Okmánytár

Márton István, Látzai Jó’sef és Tóth Ferentz professzor folyamodása a pápai református egyház consistoriumához, melyben sajnálatukat fejezik ki amiatt, hogy a főgondnok ajánlását félretéve a consistorium tanári lakásról vagy ennek kárpótlásáról nem gondoskodott; megilletődtek azon álhír terjesztésén, hogy ők a kollégiumot eladni, vagy azt máshova áthelyezni törekednének annak érdekében, hogy őket elbocsáthassák, ami nagy szégyen lenne Pápának; mindamellett az ügy iránti szeretetből azt tanácsolják, hogy ha a pápai egyház nem bírja a ránehezedő terheket, adja át az iskolát az ő Eredeti Gazdájának, a’ Ven[erabilis] Superintendentiának.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: eredeti, 3 aláírás; mellékelve egy egyszerű másolat

Megjegyzés:

 

Alázotos Reflexiok, azaz a pápai református egyház consistoriumának észrevételei a kollégiumi professzorok fizetésével kapcsolatban: Toth Ferentz teológiai professzor 1801. évi beállítását követően a három professzor eltérő fizetését többszöri kérés után egységesen évi 600 rajnai forintra emelték, fenntartva a két házat bíró professzornak a 60–60 forint kvártélypénzt (lakbér-hozzájárulást), de zokon veszik, hogy a tanári kar bizalmatlanságot tanúsít irányukban, s nem őket, hanem az egyházkerületet ismeri el felettesének, aminek több esetben tanújelét adta. Márton István például nem volt hajlandó a kollégium leveleit nekik átadni, a Betsei–ház árverésekor nem adott kölcsön a kollégium pénztárából. A diszharmóniát csak az egyházkerületi főgondnok személyesen tudná megszüntetni. Kiállítva

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: eredeti, Kolmár János consistorialis notarius aláírása

Megjegyzés:

 

Márton István rektor-professzor levele a püspöknek, melyben jelenti, hogy ő és kollégái az egyház gyűlésében megjelenni nem fognak, mivel több fontos és őket közelről érintő tárgyak eldöntésekor a döntésből őket kihagyták.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: eredeti és másolat

Megjegyzés: lappang

 

[Habsburg] József [herceg] nádor, helytartótanácsi elnök leirata a veszprémi püspöki helynöknek, melyben elrendeli, hogy készüljön hiteles másolat a pápai református egyház gondnoka részére a tőlük még 1752-ben a vármegye által elkobzott anyakönyvről, miután azt eredetiben nem lehet számukra visszaadni, mivel abba később katolikusok is lettek bejegyezve.

Nyelv: latin

Fennmaradási forma: egyszerű másolat

Megjegyzés:

 

Veszprém vármegye kisgyűlésén Eőrÿ János folyamodására úgy dönt, hogy egyik esküdtjét fogja végrehajtóként kiküldeni.

Nyelv: latin

Fennmaradási forma: jegyzőkönyvi kivonat Kun László vármegyei aljegyző aláírásával

Megjegyzés: az 596. a. sz. irat hátlapján

 
<< Első < Előző 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Következő > Utolsó >>

11 / 179 oldal