Okmánytár

Márton István és Láczai József, a pápai iskola professzorainak folyamodása a pápai esperességhez, melyben a tanulólétszám gyors emelekedésére és a pápai egyház azon határozatára hivatkozva, hogy az ifjak számára lakószobák építését határozta el, segítséget kérnek. Kérik a lelkészi kart adományok gyűjtésére, s hogy anyagok szállításában a pápai egyháznak segédkezet nyújtsanak.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: eredeti

Megjegyzés: lappang

 

Fülöp Jánost korhelysége és az iskola félbehagyása miatt 6 pálcára ítélik.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: eredeti feljegyzés

Megjegyzés: az 539. a. sz. irat mellett fennmaradt cédula

 

Osvald Sigmond consistoriumi actuarius feljegyzése szerint a consistorialis gyűlés úgy döntött, hogy a fenti diákot a consistorium megkövetése és 12 botütés kiállása után visszaveszik.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: eredeti, aláírás

Megjegyzés: az 539. a. sz. irat hátlapján

 

László Lőrintz tanuló folyamodása a pápai református kollégium seniorához, valamint a pápai református egyház főgondnokához és konzisztóriumához, melyben bocsánatot kér amiatt, hogy bár három évig tanult, de a praceptori hivatalt elutasította, ezzel rossz példát mutatott, és jobbulását ígérve kéri, hogy alumnusi kötelezettségének megszegése miatti büntetését, az iskolából való kitiltását töröljék el, hogy tanulmányait folytathassa.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: eredeti

Megjegyzés: –

 

Németh Ádám, Vajda Péter, Toth István és Toth József alumnusok levele a pápai egyház konzisztóriumához, melyben bocsánatot kérnek azért, hogy ellenszegültek az egyház kívánságának, most már szívesen vállalkoznak az egy évi tanítóságra, és kérik visszavételüket az alumnusok közé.

Nyelv: latin

Fennmaradási formája: eredeti, 4 aláírás

Megjegyzés: –

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

4 / 179 oldal