A magyarország négy református egyházkerület generális konventjének jegyzőkönyvi kivonata, mely szerint a Debretzeni, Sáros Pataki és Pápai Anya Oskolák nyári supplicatiora mind a négy egyházkerületbe kiküldhetik deákjaikat. A gimnáziumi spártákat is meghatározták: a losonci gimnázium a dunáninneni és dunántúli, a miskolci gimnázium a tiszáninneni, a máramarosszigeti pedig a tiszántúli egyházkerületbe; a kecskeméti és kőrösi az eddigi szokás szerint a dunáninneni egyházkerületbe küldheti ki supplicánsait.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: két hiteles másolat, az egyik Tóth Ferentz egyházkerületi főjegyző, a másik Szemere Ferentz agens és actuarius aláírásával

Megjegyzés: