A pápai református egyház presbyterialis consistoriuma úgy dönt, hogya kért 60 forintot megadják, de fizetésének emelését a sok költség miatt nem tudják teljesíteni.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: jegyzőkönyvi kivonat, Osvald Sigmond consistorialis actuarius aláírása

Megjegyzés: az 543. a. sz. irat hátlapján