Nemes Roboz Ferencz, mivel végrendelete megfogalmazásakor, 1799. január elején még nem tudta, hogy öccse, Roboz Ádám Lintzben elhalálozott, pótvégrendeletet ír, melynek negyedik pontjában a pápai református iskola gyarapodására 2000 forintot hagy. Ezen kiegészítést Komáromi Süle ’Sófia és férje kezeibe adja.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: a szöveg szerint saját kezű aláírása és pecsétje mellett Imreh Jósef, Kántor Gábor és Szalaÿ Péter tanúk aláírása szerepelt; Móricz Ferenc és Győrÿ Benjámin Veszprém vármegyei esküdtek által 1800. január 22-én kiállított kivonatos hitelesített másolat

Megjegyzés: –