Látzai József és Horváth József folyamodása Eőry János pápai egyházi gondnokhoz, melyben ügyük mielőbbi kivizsgálását kérik, különben kénytelenek azt az egyházkerülethez felterjeszteni. Nehezményezik, hogy a konzisztóriumban általános panasz merült fel a tanórák elhanyagolása, a classistáknak a hétköznapi istenitisztelettől való visszatartása, az éneklés mellőzése és a szünidő megnyújtása ellen, melyben nem érzik hibásnak magukat.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: eredeti

Megjegyzés: lappang