A pápai református egyház consistoriumának határozata Kolmár János kézírásával a hátoldalon, mely szerint a járási szolgabíró útján értesítik a kalmárokat és mesterembereket, hogy a tanuló ifjúságnak kölcsönt ne adjanak, portékát pedig csak a rektor engedélyével.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: jegyzőkönyvi kivonat, Kolmar János aláírása

Megjegyzés: az 570. a. sz. irat hátlapján