Catechesis. A keresztyén hitröl valo röuid kérdésec, mellieket minden hivö keresztyénnec tudni köll. Elsö Ur Napián. Kerdes: Mitzoda teneked fö keppen való vigaβtalásod mind életedben, s mind halálodban? Felelet: Ez, hogy akar éllyec, s akar hallyac, mind testéstöl etc. … 129. kerdes: Mit erteβ e reβetsken: Amen? Felelet: E reβetske azt bizonyittya még, hogy e dolog altalan fogva vgy leβen, a’ mint kerem, mert az en imadsagom sockal bizonyosban meg halgattatott Istentöl, hogy nem mint az en sziuemben erzenem es kiuanni tudnam. Vége vagyon. Czac az eggy öröc Istennec legyen diczeret es diczöség.

Pápán nyomatott Böit első honac 13. napian anno MDLXXVII.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: Pápán, 1808. december 26-án készült hitelesített másolat

Megjegyzés: