Pertzel János Veszprém vármegyei főszolgabíró és Zámbó János esküdt tanúsítja, hogy a néhai Roboz Ferentz zászlótartó pótvégrendeletét felbontották és kihirdették Tataÿ Imreh és Vecseÿ Ferentz táblabírák, Szalaÿ Péter és Szabó Nagy István ügyvédek, Eőrÿ Sámuel vármegyei esküdt és felesége, Komáromi Sófia, valamint Roboz Benedek jelenlétében. AS távollevő Roboz Mihály írásban nyilatkozott, hogy hozzájárul a végrendelet felbontásához és kihirdetéséhez.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: Móricz Ferenc és Győrÿ Benjámin Veszprém vármegyei esküdtek által 1800. január 22-én kiállított kivonatos hitelesített másolat

Megjegyzés: az 569. b. sz. irat szövegét követően