A két protestáns egyház egyházkerületeinek értekezlete döntést hoz három pontban: felségfolyamodványt küld I. Ferenc magyar királyhoz a tíz évvel azelőtt tartott zsinat határozatainak megerősítése érdekében, melyet egy küldöttség fog a nádornak átadni, a felszaporodott vallássérelmek orvoslását fogják kérni az uralkodótól, végül lépéseket tesznek azügyben, hogy a süketnémák intézetében tanuló porotestáns növendékek vallásoktatását saját lelkészeiktől végezhessék.

Nyelv: latin

Fennmaradási forma: egyszerű másolat Berzeviczÿ Gergely, ezen ügy jegyzője aláírásával

Megjegyzés: