Az eklézsiai consistorium határozatának másolata, mely szerint az iskolai törvények értelme szerint a folyamodást véleményezés végett átteszik a tantestülethez: az Oskolai Consistoriumhoz.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: hiteles másolat Kolmar János actuarius aláírásával

Megjegyzés: