Okmánytár

A Dunántúli Református Egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyvének kivonata a pápai kollégium áthelyezése ügyében. A pápai kollégium professzorai a kollégiumnak Révkomáromba áthelyezéséért folyamodtak, e kérelmüket a komáromi egyház jelenlévő küldöttei is támogatták. A pápai egyház tiltakozott a hivatali út megkerülésével beadott kérelem ellen, kijelentve, hogy e tárgyban a királyhoz felterjesztett folyamodás kivizsgálásáig semmiféle határozatot nem fogad el. Az egyházkerület a várható királyi rendelet végrehajtására deputációt nevez ki az érintettek kihallgatására, az ügy kivizsgálására, hogy a királynak megfelelő felterjesztést küldhessenek, és az anyaiskola ügyében kellő rendeléseket tehessenek. A deputáció tagjai: Lakÿ Mihály és Hollósÿ László coadjutor curator, tiszteletes Buzás Pál és Vásárhelyi Sámuel urak.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: hiteles másolat Totth Pál egyházkerületi főjegyző aláírásával

Megjegyzés:

 

A fenti diákok részére megfogalmazott bizonyítvány szövege, mely szerint az illetők négy évig hallgattak teológiai, filozófiai és történelmi tárgyakat, azonban igen súlyos erkölcsi kihágásaik miatt őket ezennel kizárják a kollégiumból.

Nyelv: latin

Fennmaradási forma: hitelesített másolat Osvald Sigmond consistorialis actuarius aláírásával

Megjegyzés:

 

Márton István és Láczai József által készített tanterv a pápai református kollégium számára, három éves tanfolyammal.

Nyelv: latin

Fennmaradási forma: eredeti

Megjegyzés: lappang

 

A kollégiumi tanuló ifjúság folyamodása a pápai egyház consistoriumához, melyben a nemrég egységesen bevezetett háromszögletű kalap eltörlését, és a korhoz és ifjúsághoz illőbb alakúak viselésének engedélyezését kérik.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: eredeti

Megjegyzés:

 

Beretzkÿ Márton, Beretzkÿ Péter és Kováts Jó’sef kollégiumi deákok folyamodása a pápai consistoriumhoz, melyben büntetésük jogosságát megkérdőjelezve, engedelmességet ígérve visszavételüket kérik.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: eredeti, 3 aláírás

Megjegyzés:

 
<< Első < Előző 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Következő > Utolsó >>

18 / 179 oldal