Okmánytár

A pápai református egyház consistoriumi ülése 2. pontjának jegyzőkönyvi kivonata, mely szerint a kollégium javai leltározására kiküldik Nagy István és Eőrÿ Gábor elöljárókat azon utasítással, hog a leltárilag eddig még össze nem írt eszközöket a professzorok jelenlétében leltározzák, és az illető gondviselők keze alá bocsássák.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: egyszerű másolat

Megjegyzés:

 

Mátis János pápai egyházfi tanúsítja, hogy mikor Eőrÿ János gondnok parancsára Márton István professzor urat és társait számadásvizsgálatra szokás szerint a consistoriumba hívta, tőle e választ nyerte: ha tetzik nékik Számot venni, jőjjenek ide, mi ugyan egy toppot sem mégyűnk.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: eredeti

Megjegyzés:

 

Nagy István és Eöri Szabó Gábor consistoriális kiküldöttek jelentése arról, hogy a számadások vizsgálatára régi szokás szerint a parókiára meghívták Márton István, Tóth Ferentz professzorokat és Rózsa István saecularis perceptort, akik azt nyilatkozták, hogy a kollégiumban kívánják a számadást megejteni, annál is inkább, mivel 4 egyházmegye azért vonta el ötezer forint segélyét, mivel a számadásokat a parochialis házban tartják.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: eredeti, 2 aláírás

Megjegyzés:

 

Kováts István, Tóth Dániel és Szabó Pál kollégiumi publicus praeceptorok nyilatkozata a pápai református egyház locale consistoriuma részére, melyben ismertetik az iskolaszék január 18-i ülésének határozatát, mely szerint alaptalan az a vád, mely szerint ők özvegy Zsoldos Györgyné asszonynak számukra küldött ebédjét élvezhetetlennek minősítve az utcára kiöntötték. Miután a véghezvitt vizsgálat őket ártatlannak nyilvánította, kérik, hogy ezután is részesedhessenek a jótéteményekben.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: eredeti, 3 aláírás

Megjegyzés: hátlapi feljegyzés szerint március 6-án lett bemutatva Torkos Jakab superintendens, Eőri János gondnok, Vecseÿ Ferenc és Eöri Szabó Gábor jelenlétében

 

A helytartótanács Eőrÿ János, a pápai református egyház gondnoka szeptember 13-i megkeresésére a veszprémi káptalani helynököt utasítja, hogy az említett egyház anyakönyvét eredetiben vissza kell adni.

Nyelv: latin

Fennmaradási forma: a 636. b. sz. irat átírásában

Megjegyzés:

 
<< Első < Előző 171 172 173 174 175 176 177 178 179 Következő > Utolsó >>

171 / 179 oldal