Okmánytár

Nemes Baranyai Ferentz hitvese, nemes Nagy Juliánna folyamodása a pápai református egyház consistoriumához, hogy mostohaleányait, az őt alaptalanul házasságtöréssel vádoló Szetsődi Mihálynét és Erdődi Mihálynét dorgálják meg, és kötelezzék arra, hogy őt nyilvánosan megkövessék. A hamis vádat azért terjesztették, hogy megfosszák a házasságkötéskor ígért 1000 rajnai forint móringtól.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: eredeti, aláírás

Megjegyzés:

 

A pápai református egyház consistoriumának jegyzőkönyvi kivonata, mely szerint Látzai Jósef professzor a múlt évben kinevezett gazdasági felügyelőként a bor adminisztrációját is magára vállalja, fizetsége minden száz akó bor után öt akó bor árának megfelelő összeg lesz. Ő készíti a convictus jövedelmeinek, a gabonának és a bornak a számadását is.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: jegyzőkönyvi kivonat, Vetseÿ Ferenc consistoriumi jegyző aláírása

Megjegyzés:

 

Márton István, Látzai Jó’sef és Tóth Ferentz professzor folyamodása a pápai református egyház consistoriumához, melyben sajnálatukat fejezik ki amiatt, hogy a főgondnok ajánlását félretéve a consistorium tanári lakásról vagy ennek kárpótlásáról nem gondoskodott; megilletődtek azon álhír terjesztésén, hogy ők a kollégiumot eladni, vagy azt máshova áthelyezni törekednének annak érdekében, hogy őket elbocsáthassák, ami nagy szégyen lenne Pápának; mindamellett az ügy iránti szeretetből azt tanácsolják, hogy ha a pápai egyház nem bírja a ránehezedő terheket, adja át az iskolát az ő Eredeti Gazdájának, a’ Ven[erabilis] Superintendentiának.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: eredeti, 3 aláírás; mellékelve egy egyszerű másolat

Megjegyzés:

 

Alázotos Reflexiok, azaz a pápai református egyház consistoriumának észrevételei a kollégiumi professzorok fizetésével kapcsolatban: Toth Ferentz teológiai professzor 1801. évi beállítását követően a három professzor eltérő fizetését többszöri kérés után egységesen évi 600 rajnai forintra emelték, fenntartva a két házat bíró professzornak a 60–60 forint kvártélypénzt (lakbér-hozzájárulást), de zokon veszik, hogy a tanári kar bizalmatlanságot tanúsít irányukban, s nem őket, hanem az egyházkerületet ismeri el felettesének, aminek több esetben tanújelét adta. Márton István például nem volt hajlandó a kollégium leveleit nekik átadni, a Betsei–ház árverésekor nem adott kölcsön a kollégium pénztárából. A diszharmóniát csak az egyházkerületi főgondnok személyesen tudná megszüntetni. Kiállítva

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: eredeti, Kolmár János consistorialis notarius aláírása

Megjegyzés:

 

Márton István rektor-professzor levele a püspöknek, melyben jelenti, hogy ő és kollégái az egyház gyűlésében megjelenni nem fognak, mivel több fontos és őket közelről érintő tárgyak eldöntésekor a döntésből őket kihagyták.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: eredeti és másolat

Megjegyzés: lappang

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

10 / 179 oldal