A pápai református egyház consistoriális gyűlésének jegyzőkönyvi kivonata, mely szerint jóváhagyják Láczai József professzor számadását az ifjúság számára múlt évben felállítani elhatározott ifjúsági (kollégiumi) ispotályról. Az ispotály számára begyűlt 196 rajnai forint és 46 ½ krajcár, kiadás volt 75 forint 50 krajcár, Látzai további kezelése alatt marad 120 rajnai forint és 56½ krajcár.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: hiteles másolat, Kolmár János surrogatus actuarius aláírása

Megjegyzés: