A pápai egyház consistoriumi jegyzőkönyvének kivonata: az Oskolai Consistorium véleményét helyben hagyva a hegedülést megtiltják.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: hiteles másolat Nagy István actuarius aláírásával

Megjegyzés: