Okmánytár

Szilassÿ Jósef levele a pápai református egyház consistoriumához, melyben az augusztus 10-én hozzá küldött folyamodásra válaszol, és megküldi a fentebbi konferencia jegyzőkönyvi kivonatát (628. a. sz. irat). Levelében a pápai főiskola helyben hagyása és országos fenntartási támogatása mellett foglal állást.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: eredeti, aláírás

Megjegyzés:

 

Ismeretlen levele a pápai lelkészhez, melyben azt javasolja, hogy a pápai egyház árvasága alatt a sárospataki kollégium által elfoglalt némely dunántúli beneficiumokat vegyék vissza a pápai kollégium számára, amelyben a papképzéshez már minden szükséges tudományt tanítanak.

Nyelv: magyar–latin

Fennmaradási formája: eredeti fogalmazvány

Megjegyzés: a hátoldalon latin feljegyzés-töredék Szitár József özvegye, Keneseÿ Mária peres ügyében

 

 

Chernel Sámuel kapitány nyugtája, melyben kötelezi magát, hogy a pápai református kollégium számára egy év alatt 1000 rajnai forintot lefizet 5%-os kamattal együtt, ellenkező esetben azt javaiból behajthatják.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: másolat

Megjegyzés:

 

Látzai József és Horváth József folyamodása Eőry János pápai egyházi gondnokhoz, melyben ügyük mielőbbi kivizsgálását kérik, különben kénytelenek azt az egyházkerülethez felterjeszteni. Nehezményezik, hogy a konzisztóriumban általános panasz merült fel a tanórák elhanyagolása, a classistáknak a hétköznapi istenitisztelettől való visszatartása, az éneklés mellőzése és a szünidő megnyújtása ellen, melyben nem érzik hibásnak magukat.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: eredeti

Megjegyzés: lappang

 

Horváth Jósef kollégiumi professzor felelete, melyben a konzisztóriumban ellene emelt vádakat cáfolja, miközben elmondja véleményét az iskolai törvényekről, az iskola igazgatásáról, Márton István és Látzai Jósef professzorokról. Az egyházi elöljárók a tanítói társaságnak segítői, nem pedig szabad tetszés szerint uralkodó Despoták.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: eredeti, aláírás

Megjegyzés:

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

1 / 179 oldal