A pápai egyház consistoriumának folyamodása a Szentgálon tartott egyházkerületi közgyűléshez: megerősítés végett benyújtja a kollégiumi ifjúság számára készített törvényeket, továbbá kéri, hogy a rektoriát önhibája miatt elvesztő ifjat azzal büntessék, hogy ezen egyházkerületben semmi nyilvános hivatalt ne viselhessen. A gyűlés mindkét javaslatot elfogadta.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: eredeti

Megjegyzés: lappang