Diénes Mihály ügyvéd tanúsítja, hogy a végrendeletet Nagy István és Rusa István, a pápai református egyház és kollégium kiküldöttjei, Lévaÿ János, Farkas István özvegye, Lévaÿ Eőrsebeth, Kalamár János felesége, Lévaÿ Eőrsébet, Béres Mihály felesége, Lévaÿ Eőrsébeth, valamint Klara Sándor, Tóth Mihály és Diénes János ügyvédek jelenlétében felbontotta és felolvasta.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: eredeti, Diénes Mihály aláírása

Megjegyzés: az 586. a. sz. irat végén