A pápai református egyház consistoriumi gyűlésének jegyzőkönyve, mely szerint Séllei Jósefet visszaveszi a tógás deákok közé, őt a juratus deákok mögé sorolják, és kötelezik, hogy majd rektori hivatalát is tisztességesen viselje.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: hiteles másolat Kolmár János actuarius aláírásával

Megjegyzés: