Lujza 151, 351

Tóth Magdolna 90, 91

Tóth Mária (Győry Sándor gyöngyösmelléki lelkész anyja) 682

Tóth Mária (Kelemen Kálmán nemesócsai lelkész anyja) 312

Tóth Mária (Kiss Gábor pápai lelkész 2. felesége) 390

Tóth Márta Magdolna 720

Tóth Mihály (Tóth Mihály pápai segédlelkész apja) 616

Tóth Mihály (lelkész, Széki Béla pápai tanár apósa) 515

Tóth Miklós 564

Tóth Pál 191

Tóth Rozália 534, 719

Tóth Sámuel (lelkész, Ónody Zsigmond komáromszentpéteri lelkész nagyapja) 328

Tóth Sámuel (Tóth Ferenc püspök apja) 608

Tóth Sándor (sáregresi, baracskai lelkész) 429, 516

Tóth Sándor (zselickisfaludi lelkész) 703, 713, 733

Tóth Sándor (túristvándi lelkész) 187, 188,

Tóth Sándor (Tóth Sándor zselickisfaludi lelkész fia) 703, 733

Tóth Sándor (Tóth Sándor zselickisfaludi lelkész unokája) 733

Tóth Sándor (Kádár Lajos nagykanizsai lelkész veje) 786

Tóth Sándor (Páli Sándor esztergomi lelkész unokája) 902

Tóth Sándor (balatonarácsi tanító) 611

Tóth Sándor, dr. (egyházmegyei tanácsbíró, Léva) 170

Tóth Tibor 859

Tóth Veronika 859

Tóth Viola (Tóth Kálmán nagykeszi lelkész lánya) 300, 355

Tóth Viola (Tóth Kálmán deáki lelkész lánya, Kurucz Gyula ászári lelkész felesége) 355, 866

Tóth Zoltán 616

Tóth Zsigmond (Tóth Mihály pápai segédlelkész testvére) 616

Tóth Zsolt 302

Tóth Zsuzsanna (Kecskeméthy Jenő dunaalmási lelkész anyósa) 933

Tóth Zsuzsanna Mária (Tóth Kálmán csurgói lelkész lánya) 670

Tóthkárolyi Ibolya 262

Tóthkárolyi Lajos 262

Tótik Károly 1054

Töltéssy Ferenc 740

Töltéssy Zoltán 740, 741

Tömböly Dénes 487

Tömösközi Gábor 632

Tömösközi Ilona 632

Tömösközi László 269

Töreki Töreki Ilona 701

Török Etel 165

Török István 8, 466, 769

Török János 536–537

Török József 981

Török Julianna 981

Török Klára 752

Török Mária 935

Török Pál 694

Török Vilma 392, 536

Tőkés Veronka 368

Trombitás Ágnes 1016

Trombitás Julianna 592

Trombitás Lajos 945

Trombitás László 1016

Trócsányi Berta 619

Trócsányi Irénke 619

Trócsányi Zsolt 619

Tslin ?, dr. 193

Tuba Gáspár 285

Tuba Hermina 285

Tuba Károly 268

Tulok Erzsébet 936

Turi Rózsi 516

Turos Éva 447–448, 658

Tusa Gabriella Julianna 262

Tusa Menyhért 262

Tüske Julianna 813

U

Udvardi Cserna Zsófia Cserna Zsófia

Udvardy Gyula (jókai, madari lelkész) 287

Udvardy Gyula (tanító, Udvardy Gyula jókai, madari lelkész fia) 287, 288, 461

Udvardy Ilona 287

Udvardy Margit 287

Ujlaky Ottó 133

Ungváry Gyula 492

Uphues, Karl 738

Uray Sándor 735

Urbán Dezső 189

Urházy Amália 666, 747

Urházy Etel 390

Urházy Lajos 666

Urmáncy Nándor 803

Ú

Újhely Lídia 409

Úr Erzsébet 1000

Ü

Übellauer Károly 650

Übellauerné, Fehér Júlia 650

Ürményi Hamar Lujza Hamar Lujza

V

Vadas Anna 584

Vajda Anna 591

Vajda Éva 842

Valeton, Josué 418

Vallentényi Klementin 253

Vancsó János 132

Varannay István 99, 130

Varannay Julianna (Szinay Sándor nagyölvedi lelkész anyja) 145

Varannay Lajos 130

Varannay Sándor 99, 130, 150

Varasdy Ilona (Horváth Imre nyugalmazott lelkész felesége) 668, 804

Varasdy Márta Ilona (Varasdy Kálmán Imre tótszentgyörgyi lelkész lánya) 855

Varasdy Márton 855

Varasdy Sándor 668

Varga Árpád (Varga Dezső darányi lelkész fia) 704

Varga Béla (ipolypásztói tanító) 192

Varga Béláné (ipolypásztói tanító özvegye) 192

Varga Boriska 603

Varga Dániel 438

Varga Dénes 703

Varga Dezső (darányi lelkész) 11, 703, 733, 927

Vargha Dezső (csurgói lelkész) 157–158, 676, 764, 789, 802

Varga Dezső (Varga Dezső darányi lelkész fia) 703

Varga Dezső (Varga László csányoszrói lelkész fia) 704

Vargha Dezső (Vargha Dezső diósförgepatonyi lelkész apja) 264

Vargha Dezső (Vargha Dezső diósförgepatonyi lelkész fia) 264

Varga Emília (Varga Dezső darányi lelkész lánya) 704

Vargha Emília Mária (Vargha Sándor révkomáromi lelkész lánya) 132

Vargha Emma 358

Varga Erzsébet (Varga Dezső csurgói lelkész lánya) 676

Varga Erzsébet (Szabó Zsigmond nagyodi lelkész anyja) 136, 157

Varga Erzsébet (Győrffy Sámuel hoboli rektor felesége) 799

Vargha Erzsébet (Bolla Pál inkei lelkész anyja) 707

Varga Eszter 397

Vargha Etelka Nyáry Pálné, Vargha Etelka

Vargha Éva (Vargha Károly jókai lelkész unokája) 358

Varga Éva Zsuzsanna (Varga Kálmán ajkai lelkész lánya) 557

Varga Gergely 703

Vargha Géza 157, 158

Varga Gizella 78

Varga György 703

Varga Gyula (Varga Dezső darányi lelkész fia) 703

Varga Gyula (pápai tanár) 467

Varga Ildikó Márta 447

Varga Ilona 704

Varga Imre 879

Varga Irén (Varga Dezső darányi lelkész lánya) 704

Varga Irén (Szücs Árpád ipolypásztói lelkész felesége) 192

Varga István 354

Varga János (Varga István mezőcsokonyai lelkész apja) 767

Varga Jenő (Varga Dezső darányi lelkész testvére) 703

Varga Jolán (Buzás Ferenc solti lelkész felesége) 357

Varga Jolán (Varga Dezső darányi lelkész lánya) 704

Vargha Jolán (Szabó Dezső kálozi lelkész felesége) 571

Varga József (nagypiriti lelkész, Vargha Lajos rédei lelkész apja) 357, 997

Vargha József (padányi lelkész) 879–880

Vargha Julianna (Baráth József gyermelyi lelkész anyja) 905

Varga Júlia (Kerekes József lelkész anyja) 258, 354

Vargha Katalin (idősebb Juhász Pál nagysallói lelkész, barsi esperes felesége) 140, 354

Vargha Katalin (Vargha Dezső diósförgepatonyi lelkész lánya) 264

Vargha Kálmán (kálozi lelkész, Vargha Kálmán lepsényi lelkész apja) 405, 571

Vargha Kálmán (kisölvedi tanító, Vargha Sándor révkomáromi lelkész apja) 132, 136, 157, 676

