A tiszántúli superintendentia consistoriuma tájékoztatja a dunántúli superintendentia consistoriumát, milyen választ adott a királyi helytartótanácsnak hozzá intézett azon kérdésére, vannak-e hazánkban a református híveknek olyan iskoláik, melyekben az ifjak teológiát is tanulhatnának. Ezzel együtt kérik annak az összegnek Domokos Lajos kezeihez adását, mellyel még a dunántúli egyházkerület tartozik gróf Rádai Gedeon 1797. évi bécsi útjával kapcsolatban.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: Benedek Mihály egyházkerületi főjegyző aláírásával; hiteles másolat, Tóth Ferentz egyházkerületi főjegyző aláírása

Megjegyzés: