Okmánytár

A pápai református egyház consistoriumi gyűlésének jegyzőkönyve, mely szerint Séllei Jósefet visszaveszi a tógás deákok közé, őt a juratus deákok mögé sorolják, és kötelezik, hogy majd rektori hivatalát is tisztességesen viselje.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: hiteles másolat Kolmár János actuarius aláírásával

Megjegyzés:

 

A pápai egyház consistoriumának folyamodása a Szentgálon tartott egyházkerületi közgyűléshez: megerősítés végett benyújtja a kollégiumi ifjúság számára készített törvényeket, továbbá kéri, hogy a rektoriát önhibája miatt elvesztő ifjat azzal büntessék, hogy ezen egyházkerületben semmi nyilvános hivatalt ne viselhessen. A gyűlés mindkét javaslatot elfogadta.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: eredeti

Megjegyzés: lappang

 

A pápai református kollégium tógás deákjainak folyamodása a pápai református egyház consistoriumához, melyben szabad idejükben a hegedülés megengedését kérik, mivel ki vannak zárva minden Emberi Életet vidámittó mulatságokbol.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: eredeti

Megjegyzés:

 

Az eklézsiai consistorium határozatának másolata, mely szerint az iskolai törvények értelme szerint a folyamodást véleményezés végett átteszik a tantestülethez: az Oskolai Consistoriumhoz.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: hiteles másolat Kolmar János actuarius aláírásával

Megjegyzés:

 

A pápai Oskolai Consistorium vagy a Collegiumbeli Professoratus 7 nyomós okra – közte az iskolai törvényekre – hivatkozva elutasítja a hegedülés engedélyezését kérő folyamodást.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: hiteles másolat Tóth Ferentz rektor-professzor aláírásával

Megjegyzés:

 
<< Első < Előző 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Következő > Utolsó >>

14 / 179 oldal