Látzai József professzor folyamodása a pápai presbitériumhoz, melyben a lakásra adott évi 60 forinton felül fizetésének 100 forinttal való emelését kéri, különben kénytelen lesz más hivatalt keresni. 1792-ben megállapított 300 forint fizetéséből 154 forintja marad, amelyből nem tud tisztességesen megélni. Hivatkozik Márton István sajátos eszközeire, melyekkel gyors előmenetelt ért el, míg ő türelmesen várt.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: eredeti, aláírás

Megjegyzés: –