Szemere Ferentz agens levele Eőrÿ János táblabíróhóz, a pápai református egyház gondnokához, melyben január 5-én kelt és 15-én felbontott levelére válaszképpen átírja annak a folyamodványnak a szövegét, melyet nevében fogalmazott és adott be a nádornak.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: eredeti, aláírás

Megjegyzés: