Okmánytár

Látzai József professzor válasza a konzisztórium március 25-i végzéseire, melyben az ellene felhozott 5 vádra metsző észrevételeket tesz, azokat élesen bírálja, sőt, egyenként cáfolja. Levelében kitér a tanításmódra, az énektanításra, a classisták templomba járására, a tanítók ünnepi vakációra bocsátására, valamint a Márton professzorral való ellentétére is. A mostani állapotokat A’ Hold, Nap és Tsillagok c. versében fejezi ki.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: eredeti, aláírás

Megjegyzés: –

 

A pápai református egyház presbitériumi gyűlésén Látzai Jósef professzor folyamodványára, melyben fizetése emelését kérte, úgy dönt, hogy évi 40 pozsonyi mérő gabonával kiegészíti juttatásait.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: jegyzőkönyvi kivonat, Osvald Sigmond consistorialis actuarius aláírása

Megjegyzés:

 

A’ Pápai Reformatum Collegium beli Deák Ifjaknak Törvénnyei 86 §-ban.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: egyszerű másolat

Megjegyzés: –

 

Látzai József professzor folyamodása a pápai presbitériumhoz, melyben a lakásra adott évi 60 forinton felül fizetésének 100 forinttal való emelését kéri, különben kénytelen lesz más hivatalt keresni. 1792-ben megállapított 300 forint fizetéséből 154 forintja marad, amelyből nem tud tisztességesen megélni. Hivatkozik Márton István sajátos eszközeire, melyekkel gyors előmenetelt ért el, míg ő türelmesen várt.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: eredeti, aláírás

Megjegyzés: –

 

A pápai református egyház presbyterialis consistoriuma úgy dönt, hogya kért 60 forintot megadják, de fizetésének emelését a sok költség miatt nem tudják teljesíteni.

Nyelv: magyar

Fennmaradási formája: jegyzőkönyvi kivonat, Osvald Sigmond consistorialis actuarius aláírása

Megjegyzés: az 543. a. sz. irat hátlapján

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

2 / 179 oldal