Vargha Kálmán (ajkai tanító, Vargha Kálmán kálozi lelkész apja) 405

Vargha Károly (jókai lelkész) 357

Vargha Károly (Vargha Károly jókai lelkész fia) 358

Varga Károly (táblabíró, Pécs) 696

Varga Klára (Varga István mezőcsokonyai lelkész lánya) 771

Vargha Lajos (rédei lelkész, Vargha Károly jókai lelkész apja) 357

Varga Lajos (rinyakovácsi tanító) 813

Varga Lajos (Varga Dezső darányi lelkész testvére) 703

Varga Lajos (Szabó István újbarsi lelkész apósa) 158

Varga László (csányoszrói lelkész, Varga Dezső darányi lelkész fia) 443, 704

Varga László (Varga László csányoszrói lelkész fia) 704

Vargha László (Vargha Dezső diósförgepatonyi lelkész fia) 264

Vargha László (Vargha Károly jókai lelkész fia) 358

Vargha László (Vargha Sándor révkomáromi lelkész fia) 132

Varga Lenke (Varga Dezső darányi lelkész lánya) 704

Varga Margit (Temesváry Béla kiskovácsi lelkész anyja) 400

Varga Margit (Varga Dezső darányi lelkész testvére) 703

Varga Mária (Gombos István szalafői lelkész anyja) 547

Varga Mária (Németh József hedrehelyi lelkész felesége) 425, 849

Varga Mária (Paál Lajos garamsallói lelkész anyja) 133

Varga Mária (Laki Vendel honvéd, hősi halott anyja) 829

Vargah Mária (Szüts István csetényi lelkész anyósa) 215

Vargha Márta 358

Varga Mihály 799

Vargha Pál (Vargha Kálmán csepi lelkész apja) 885

Varga Piroska (Varga Dezső darányi lelkész lánya) 704

Vargha Piroska (Vargha Károly jókai lelkész lánya) 358

Varga Richárd 704

Varga Rozália (Bartalos Mihály nagypiriti lelkész felesége) 997

Vargha Róza (Tompos Gábor tapolcafői evangélikus tanító felesége) 145

Varga Sándor (győrszemerei lelkész) 559

Vargha Sándor (révkomáromi lelkész) 131–132, 157, 231, 290, 291, 310

Varga Sándor (szentai tanító) 703, 927

Varga Sándor (Varga Dezső darányi lelkész fia) 703

Varga Sándor (Varga Dezső darányi lelkész testvére) 703

Varga Sándor (Varga Sándor győrszemerei lelkész apja) 559

Varga Sándorné, Balla Jolán 559

Vargha Tamás 861

Varga Teréz 158

Varga Zulejka 703

Varga Zsigmond 583, 584, 969

Varga Zsófia 534

Varga Zsuzsanna Edit Márta 447

Varjú Karolina 317

Varjú Lajos 912

Vass A. László 709

Vas Erzsébet 664

Vas Gereben 627

Vas Mihály 184, 185

Vass Vince 28, 216, 224, 331, 332, 375, 383, 441, 447, 453, 551, 639, 688, 740, 810, 878, 891, 1008, 1013, 1062

Vasady Béla 8

Vaskó Erzsébet 642

Váczy Antal 841

Váczy Aranka 725, 964, 1000

Váczy Dezső 1000

Váczy Sándor 1000

Vágó Gábor 310

Vályi Lajos 287

Vályi Miklós (nagymadi lelkész) 558

Vályi Miklós (pápai diák) 743

Vámos Gábor (Vámos Gábor tihanyi lelkész apja) 1038

Vámos Gábor (Vámos Gábor tihanyi lelkész fia) 1038

Vámos Géza (Vámos Géza balatonfüredi lelkész fia) 982

Vámos János 982

Vámos Jolán 982

Vámos Kornélia 1038

Vámos Tibor Attila 1038

Váradi Dezső 625

Váradi Eszter (Bali Mihály polgárdi lelkész felesége) 305

Várady Eszter (Vámos Gábor tihanyi lelkész anyja) 1038

Várady Kálmán 456, 682

Várady Károly 773

Várady Lajos 27, 956

Várady Mária 565

Váradi Róza 221

Várbogyai Antal Mária 313

Vázsonyi Erzsébet 425

Vecsey Dénes 297

Vecsei Gábor 984, 1011

Vecsey József 736, 917

Vecsey Kálmán 296

Vecsei Lajos 792

Vecsei Mária 943

Vecsei Miklós 943

Vecsey Sándor 840, 842

Vecsey Viktor (Vecsey Viktor martosi lelkész fia) 297

Velez Mária 460

Vendégh Béla (Vendégh Béla alsószőlősi lelkész apja) 227

Vendégh Eszter 681

Vendégh Lajos 227–228

Vendégh Péter 886

Veörös Vörös

Verbay István (csurgói lelkész) 782, 800

Verbay István (lelkész, Verbay István csurgói lelkész apja) 782

Veres Benjámin 943

Veress Ede 320, 958

Veress Jenő 498–499

Veres István 320

Veres Lídia 927

Veres Mária 943

Veres Rozália 106, 107

Veresné, özvegy 183

Veréb Dénes 520

Veréb Dusán Veréb Dénes

Vécsey Barnabás 765

Végh bíró Vég Emil

Vég Emil (járásbíró) 660, 661

Végh Erzsébet 88

Végh Gergely 284, 631

Végh Géza 284–285

Végh János (sárospataki tanár) 968

Végh János (tanító, Végh János adorjánházai lelkész apja) 557

Végh Johanna 283, 284

Végh Lenke 603

Végh Mária 994

Végh Márta 271

Végh Mihály 284, 631

Végh Mihályné, Kossa Johanna 284, 631

Végh Móric 270, 603

Végh Ráchel 746

Vég Sára 652, 1028

Véghy Gizella 703

Vértesi Arnold Vértesi Leánder Péter

Vértesi Leánder Péter 470–471

Victor János (idősebb) 233, 291

Victor János (ifjabb) 441

Vida Anna 297

Vida Dániel (Vida Dániel Károly somogyudvarhelyi lelkész apja) 834

Vida Dániel Károly (Vida Dániel Károly somogyudvarhelyi lelkész fia) 836

Vida Emília 836

Vida Gabriella 836

Vida Julianna 891

Vida Kocsárd Elemér 836

Vida Kornélia 836

Vida Zsuzsanna 755

Vidákovics Ilona 696

Vigyázó András 144

Vikár Ilona 548

Vikár István 548

Vikár János (hetesi lelkész) 817

Vikár János (szalafői lelkész) 548, 624

Vikár Kálmán 415

Vikár Lenke 516

Vikár Ödön 520

Vikár Vince 625

Vincze Géza 931–932

Vincze Ilona 344

Virágh Ilona Horváth Istvánné, Virágh Ilona

Virágh István (Virágh Vince tanyi lelkész testvére) 361

Virágh István (seregélyesi tanító) 756

Virágh József 934

Virágh Lajos 361

Virág Lídia 937

Virágh Margit Körmendi Lajosné, Virágh Margit

Virágh Sándor 934

Virágh Vince (Virágh Vince tanyi lelkész apja) 361

Vischer Márta 336

Vischer, Eberhard 111–112, 970

Visscher, Hugo 906

Viszoki Erzsébet 221

Vitéz Mária 376

Vittnyédy Julianna 447, 538

Vizeki Tallián Andor 813

Vizeki Tallián Gyula Tallián Gyula

