A pápai kollégium ifjúságának folyamodása a veszprémi egyházmegyéhez, hogy a hamvaiból föléledt iskolát vegye pártfogása alá és azt nevezetesebb rektoriákkal segítse, hiszen Patakon és Debrecenben már egyre kevesebb dunántúli tanul. A pápai kollégium 1752 előtt az Országban mindenkor harmadik vólt; 1801-ben az egyetemes konvent anyaoskolának vagy kollégiumnak ismerte el. A kollégium az utóbbi 10–12 évben szépen fejlődött, nem kevés példás jó ifjakat, Rectorokat, sőt Praedikatorokat is kibocsátott. Manapság 300-nál több ifjú tanul benne. Erdélyben is három anyaoskolában és több gimnáziumban tanulhatnak a reformátusok.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: eredeti

Megjegyzés: