Bedegh-i Niarii Miklós, a pápai vár örökös ura és felesége, Also[lindva-i] Banffi Judit 700 magyar forint tartozás fejében Rauser Gergely özvegyének: Farkas Dorottya asszonynak adják minden tartozékával, közte az alsó városban lévő boltokkal, kertekkel és majorokkal együtt a Pápán, a Hoszu ucza utcában levő házukat, melynek szomszédai: nyugat felől a palánk (palanka), kelet felől a Szent István első vértanú piactér (theatrum), északról a plébániaház és a palánk felé tartó utcácska, délről pedig Krakkay Pál úr, a pápai vár vitézi rendű kapitányának kőháza.

Nyelv: latin

Fennmaradási forma: eredeti hártya; hiányos, restaurált; + Pápán, 1782. augusztus 9-én kelt hitelesített másolat.

Megjegyzés: