Szilassÿ Jósef levele a pápai református egyház consistoriumához, melyben az augusztus 10-én hozzá küldött folyamodásra válaszol, és megküldi a fentebbi konferencia jegyzőkönyvi kivonatát (628. a. sz. irat). Levelében a pápai főiskola helyben hagyása és országos fenntartási támogatása mellett foglal állást.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: eredeti, aláírás

Megjegyzés: