A pápai református egyház consistoriális gyűlésének jegyzőkönyvi kivonata, amely szerint háromtagú bizottmányt neveztek ki az egyház és kollégium mindennemű ingó és ingatlan javainak, klenódiumainak és leveleinek leltározására; a kollégium leveleinek őrzésére egy két kulccsal zárható almárium készítését határozták; az egyik kulcs a gondnoknál, a másik a perceptornál legyen.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: Vizek-i Tallian Ádám Veszprém vármegyei esküdt által 1804. október 7-én Pápán kiállított hitelesített másolat

Megjegyzés: