Acta Papensia periodika

 

Megjelenik 2001 óta negyedévenként, általában összevont számok formájában, évente kétszer.

 

Könyvek

 

A Pápai Református Gyűjtemény. Szerk. Kövy Zsolt. Pápa, 1987. 144 oldal + 47 kép. 300 Ft

Értekezések a történeti tudományok köréből. Tartalommutató. Szerk. Mezei Zsolt. Pápa, 1996.  (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai. Kutatói segédletek 1.) 76 oldal. 250 Ft

Beke Ödön: A pápavidéki nyelvjárás. Reprint. Pápa, 1997. 72 oldal. 300 Ft

Köblös József: A Dunántúli Református Egyházkerület Levéltárának magyar vonatkozású középkori oklevelei 1265-1525. Pápa, 1997. (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai. Forrásközlések 1.) 122 oldal + 25 kép.
950 Ft

Mezei Zsolt: Pápai könyvtárak a századfordulón. Pápa, 1999. 101 oldal. 500 Ft

Félezer év. A Pápai Református Gyűjtemények milleniumi emlékkönyve. Szerk. Hudi József, Mezei Zsolt. Pápa, 2000. 58 oldal. 400 Ft

"A kényes úrfi s a rongyos baka": Tanulmányok két halhatatlan pápai diákról (Petőfi Sándor, Jókai Mór). Szerk. Mezei Zsolt. Pápa, 2001. 278 oldal. 1500 Ft

Források Pápa város 1848/49. évi történetéből. Szerk. Hudi József. Pápa, 2001. (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai. Forrásközlések 2.) 400 oldal. 2500 Ft

Francsics Károly visszaemlékezései. Szerk. Hudi József. Pápa, 2001. (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai. Forrásközlések 3.) 292 oldal. 1800 Ft

Biblia Sacra. A Pápai Református Gyűjtemények Könyvtárának bibliái (16-18. század). Szerk. Mezei Zsolt. Pápa, 2001. (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai. Kutatói segédletek 2.) 35 oldal + 24 kép. 400 Ft   

Hudi József: Fábián-emlékkönyv. Fábián József (1761-1825) református esperes pályafutása. Pápa, 2002. (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai. Forrásközlések 4.) 143 oldal. 1000 Ft

Dunántúli egyházleírások a XVIII. századból. A Dunántúli Református Egyházkerület 1774-ben. Szerk. Hudi József, Jakab Réka, Koncz Pál, Köblös József, Kránitz Zsolt, Mezei Zsolt. Pápa, 2002. (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai. Forrásközlések 5.) 572 oldal + 6 térkép.
3500 Ft

Hunkár Antal visszaemlékezése és iratai. Szerk. Hudi József. Pápa, 2004. (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai. Forrásközlések 6.) 306 oldal. 2000 Ft

Nemes Székely János csöglei közbirtokos naplója 1808-1866. Szerk. Hudi József. Pápa, 2004. (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai. Forrásközlések 7.) 303 oldal. 2000 Ft

Ólé Sándor: Pápai diákemlékek. Szerk. Mezei Zsolt. Pápa, 2004. 222 oldal. 1400 Ft

Köblös József: A pápai reformátusok küzdelmei a szabad vallásgyakorlatért a XVIII. század elején. Pápa, 2005. (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai. Forrásközlések 8.) 142 oldal + 2 kép. 1400 Ft

A Pápai Református Kollégium diákjai 1585-1861. Szerk. Köblös József. Pápa, 2006. (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai. Forrásközlések 9.) 1072 oldal + 18 kép + CD melléklet. 4000 Ft

A Dunántúli Református Egyházkerület prédikátorai és rektorai. I. 1526-1760. Szerk. Köblös József, Kránitz Zsolt. Pápa, 2009. (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai. Forrásközlések 10.) 759 oldal + 8 kép + CD melléklet. 4000 Ft