A Pápai Református Gyűjtemények nagyszabású tervek megvalósításának küszöbéhez érkezett.

A történet úgy kezdődött, hogy a gyűjtemények munkatársai szakmai kirándulás keretében ősszel ellátogattak a Szépművészeti Múzeum egyiptomi kiállítására, ahol dr. Liptay Éva, az Egyiptomi Gyűjtemény vezetője kalauzolt bennünket. A kiállítás és a múmiákkal kapcsolatos prezentálási mód nagyon magával ragadó, modern és élményközpontú volt. A beszélgetések során kiderült, hogy nemcsak a mi részünkről komoly az információgyűjtés szándéka a múmiák bemutatása kapcsán, hanem a Szépművészeti Múzeum részéről is komoly tudományos érdeklődés mutatkozik az 1884 óta a pápai Református Kollégium birtokában lévő múmia és koporsó iránt.

Mindezek eredményeként hamarosan egy együttműködés keretében csatlakoztunk a Szépművészeti Múzeum 2011-ben elindított Múmia Projektjéhez, ami a Magyarországon található összesen 7 db múmia komplex vizsgálatát, majd a tudományos eredmények nemzetközi publikálását tűzte ki célul. Mint kiderült, a közel 3000 éves szarkofág és a benne lévő 2500 éves ó egyiptomi múmia az ország egyik legjobb állapotban fennmaradt, legértékesebb darabja. A koporsó Akhmimból származik a 21. dinasztia korából, hasonló ikonográfiájú darabot csupán Berlinben, a Vatikánban, illetve Koppenhágában őriznek neves múzeumok.

Első és legalapvetőbb feladatunk a CT megszervezése volt, amelynek keretében az Országos Mentőszolgálat munkatársai szállították a múmiát Győrbe a Euromedic Diagnosztikai Központba, ahol dr. Pohárnok László főorvos és dr. Fóthi Erzsébet antropológus irányítása mellett sikeresen lezajlott a vizsgálat.

A feltárt információk és a múmiában rejlő múzeumpedagógiai és turisztikai lehetőségeket kihasználva szeretnénk a jövőben pályázati forrás igénybevételével kialakítani egy modern infrastruktúrával, információs berendezésekkel felszerelt múzeumi közösségi foglalkoztató teret, ami közvetlen összeköttetésben lesz a múmiát „rejtő” sírkamrával.

Gyűjteményünk nagyon sajátos öszszetételű, országos viszonylatban egyedi, ugyanakkor rendkívül jól illeszkedik a diákok tantervi anyagához is. Ezt a lehetőséget megragadva, terveink szerint a „Múzeumok Mindenkinek” Program megvalósításával egy nagyon értékes, értékeket közvetítő turista és iskolabarát múzeum születhet, ami akár múzeumi órák megtartásában, akár osztály és gyü- lekezeti kirándulások keretében nagyon vonzó pedagógiai és turisztikai célpont lesz.

Az általunk őrzött kulturális örökség bemutatásával igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy a gyűjteményekben őrzött emlékek nemcsak az egyházi, hanem az egész pápai, sőt az egész dunántúli örök- ség ismert részei legyenek.

Halászné Kapcsándi Szilvia
gyűjteményi munkatárs, projektfelelős