Okmánytár

Szőlősÿ István özvegye, Nagy Örsébet végrendelete, melyben dereskei zálogos ingatlanait és ingóságait az őt gondozó lányára, Kuun Ferencné Szőlősi Katalinra; a pápai Molnár Farkas Istványnál lévő 100 rajnai forint kölcsöntőkéjéből a pápai református egyháznak 25 forintot, a prédikátornak, két kollégiumi professzornak és a kántornak 2–2 forintot, az alumnus deákoknak 10 forintot, a szegény mendikánsoknak 5 forintot, Horvath István vőjének fia taníttatására 5 forintot hagy.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: eredeti; Gombás Moÿses, Szaloky Istvány, Oroszvári Sándor, Eperjesi Péter, Szép Miklos, Altal Istvány, Toth Mihály, Farkas Molnár István aláírása, 6 gyűrűspecsét

Megjegyzés: –

 

Eőrÿ János, Veszprém vármegye főszolgabírája és táblabírája, a pápai református egyház gondnoka által fogalmazott esküminta ugyanazon egyház presbiterei számára.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: eredeti

Megjegyzés: –

 

A pápai református kollégium pénztárát az egyházétól külön választják, a kollégium legelső pénztárnokául pedig a megfelelő utasítással nemzetes Kovács Ferencet nevezik ki.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: másolat

Megjegyzés: lappang

 

Az ezen évben tartott zsinat határozata nyomán báró Toth Prona-i Pronai Gábor gömör megyei főispán elnöklete alatt összeült vegyes bizottmány szabályozza az alsóbb és felsőbb iskolák kormányzását, valamint a vallásos könyvek megelőző vizsgálatának módját.

Nyelv: latin

Fennmaradási formája: egyszerű másolat

Megjegyzés: –

 

Consilia contra protestantes per clerum cusa című irat, melyben a katolikus papság számára tanácsok lettek megfogalmazva, milyen módon igyekezzen a protestánsokat a király előtt lejáratni.

Nyelv: latin

Fennmaradási formája: egyszerű másolat

Megjegyzés: –

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

6 / 179 oldal