Okmánytár

Nagy Mihály teveli praeceptornak a pápai református egyház által megállapított díjlevele.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: eredeti, 6 aláírás

Megjegyzés: –

 

Torkos Jakab lelkész és superintendens levele, melyben értesíti Kun János csöglei lelkészt és esperest, hogy az adászteveli prédikátori állást rövidesen elfoglalja; tudomásul veszi a pápai tractusban kilátásba helyezett változásokat, és panaszkodik, hogy a sok munka miatt idő előtt elfárad.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: eredeti

Megjegyzés: lappang

 

Papa város helvét hitvallású lakosságának Veszprém vármegyéhez felterjesztett beadványa, melyben részletesen kifejti azokat az érveket, melyek alapján kérvényezte az Adász-Tevely faluban létesítendő második prédikátori állást, és az ottani iskola felsőbb studiumokkal való bővítését.

Nyelv: latin

Fennmaradási formája: eredeti fogalmazvány

Megjegyzés: –

 

Veszprém vármegye tisztségviselői: Lehen Ferenc vármegyei szolgabíró és Szombathelÿ Márton esküdt által által felvett tanúvallatási jegyzőkönyv, amely a pápai reformátusok elvett épületeinek becsárával kapcsolatos 1754-es vizsgálat körülményeit tisztázta. A jegyzőkönyvben feltüntetett 110 tanú közül a nyilatkozók azt vallották, hogy a reformátusoknak akkor azért nem volt meghatalmazottja, mivel a credentionalist mindnyájan aláírták; azt, hogy a becsárat nem kívánják, úgy értették, hogy földesúr ne nekik egyenként, hanem a közösség számára tegye le az összeget, és az az iskola javára legyen fordítva.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: eredeti, 2–2 aláírás és gyűrűspecsét

Megjegyzés: –

 

 

Gróf Eszterházi Ferenc levele Veszprém vármegyéhez, melyben tisztjei jelentése alapján előadja, hogy Papa városának helvét hitvallású lakosai állítólag követelték tőle az 1752. május 12-én, vallásgyakorlatuk megsemmisítésekor elfoglalt telkeik és épületeik becsárát, nála azonban eddig senki személyesen nem jelentkezett, aki az elfoglalt telkekre vagy épületekre jogot formált volna. Öt mellékelt csatolásával bizonyítja, hogy az imaház, a paplak és a professzori ház törvényesen őt illetik, és kéri, hogy nyilatkozatát továbbítsák Mária Terézia magyar királynőnek is.

Nyelv: latin

Fennmaradási forma: egyszerű másolat

Megjegyzés: –

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

8 / 179 oldal