A Panyi Daroczon (Nógrád vm.) lakó Sebestyén János ösztöndíj alapítványa a pápai református kollégium számára, melyben a pápai református egyház kezelése alá ad 500 rajnai forintot oly föltétellel, hogy annak kamatait évenként a Fejér, Veszprém és Zala vármegyékben lakó Sebestyén család Pápán tanuló arra érdemes tagja kapja egy évre ruházatra, könyvekre és más szükséges dolgokra; idegen csak akkor élvezhesse e jótéteményt, ha a családból senki ott nem tanulna.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: eredeti, aláírás és gyűrűspecsét

Megjegyzés: