Okmánytár

A pápai református egyház nevében Eörÿ János, Osváld Sigmond, Horváth Margavits Josef, Vetsei Ferencz és Eörÿ István folyamodása Torkos Jakab pápai espereshez és prédikátorhoz, melyben a nevelés és az iskolák jelentőségét, II. József és II. Lipót iskolapolitikájának jótékony hatását ecsetelik, egyben kérik, hogy a pápai iskola fenntartásához más egyházmegyéhez hasonlóan természetben és készpénzben a pápai egyházmegye is járuljon hozzá. A pápai iskolában a gyermekek száma napról napra szaporodik, benne az alumnusok közül kijelölt praeceptor mellett 2 tanító tanít, egy harmadik felfogadása is szükséges, aki majd a grammatistákat és syntaxistákat oktatja. A második tanító a declinisták, conjugisták és német nyelv oktatását végzi. Három tanító fizetése évi 700 forintnál többe kerül. A templomot, iskolát építő, a mostani tűzvész után újjáépítő eklézsia a terheket egymaga nem képes viselni.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: egyszerű másolat

Megjegyzés: –

 

Tersztyánβkÿ József, Veszprém vármegye főszolgabírája tanúsítja, hogy Kun János pápai esperes felhívására 19 név szerint felsorolt református lelkész hadisegély cím alatt összesen 36 forintot és 22 krajcárt adakozott, melyet a hadipénztárba fogja beszolgáltatni.

Nyelv: latin

Fennmaradási formája: eredeti, aláírás és gyűrűspecsét

Megjegyzés: –

 

Felsőbányai Allós István tapolczafői prédikátor tanúsítja, hogy miután néhai Ivánczÿ János és felesége, Hágó Ilona kovácsi malomrészének egyik felét a pápai református egyházra, másik felét pedig rokonaira hagyta, akik között az ő hitvese, néhai Ivánczy Ersébeth is ott volt, a pápai református egyház a Hágó családot illető részt tőlük 300 forintért megvette, mely összeget a rokonok meg is kapták.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: eredeti, aláírás, fekete gyűrűspecsét

Megjegyzés: –

 

Nagy Mihály teveli praeceptornak a pápai református egyház által megállapított díjlevele.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: eredeti, 6 aláírás

Megjegyzés: –

 

Torkos Jakab lelkész és superintendens levele, melyben értesíti Kun János csöglei lelkészt és esperest, hogy az adászteveli prédikátori állást rövidesen elfoglalja; tudomásul veszi a pápai tractusban kilátásba helyezett változásokat, és panaszkodik, hogy a sok munka miatt idő előtt elfárad.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: eredeti

Megjegyzés: lappang

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

7 / 179 oldal