Okmánytár

A pápai református egyház gondnokának és elöljáróinak folyamodása a Dunántúli Református Egyházkerülethez, melyben az 1809. évi Balháson tartott második egyházkerületi közgyűlés rájuk nézve sérelmes 26. pontjára észrevételeiket közlik és kérik, hogy az egyházkerület a pápai kollégium javát szolgálja. A balhási közgyűlés helytelenítette, hogy a komáromi főiskola megakadályozása ügyében a pápaiak a subordinatiot megsértve privát folyamodást nyújtottak be a helytartótanácsnak.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: egyszerű másolat

Megjegyzés: A 656. sz. irat eredetileg ezen folyamodás A jelű melléklete volt. Mivel a közgyűlés a sérelmes pontot kedvezően átfogalmazta, a folyamodványt végül nem nyújtották be.

 

Nagy István és Szép Ábrahám, a pápai református egyház küldötteinek jelentése a május 28–29-i tótvázsonyi egyházkerületi közgyűlésről, amelyen sikerült elérni, hogy a tavalyi jegyzőkönyv rájuk nézve sérelmes 26. pontját kedvezően megváltoztatták, a sérelmeket kiiktatták.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: eredeti, 2 aláírás

Megjegyzés: Az időpontok zavarosak. Az eredeti keltezés május 25, a szöveg pedig június 20-i közgyűlést emleget, miközben a tótvázsonyi egyházkerületi közgyűlés 1810. május 28-án és 29-én volt!

 

A pápai református egyház tagjainak összeírása. Utcák: Hosszu Utsza, Tégla utsza, Potsóta Útsza, Kis Utsza, Ujvárosi Utsza, Laki Utsza, Ser utsza, Felső Major és Belső Város. Az összesítés szerint 1027 személy.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: eredeti

Megjegyzés: sérült, restaurált irat

 

Szilassy Jó’sef, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnokának levele a pápai református egyházhoz, melyben közli, hogy a kollégium Komáromba való áthelyezését az 1809-ben 5741. számon kiadott királyi helytartótanácsi rendeletben elutasították; a komáromiaknak kiadott rendelet másolatának kiadását az egyházkerület segítségével felsőbb helyen kérelmezhetik.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: eredeti, aláírás

Megjegyzés:

 
<< Első < Előző 171 172 173 174 175 176 177 178 179 Következő > Utolsó >>

178 / 179 oldal