A Dunántúli Református Egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyvének kivonata a pápai kollégium áthelyezése ügyében. A pápai kollégium professzorai a kollégiumnak Révkomáromba áthelyezéséért folyamodtak, e kérelmüket a komáromi egyház jelenlévő küldöttei is támogatták. A pápai egyház tiltakozott a hivatali út megkerülésével beadott kérelem ellen, kijelentve, hogy e tárgyban a királyhoz felterjesztett folyamodás kivizsgálásáig semmiféle határozatot nem fogad el. Az egyházkerület a várható királyi rendelet végrehajtására deputációt nevez ki az érintettek kihallgatására, az ügy kivizsgálására, hogy a királynak megfelelő felterjesztést küldhessenek, és az anyaiskola ügyében kellő rendeléseket tehessenek. A deputáció tagjai: Lakÿ Mihály és Hollósÿ László coadjutor curator, tiszteletes Buzás Pál és Vásárhelyi Sámuel urak.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: hiteles másolat Totth Pál egyházkerületi főjegyző aláírásával

Megjegyzés: