Okmánytár

Látzai József professzor folyamodása a pápai presbitériumhoz, melyben a lakásra adott évi 60 forinton felül fizetésének 100 forinttal való emelését kéri, különben kénytelen lesz más hivatalt keresni. 1792-ben megállapított 300 forint fizetéséből 154 forintja marad, amelyből nem tud tisztességesen megélni. Hivatkozik Márton István sajátos eszközeire, melyekkel gyors előmenetelt ért el, míg ő türelmesen várt.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: eredeti, aláírás

Megjegyzés: –

 

A pápai református egyház presbyterialis consistoriuma úgy dönt, hogya kért 60 forintot megadják, de fizetésének emelését a sok költség miatt nem tudják teljesíteni.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: jegyzőkönyvi kivonat, Osvald Sigmond consistorialis actuarius aláírása

Megjegyzés: az 543. a. sz. irat hátlapján

 

Látzai Jósef pápai professzor folyamodása a pápai református egyház presbitériumához, melyben lakásra évenként 60 rajnai forint hozzájárulást, valamint fizetésének 400 forintra és 12 pozsonyi mérő búzára emelését kéri, mivel Márton István helyébe lépett, aki már a felsőbb tudományokat tanítja.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: eredeti, aláírás

Megjegyzés: –

 

A pápai református egyház lelkipásztora, gondnoka és többi elöljárója megbízza Márton István gimnáziumi professort, hogy a Bécsben lakó hitsorsokat az iskola segélyezésére felhívja, sőt személyesen megkérje.

Nyelv: latin

Fennmaradási formája: eredeti fogalmazvány

Megjegyzés: –

 

Szombathÿ János, a sárospataki református kollégium igazgatója bizonyítja, hogy a fenti iratot látta, és tartalmát mindazokkal közölte, akikre tartozik.

Nyelv: latin

Fennmaradási formája: eredeti, aláírás

Megjegyzés: az 541. a. sz. irat végén

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

2 / 179 oldal