Mindkét protestáns felekezet egyházkerületeinek hívei I. Ferenc magyar királyhoz folyamodnak, hogy az 1790. évi 26. törvénycikk értelmében 1791-ben Budán és Pesten tartott zsinataik 14. és 15. ülésén október hónapban megfogalmazott határozatokat erősítse meg és hagyja jóvá.

Nyelv: latin

Fennmaradási formája: egyszerű másolat

Megjegyzés: az 565. a–b. sz. iratok után