Ismeretlen levele a pápai lelkészhez, melyben azt javasolja, hogy a pápai egyház árvasága alatt a sárospataki kollégium által elfoglalt némely dunántúli beneficiumokat vegyék vissza a pápai kollégium számára, amelyben a papképzéshez már minden szükséges tudományt tanítanak.

Nyelv: magyar–latin

Fennmaradási formája: eredeti fogalmazvány

Megjegyzés: a hátoldalon latin feljegyzés-töredék Szitár József özvegye, Keneseÿ Mária peres ügyében