Okmánytár

Horváth György özvegye, Lévaÿ Susánna pápai lakos végrendelete, melyben rokonainak és gondviselőinek bizonyos összegeket és ingóságokat; a pápai református egyháznak 50 rajnai forintot hagy, melyből 10 forint a gimnáziumot, 2 forint pedig a rektort fogja illetni, ezen kívül Torkos Jakab prédikátornak és püspöknek hagy 20 forintot. Dienes Mihály ügyvéd kezelési feljegyzése 1803. augusztus 2-án a végrendelet felbontásáról és felolvasásáról.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: eredeti, Lévaÿ Susánna keze vonása, Diénes Mihály, Toth Mihály, Soos János, Boráros János, Körösi Mihály és Dienes János aláírása, 4 gyűrűspecsét

Megjegyzés:

 

A pápai kollégium ifjúságának folyamodása a veszprémi egyházmegyéhez, hogy a hamvaiból föléledt iskolát vegye pártfogása alá és azt nevezetesebb rektoriákkal segítse, hiszen Patakon és Debrecenben már egyre kevesebb dunántúli tanul. A pápai kollégium 1752 előtt az Országban mindenkor harmadik vólt; 1801-ben az egyetemes konvent anyaoskolának vagy kollégiumnak ismerte el. A kollégium az utóbbi 10–12 évben szépen fejlődött, nem kevés példás jó ifjakat, Rectorokat, sőt Praedikatorokat is kibocsátott. Manapság 300-nál több ifjú tanul benne. Erdélyben is három anyaoskolában és több gimnáziumban tanulhatnak a reformátusok.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: eredeti

Megjegyzés:

 

A veszprémi egyházmegye jegyzőkönyvének kivonata szerint a folyamodványt helyesnek és igazságosnak találták, és a körülményekhez képest támogatni fogják.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: hiteles másolat, Sári Ferenc egyházmegyei jegyző aláírásával

Megjegyzés:

 

Nemes és nemzetes Miklós Sámuel özvegye, nemes Boday Ersébeth végrendeletének kivonata, melyben 400 rajnai forintos alapítványt tesz a pápai református kollégium javára azzal a kikötéssel, hogy annak évenkénti kamatját, 24 forintot két szorgalmas és jó tanuló deák kaphassa; elsőbbséget élvezzenek a Kiss Igmándon lakó Bodai családból való ifjak. Amennyiben az aklapítvány valamilyen okból veszélybe kerülne, azt a Bódaÿ család más kollégium kezelésébe adhatja.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: a szöveg szerint Boday Ersébeth aláírása és pecsétje, valamint Vetsey Ferentz táblabíró, Szombathelyi Ferentz esküdt, Klára Sándor, Katafay István, Francsics Ferentz és Áts Mihály tanúk aláírása; Káldÿ János, Veszprém vármegyei szolgabíró által 1805. november 26.án Pápán kiállított hitelesített másolat

Megjegyzés:

 

A pápai református egyház által református kollégiumi törvények, amelyek szabályozzák a kollégium igazgatását, a tisztségviselők hatáskörét, 3 éves filozófiai, és a 3 éves teológiai kurzus tanrendjét, valamint tartalmazzák a fenyítő rendelkezéseket.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: az 584. b. sz. irat átírásában

Megjegyzés:

 
<< Első < Előző 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Következő > Utolsó >>

15 / 179 oldal