Okmánytár

Tóth Dániel esküdt diák, kiérdemesült praeceptor logicorum beadványa a pápai ecclesiastico–scholasticum consistorium részére, melyben felemlítve az iskolaszéknek rá és társaira: Szabó Pálra és Pósa Gáborra kiszabott alumniumvesztési ítéletét (646. sz. irat) felpanaszolja, hogy Márton István professzor őt egyéb büntetésekkel is sújtotta, többek között még legatióvesztéssel is büntette, emiatt tisztelettel kéri a rá kimondott túl szigorú büntetés megsemmisítését.

Nyelv: latin

Fennmaradási forma: eredeti, aláírása

Megjegyzés:

 

Osváld ’Sigmond, a pápai református kollégium inspectora, valamint Kolmár János és Szép Ábrahám, a pápai locale consistorium tagjai mint kiküldöttek jelentést tesznek a pápai református egyház consistoriuma felé Tóth Dániel volt logicus praeceptor, tógás deák panaszának (648. sz. irat) kivizsgálásáról. A diák azt panaszolta, hogy mivel betegsége miatt az előadásokat nem látogathatta, s antropológiából nem vizsgázhatott, Márton István professzor 6 forintos félévi alumniumától megfosztotta, és a törvényeket áthágva a karácsonyi legációtól is eltiltotta. A professzor úgy nyilatkozott, hogy a szigorú büntetéssel példát akart állítani az nyakokra nőtt zabolátlan vén ifjakra nézve; egyébként hajlandó megtéríteni a legáció elmaradásából származó kb. 30 forint kárt.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: eredeti, 3 aláírás

Megjegyzés:

 

Sebestyén Pál X-dik házbeli lakos, Toth Dániel esküdt deák hálótársa tanúsítja, hogy társa verhassal gyötörtetvén december 8–15. között ágyban fekvő beteg volt, Zsoldos János doctor utasításai szerint gyógyszert szedett, a szobát sem hagyta el, és vizsgák letételére teljességgel képtelen volt.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: eredeti, aláírás

Megjegyzés:

 

Pósa Gábor esküdt diák tanúsítja, hogy a legációválasztás idején, december 14-én, ½ 11 órakor Márton István rektor–professzor sorban felolvasta a választásra jogosult deákok névsorát. Nosztori Péter senior, majd Kováts István contrascriba választása után Tóth Dániel neve hangzott el, akinek távollétében és nevében ő úgy nyilatkozott, hogy Bőnyre megy, ám a professzor azt követelte, hogy először vizsgázzon le. Miután ő hiába bizonygatta, hogy Tóth betegsége miatt nem tud vizsgázni, a professzor a további helyeket kiosztotta a többi diák között.

Nyelv: latin

Fennmaradási forma: eredeti, aláírás

Megjegyzés: a 650. a. sz. irat után, azzal egy oldalon

 

Tóth Dániel esküdt diák, kiérdemesült logicorum praeceptor folyamodványa a pápai református egyház locale consistoriumához, melyben betegségét igazoló bizonyítványokat mellékelve (650. a–b. sz. iratok) kéri az ellene szóló ítéletek megváltoztatását és a legáció elvesztése miatti kárának megtérítését.

Nyelv: latin

Fennmaradási forma: eredeti, aláírás

Megjegyzés:

 
<< Első < Előző 171 172 173 174 175 176 177 178 179 Következő > Utolsó >>

175 / 179 oldal