Okmánytár

Látzai Jósef pápai professzor folyamodása a pápai református egyház presbitériumához, melyben lakásra évenként 60 rajnai forint hozzájárulást, valamint fizetésének 400 forintra és 12 pozsonyi mérő búzára emelését kéri, mivel Márton István helyébe lépett, aki már a felsőbb tudományokat tanítja.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: eredeti, aláírás

Megjegyzés: –

 

A pápai református egyház lelkipásztora, gondnoka és többi elöljárója megbízza Márton István gimnáziumi professort, hogy a Bécsben lakó hitsorsokat az iskola segélyezésére felhívja, sőt személyesen megkérje.

Nyelv: latin

Fennmaradási formája: eredeti fogalmazvány

Megjegyzés: –

 

Szombathÿ János, a sárospataki református kollégium igazgatója bizonyítja, hogy a fenti iratot látta, és tartalmát mindazokkal közölte, akikre tartozik.

Nyelv: latin

Fennmaradási formája: eredeti, aláírás

Megjegyzés: az 541. a. sz. irat végén

 

Torkos Jakab pápai esperes feljegyzése, mely szerint a megfelelő jelentkezőnek a pápai tractusban a’ leg jobb rektoriákhoz lehet remenysége.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: eredeti, aláírás

Megjegyzés: az 541. a. sz. irat hátlapján

 

A pápai református gimnáziumban alkalmazandó elemi iskolai tanító (praeceptor) esztendei fizetésének és kötelességeinek kimutatása.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: eredeti, Márton István és Látzai Jó’sef professzor aláítása, a kollégium pecsétje

Megjegyzés: –

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

3 / 179 oldal