Vízkelety Katalin 625

Vliet, Jan van der 971

Vozári Aladár 143

Vörös Etelka 205

Vörös Géza 307

Vörös Ida 208

Vörös Irén 307

Vörös István 349

Vörös János 569, 945, 965

Vörös Johanna 328

Vörös Judit 547

Vörös Károly (váci lelkész) 115

Vörös Károly (budapesti könyvkötő) 205–206

Vörös Lilla 115

Vörös Magda 547

Veörös Olga 1002

Vörös Zsuzsanna 509

Vörösmarty Erzsébet 549

Vörösmarty Károly 549

Vuliemin Mária 831

Vülman Mária Vuliemin Mária

W

Waetzoldt, Wilhelm 794, 795

Waisbecker Klára 638

Wallandt Blanka 677

Wallandt Károly 677

Watz Károly ezredes 483

Wágner Manó 777

Weber Emília 88

Webster, James 260

Weisz Jancsi 868

Weisz Katalin 697

Wernle, Paul 111, 304

Wirz, Anna 112

Wirz, Jakab 112

Wolczynski Natália 386

Z

Zachar Gusztáv 182

Zakar Irén 781

Zakar István 781

Zalay Emma 638

Zalay József 168

Zalay Margit 633

Zavaros Aladár 487, 489

Zavaros Emília 1003

Zábori Záborszky Ida Záborszky Ida

Zábori Záborszky Mária Záborszky Mária

Záborszky Borbála 653, 720

Záborszky Ida 836

Záborszky József 409

Záborszky Kálmán 836

Záborszky Mária (Eötvös Sándor mezőszentgyörgyi lelkész anyja) 409, 417

Záborszky Mária (Máté Lajos darányi lelkész felesége) 717, 817, 839

Zábrák Dénes 501

Zágoni Bajcsy Julianna Bajcsy Julianna

Zákányi Bálint 707

Zákányi Géza 706, 707

Zákányi József (Zákányi József homokszentgyörgyi lelkész apja) 705

Zákányi József (Zákányi József homokszentgyörgyi lelkész fia) 706, 707

Zákányi Julianna 706, 707, 727

Zákányi Mária 707

Zákányi Zsolt 706, 707

Zámbó István (Zámbó István dunamocsi lelkész apja) 266

Zánthó Irma 423

Závory Elek 356

Závory Sándor (Závory Elek nagykeszi lelkész apja) 356, 357

Závory Sándor (Závory Elek nagykeszi lelkész öccse) 357

Závory Zoltán 157, 159

Závory Zoltánné, Szabó Sarolta 157, 159

Zettler Ede 787

Zichy Aladár gróf 428

Zilahy Barnabás 383

Zilai Lenke 128

Zilai Sándor 128

Zmeskál Miklós 216

Zöld Zsuzsanna 95

Zvoda Klára 90

Zvoda Mária 90

Zyzda Mária 739

Zyzda Zsigmond 739

Zs

Zsadon László 408

Zsámbor Pál 322

Zsemlye Hermina 285

Zsemlye Judit 102, 276

Zsemlye Péter 102, 110, 273

Zsigmond Sámuel 1030

Zsigmond Sándor 1030–1031

Zsilinszky Mihály 721

Zsindely Ferenc 776

Zsinka Katalin 319

Zsoldos Irén 1003

Vezetéknév nélküliek

? Adorján (Monory Ferenc lelkész testvére) 386

? Edit (Molnár József csőszi lelkész unokája) 418

? Edit (Vargha Emma gyermeke, Vargha Károly jókai lelkész unokája) 358

? Elli (Molnár József csőszi lelkész unokája) 418

? Emil (Monory Ferenc lelkész testvére) 386

? Gusztáv (Monory Ferenc lelkész testvére) 386

? Ilona (Monory Ferenc lelkész testvére) 386

? Ilonka (Molnár József csőszi lelkész unokája) 418

? Iván (Kecskeméthy Margit fia) 935

? László (Vargha Emma gyermeke, Vargha Károly jókai lelkész unokája) 358

? Margit (Kecskeméthy Margit lánya) 935

? Mária (Monory Ferenc lelkész testvére) 386

? Valéria (Vargha Emma gyermeke, Vargha Károly jókai lelkész unokája) 358

? Zsuzsa (Molnár József csőszi lelkész unokája) 418