A pápai református egyház consistoriumi ülésének jegyzőkönyvi kivonata, mely szerint Egerallya nemes község folyamodására tornyos templom építésére 6 rajnai forint segélyt adnak, tekintettel arra, hogy annak idején Egerallyai Nemes Uraimék kő- és téglahordással segítették őket. A segítségadás egyébként nem lenne indokolt, hiszen a közeli Adorjánháza templomába is mehetnének istentiszteletre.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: hiteles másolat Kolmár János consistorialis helyettes jegyző aláírásával

Megjegyzés: