Okmánytár

A két protestáns egyház egyházkerületeinek értekezlete döntést hoz hat pontban: a marosvásárhelyi és udvarhelyi iskolák számára történő gyűjtésről, a debreceni, sárospataki és pápai anyaiskolák nyári supplicátióiról, a sárospataki iskola és a csehországi egyházak megsegítéséről, a külső akadémiákra készülők vizsgájáról, valamint a svájci és belga egyetemi alapítványokról.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: egyszerű másolat Szemere Ferencz agens és actuarius aláírásával

Megjegyzés:

 

A pápai reforormátus egyház és kollégium külső és belső elöljáróinak nyomtatott folyamodása a magyarországi protestáns egyházhoz, melyben a hittanári tanszék megalapítása érdekében segélyt kérnek.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: eredeti

Megjegyzés: lappang

 

A két protestáns egyház egyházkerületeinek értekezlete döntést hoz három pontban: felségfolyamodványt küld I. Ferenc magyar királyhoz a tíz évvel azelőtt tartott zsinat határozatainak megerősítése érdekében, melyet egy küldöttség fog a nádornak átadni, a felszaporodott vallássérelmek orvoslását fogják kérni az uralkodótól, végül lépéseket tesznek azügyben, hogy a süketnémák intézetében tanuló porotestáns növendékek vallásoktatását saját lelkészeiktől végezhessék.

Nyelv: latin

Fennmaradási forma: egyszerű másolat Berzeviczÿ Gergely, ezen ügy jegyzője aláírásával

Megjegyzés:

 

A pápai református egyház consistoriumi ülésének jegyzőkönyvi kivonata, mely szerint Egerallya nemes község folyamodására tornyos templom építésére 6 rajnai forint segélyt adnak, tekintettel arra, hogy annak idején Egerallyai Nemes Uraimék kő- és téglahordással segítették őket. A segítségadás egyébként nem lenne indokolt, hiszen a közeli Adorjánháza templomába is mehetnének istentiszteletre.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: hiteles másolat Kolmár János consistorialis helyettes jegyző aláírásával

Megjegyzés:

 

A pápai református egyház Pázmándÿ Josef egyházkerületi főgondnok elnökletével megtartott consistorialis gyűlésének jegyzőkönyvi részlete tiszteletes Toth Ferencz teológia professzor ünnepélyes beiktatásáról és fizetésének meghatározásáról. Fizetése kollégájához hasonlóan évi 450 rajnai forint, melyet negyedévenként fog kapni a kollégium pénztárából, lakása pedig az iskola épületében lesz.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: Kolmár János aláírásával; Vigyázó Károly Veszprém vármegyei szolgabíró által 1804. október 5-én Pápán kiállított hitelesített másolat

Megjegyzés:

 
<< Első < Előző 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Következő > Utolsó >>

17 / 179 oldal