Okmánytár

Nemes és nemzetes Miklós Sámuel özvegye, nemes Boday Ersébeth végrendeletének kivonata, melyben 400 rajnai forintos alapítványt tesz a pápai református kollégium javára azzal a kikötéssel, hogy annak évenkénti kamatját, 24 forintot két szorgalmas és jó tanuló deák kaphassa; elsőbbséget élvezzenek a Kiss Igmándon lakó Bodai családból való ifjak. Amennyiben az aklapítvány valamilyen okból veszélybe kerülne, azt a Bódaÿ család más kollégium kezelésébe adhatja.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: a szöveg szerint Boday Ersébeth aláírása és pecsétje, valamint Vetsey Ferentz táblabíró, Szombathelyi Ferentz esküdt, Klára Sándor, Katafay István, Francsics Ferentz és Áts Mihály tanúk aláírása; Káldÿ János, Veszprém vármegyei szolgabíró által 1805. november 26.án Pápán kiállított hitelesített másolat

Megjegyzés:

 

A pápai református egyház által református kollégiumi törvények, amelyek szabályozzák a kollégium igazgatását, a tisztségviselők hatáskörét, 3 éves filozófiai, és a 3 éves teológiai kurzus tanrendjét, valamint tartalmazzák a fenyítő rendelkezéseket.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: az 584. b. sz. irat átírásában

Megjegyzés:

 

A dunántúli református egyházkerület változatlan formában jóváhagyja és megerősíti a május 10-én kiadott pápai kollégiumi törvényeket.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: hitelesített másolat Toth Pál egyházkerületi főjegyző aláírásával

Megjegyzés:

 

A Panyi Daroczon (Nógrád vm.) lakó Sebestyén János ösztöndíj alapítványa a pápai református kollégium számára, melyben a pápai református egyház kezelése alá ad 500 rajnai forintot oly föltétellel, hogy annak kamatait évenként a Fejér, Veszprém és Zala vármegyékben lakó Sebestyén család Pápán tanuló arra érdemes tagja kapja egy évre ruházatra, könyvekre és más szükséges dolgokra; idegen csak akkor élvezhesse e jótéteményt, ha a családból senki ott nem tanulna.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: eredeti, aláírás és gyűrűspecsét

Megjegyzés:

 

A magyarország négy református egyházkerület generális konventjének jegyzőkönyvi kivonata, mely szerint a Debretzeni, Sáros Pataki és Pápai Anya Oskolák nyári supplicatiora mind a négy egyházkerületbe kiküldhetik deákjaikat. A gimnáziumi spártákat is meghatározták: a losonci gimnázium a dunáninneni és dunántúli, a miskolci gimnázium a tiszáninneni, a máramarosszigeti pedig a tiszántúli egyházkerületbe; a kecskeméti és kőrösi az eddigi szokás szerint a dunáninneni egyházkerületbe küldheti ki supplicánsait.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: két hiteles másolat, az egyik Tóth Ferentz egyházkerületi főjegyző, a másik Szemere Ferentz agens és actuarius aláírásával

Megjegyzés:

 
<< Első < Előző 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Következő > Utolsó >>

16 / 179 oldal