A pápai consistorium határozata szerint Beretzki Márton, Beretzki Péter és Kováts Jósef dölyfös kérelmét elutasítják, mivel a folyamodás hangneme arról tanúskodik, hogy bűnbánásuknnak és javulásuknak semmilyen jelét nem adják, emellett elrendelik bizonyítványaik kiadását az alább közölt szöveggel.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: hitelesített másolat Osvald Sigmond consistorialis actuarius aláírásával

Megjegyzés: