Okmánytár

A pápai református egyház és kollégium elöljáróinak folyamodása az egyházkerülethez, melyben sérelmeik orvoslását kérik. Az egyházkerület határozottan foglaljon állást a kollégium Pápán tartása mellett, különben a királyhoz fognak folyamodni; a professzorok a csepi közgyűlés határozatának megfelelően tegyenek esküt; a kollégiumi számadások megvizsgálása az eddigi szokás szerint a parókián történjen.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: egyszerű másolat

Megjegyzés:

 

A Dunántúli Református Egyházkerület közgyűlésének végzése a református kollégium Pápán maradásáról, a kollégiumi levéltár kezelésének szabályozásáról, Márton István és Toth Ferentz professzorok eskütételéről, a számadásoknak ezután a kollégiumban való megejtéséről, valamint a jövendő professzoroknak a locale consistorium előtti beiktatásáról és felesketéséről. Az eskümintát is meghatározzák. Hiteles másolatok kiadói:;

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: hiteles másolat két példányban, az egyiket Hollósy László egyházkerületi jegyző, a másikat Szokoly Joseff Veszprém vármegyei esküdt írta alá, és pecsételte meg

Megjegyzés:

 

Kolmár János, a balatonfüredi supertintendentialis gyűlésre kiküldött egyik elöljáró a többiek nevében is jelentést tesz a pápai református egyház consistoriumának a május 12–13-án tartott egyházkerületi közgyűlés nevezetesebb határozatairól és a döntések körülményeiről: a professzorok, a tógás ifjak által beadott kérvények és az általa beadott memoriális sorsáról. Végzés született a kollégium Pápán hagyásáról, a kollégiumi levéltárról és a számadásokról, az ecclesiastico–scholasticum consistorium összetételéről, a professzorok eskütételéről és fizetéséről. Kimondták, hogy a kerületbeli eklézsiák csak Pápáról kérhetnek rektorokat; a seniornak és a professzori ház céljára évente egy publikációt biztosítanak; a teológiai professzori alapra a többi egyházkerület is gyűjtést indítson.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: eredeti, aláírás

Megjegyzés:

 

A pápai kollégium praeceptorainak folyamodása a pápai református egyház consistoriumához, melyben étkezésük kipótlását, változatos étel biztosítását kérik.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: eredeti

Megjegyzés:

 

Anton Buchhekker tűkészítő és felesége, Rosalia Prentz 2000 rajnai forintért eladja nemes Zsoldos Györgynek belvárosi, Szent László utcai contractualis házát és tartozékait, melyből 200 forintot a vevő ki is fizetett az eladóknak.

Nyelv: német

Fennmaradási forma: eredeti, az eladók és Nagy István ügyvéd aláírása

Megjegyzés:

 
<< Első < Előző 171 172 173 174 175 176 177 178 179 Következő > Utolsó >>

173 / 179 oldal